Stanoviská 2023

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 472 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 -17- 18 19  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 65055/22 [PDF, 87 kB]
Žiadateľ: KYSKA.architects s.r.o., Bajkalská 30
821 05 Bratislava
Obsah podania: Umiestnenie reklamy „MY HIVE“ na objekte VIVO
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 02. 2023
Zverejnené dňa: 23. 03. 2023
20.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38826/23 [PDF, 235 kB]
Žiadateľ: DEV-ING SK s.r.o., Rovná 50
900 31 Stupava
Obsah podania: JUŽNÉ MESTO - ZÓNA A3 + A5
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 08. 02. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41624/23 [PDF, 132 kB]
Žiadateľ: PORTIK, spol. s r.o., Trnavská cesta 102
821 01 Bratislava
Obsah podania: Zóna Machnáč – Výstavba 3 rodinných domov a prístupovej spevnenej plochy – komunikácie
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 14. 02. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40397/23 [PDF, 101 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Banšelova, k.ú. Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 16. 02. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43204/23 [PDF, 159 kB]
Žiadateľ: RED_constructor s r o., Pribišova 47
841 05 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom s polyfunkciou, Vinohradnícka ulica, ulica Pri trati
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 10. 02. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Zmena - záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43442/23 [PDF, 74 kB]
Žiadateľ: Immocap Mill I, s.r.o., Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Obsah podania: Novostavba administratívnej budovy THE MILL
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 01. 02. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41160/23 [PDF, 145 kB]
Žiadateľ: BBC Residence, s.r.o., Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Obsah podania: Bytový objekt s vybavenosťou MILLHAUS, Mlynské Nivy, Bratislava, k.ú. Nivy, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 20. 02. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40951/23 [PDF, 127 kB]
Žiadateľ: V-ings, s.r.o., Tolstého 7, 811 06 Bratislava,
Crow, spol. s r.o., Vysoká 4, 811 06 Bratislava
Obsah podania: SO01 – Prestavba objektu bývalej stolárskej dieľne a skladu tlačív na bytový dom a SO02 – Prestavba sila LM na administratívnu budovu s polyfunkciou, Metodova ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 10. 03. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41638/23 [PDF, 120 kB]
Žiadateľ: HENRIS IMMO s.r.o., Sabinovská 15
821 03 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom LB11, križovatka ulíc Sabinovská - Svidnícka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 09. 02. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
20.3.2023Zmena - záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41281/23 [PDF, 180 kB]
Žiadateľ: ZWIRN area s.r.o., Svätoplukova 2 A
821 08 Bratislava
Obsah podania: BCT, Úprava priľahlých komunikácii a technickej infraštruktúry, ulice: Svätoplukova, Páričkova, Košická a Mlynské nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 17. 01. 2023
Zverejnené dňa: 20. 03. 2023
17.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36735/23 a oprava zrejmej chyby v záväznom stanovisku
Žiadateľ: Slnečný vrch s.r.o., Digital park I
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Obytný súbor Slnečný vrch I Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 31. 01. 2023
Oprava vydaná dňa: 14. 03. 2023
Zverejnené dňa: 17. 03. 2023
17.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44110/23 [PDF, 134 kB]
Žiadateľ: MKK Grössling s.r.o., Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Obsah podania: Grössling zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy a prístavba
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 14. 02. 2023
Zverejnené dňa: 17. 03. 2023
17.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43173/23 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: Proxin s.r.o., Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom Hálova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 08. 02. 2023
Zverejnené dňa: 17. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44107/23 [PDF, 128 kB]
Žiadateľ: MKK Grössling s.r.o., Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Obsah podania: Revitalizácia verejného priestoru na Medenej ulici vrátane rekonštrukcie komunikácií na Medenej a Kúpeľnej ulici
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 14. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43974/23 [PDF, 112 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Obsah podania: NAVÝŠENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA MAJERNÍKOVEJ č. 60
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 10. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45665/23 [PDF, 105 kB]
Žiadateľ: IDEATEL s.r.o., Vrakunská 19
821 06 Bratislava
Obsah podania: F2BTS_S2_1466BR, ulice Trstínska, Brumovická, Pavla Blaha, Pútnická
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 09. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43878/23 [PDF, 91 kB]
Žiadateľ: MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 7
851 01 Bratislava
Obsah podania: Účelová komunikácia a inžinierske siete, Bezekova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 09. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43101/23 [PDF, 122 kB]
Žiadateľ: K.T.plus, s.r.o., Kopčianska 15
851 01 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom AK Lovinského ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 07. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59241/22 [PDF, 119 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Lukáš Krempaský
Líščie nivy 239/10, 821 08 Bratislava
Obsah podania: Zmena dokončenej stavby (Prestavba) a rodinný dom (Novostavba), Jeséniova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 02. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46599/23 [PDF, 105 kB]
Žiadateľ: RNDr. Martin Mocik, Lúčna 519/1
059 35 Batizovce
Obsah podania: Zaústenie 400 kV vedení do ESt Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 17. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41616/23 [PDF, 93 kB]
Žiadateľ: MT inžiniering s.r.o., Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava
Obsah podania: Záhradné centrum FLORABEL
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 14. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43559/23 [PDF, 106 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom - novostavba, Stupavská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 20. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43134/23 [PDF, 87 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Príjazdová komunikácia s príslušenstvom, Podbrezovská ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 14. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44052/23 [PDF, 109 kB]
Žiadateľ: ACS spol. s r. o., Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
Obsah podania: B3ZAV BA_Závadská , optické pripojenie pre O2
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 03. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023
16.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44061/23 [PDF, 90 kB]
Žiadateľ: DJ engineering s.r.o., Slnečnicová ulica 2317/5C, 900 41 Rovinka
Obsah podania: Rodinný dom - novostavba, Šamorínska ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 16. 02. 2023
Zverejnené dňa: 16. 03. 2023

Zobrazených je 25 z celkového počtu 472 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 -17- 18 19  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2023
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2023

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Stanoviská > Stanoviská 2023

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.