Zámery 2022

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
21.12.2022Nájom nebytového priestoru - Jasovská 1, k.ú. Petržalka - VÝSLEDOK
Jasovska_1
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 901 vo výmere 102,47 m² na ulici Jasovská 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka
21.12.2022Nájom nebytového priestoru - Hany Meličkovej, Karlova Ves - VÝSLEDOK
Hany_Melickovej_11B
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. NB 5 vo výmere 58,64 m², nachádzajúceho sa na ulici Hany Meličkovej 11B v Bratislave, k.ú. Karlova Ves s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
24.10.2022Nájom nebytového priestoru č. 1.36 - podchod Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hodzovo_namestie_NP_1_36
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m^ nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, katastrálne územie Staré Mesto s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
24.10.2022Nájom nebytového priestoru - Laurinská 7, k.ú. Staré Mesto - VÝSLEDOK
Laurinska7
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
16.8.2022Súťaž o nájom nebytového priestoru - podchod Hodžovo námestie 1.38 - VÝSLEDOK
Hodzovo namestie - sutaz
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie.
29.6.2022Súťaž - nájom nebytového priestoru - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m2 nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
29.6.2022Súťaž - nájom nebytového priestoru - Laurinská 7, k.ú. Staré Mesto - VÝSLEDOK
Laurinska7
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
10.6.2022Súťaž - nájom nebytového priestoru - Biela 6, k.ú. Staré Mesto - VÝSLEDOK
Biela6
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
6.5.2022Súťaž - nájom záhrady v Bratislave, k.ú. Vinohrady - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Vinohrady, záhrady vo výmere 209 m2, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
6.5.2022Súťaž - nájom vinice II. v k.ú. Rača - VÝSLEDOK
hroznoII
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme viníc II. v Bratislave, k. ú. Rača
12.4.2022Súťaž - nájom vinice v k.ú. Vinohrady - VÝSLEDOK
vinohrad
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme viníc v Bratislave, k. ú. Vinohrady
12.4.2022Súťaž - nájom vinice v k.ú. Rača - VÝSLEDOK
hrozno
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme viníc v Bratislave, k. ú. Rača
12.4.2022Súťaž o nájom nebytového priestoru - Jurigovo námestie 1 - VÝSLEDOK
Jurigovo_namestie_1
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na prízemí v stavbe na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
12.4.2022Súťaž o nájom nebytového priestoru - podchod Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hodzovo_namestie_NP_1_38_september2021
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
12.4.2022Súťaž o nájom nebytového priestoru - Bistro Nábrežie - VÝSLEDOK
Bistro_Nabrezie
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemok parc. č. 21466/9 a časť pozemku parc. č. 22372/14 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
7.3.2022Súťaž o nájom nebytového priestoru - Laurinská 7, Bratislava - VÝSLEDOK
Laurinska7
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
7.2.2022Súťaž o nájom viníc v Bratislave, k.ú. Rača - VÝSLEDKY
vinohrad
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme viníc v Bratislave, k. ú. Rača
7.2.2022Súťaž o nájom viníc v Bratislave, k.ú. Vinohrady - VÝSLEDOK
hrozno
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.12.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2022

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.