Stanoviská 2022

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 438 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47512/22 [PDF, 106 kB]
Žiadateľ: NORDING s.r.o., Mlynské nivy, 4962/54
821 09 Bratislava
Obsah podania : Rozšírenie NN distribučný rozvod a NN prípojka Grosslingova 10
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 11. 04. 2022
Zverejnené dňa: 26. 04. 2022
26.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42092/22 [PDF, 114 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Račianska 96
831 02 Bratislava
Obsah podania : MOK SK sekundár NN poisťovňa Jesenského BA
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 08. 04. 2022
Zverejnené dňa: 26. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 67205/21 [PDF, 95 kB]
Žiadateľ: PRESSKAM AUTO, s.r.o.
Vápenka 4, 841 07 Bratislava
Obsah podania : MÚZEUM AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNOV PRESSKAM, ulica Leopolda Jablonku
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 17. 03. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45509/22 [PDF, 127 kB]
Žiadateľ: OMG media, s.r.o., Vígľašská 21
851 07 Bratislava
Obsah podania : Zmena účelu využitia podkrovia bytového domu na Obchodnej ulici
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 24. 03. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 64612/21 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Juraj Kerti
Zlatohorská 9, 841 03 Bratislava
Obsah podania : Zmena záväzného stanoviska - Bytový dom - novostavba, zmena situovania stavebných objektov: SO 12 – NN káblové rozvody, SO 13 – NN prípojka
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 30. 03. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 69202/21 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: iSIETE s.r.o.
Kráľová nad Váhom 117
925 91 Kráľová nad Váhom
Obsah podania : Optická prípojka Dom športu – záložná trasa, Junácka ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 07. 04. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48894/22 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: MT Inžiniering, s.r.o.
Kapicova 7, 851 01 Bratislava
Obsah podania : Optická trasa Klincova
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 08. 04. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
22.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40195/22 [PDF, 115 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Rekonštrukcia a prestavba RD, Koliba, Hlavná ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 31. 03. 2022
Zverejnené dňa: 22. 04. 2022
22.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43694/22 [PDF, 95 kB]
Žiadateľ: iSiete s.r.o.,Kráľová nad Váhom 117
925 91 Kráľová nad Váhom
Obsah podania : Optická trasa Gunduličova – Moyzesova – Kuzmányho
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 04. 04. 2022
Zverejnené dňa: 22. 04. 2022
22.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43536/22 [PDF, 107 kB]
Žiadateľ: N&N-ING s.r.o., Merlotová 8
831 02 Bratislava
Obsah podania : Cyklotrasa Mlynské Nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28. 03. 2022
Zverejnené dňa: 22. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46836/22 [PDF, 97 kB]
Žiadateľ: PETRING s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava
Obsah podania : Rodinný dom, Oskorušova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 30. 03. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43541/22 [PDF, 113 kB]
Žiadateľ: Ateliér domova, spol. s r. o.
Púpavová ulica 45, 841 04 Bratislava
Obsah podania : Predajňa farieb na námestí Biely kríž
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 07. 04. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48482/22 [PDF, 115 kB]
Žiadateľ: iSiete s. r. o., Kráľová nad Váhom 117
925 91 Kráľová nad Váhom
Obsah podania : Optická prípojka Hydronika
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 11. 04. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48344/22 [PDF, 97 kB]
Žiadateľ: Mgr. Lucia Gulová
Bajkalská 45B, 821 05 Bratislava
Obsah podania : Parkovanie nákladných automobilov, Betliarska ulica, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 24. 03. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43534/22 [PDF, 169 kB]
Žiadateľ: METRO Bratislava a.s.
Muchovo námestie 12, 852 71 Bratislava
Obsah podania : Petržalská os - chodníky a cyklochodníky
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 07. 04. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
13.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46834/22 [PDF, 93 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Záhradná chata, lokalita Strmé vŕšky
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 24. 03. 2022
Zverejnené dňa: 13. 04. 2022
13.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47327/22 [PDF, 85 kB]
Žiadateľ: Q2 s.r.o., Blagoevova 2676/14
851 04 Bratislava
Obsah podania : Stavebné úpravy bytu, Piešťanská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 25. 03. 2022
Zverejnené dňa: 13. 04. 2022
11.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40610/22 [PDF, 91 kB]
Žiadateľ: NEVITEL a. s., Hlavná 4240/65
929 01 Dunajská Streda
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Zadunajská cesta
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 08. 03. 2022
Zverejnené dňa: 11. 04. 2022
11.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46058/22 [PDF, 95 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Račianska 96
831 02 Bratislava
Obsah podania : Optická prípojka Apollo
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28. 03. 2022
Zverejnené dňa: 11. 04. 2022
11.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47547/22 [PDF, 97 kB]
Žiadateľ: MT Inžiniering, s.r.o.,
Kapicova 7, 851 01 Bratislava
Obsah podania : Optická trasa Drieňová – Tomášikova
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 25. 03. 2022
Zverejnené dňa: 11. 04. 2022
7.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42267/22 [PDF, 135 kB]
Žiadateľ: METRO Bratislava a.s. Muchovo námestie č.12, 852 71 Bratislava
Obsah podania : Cyklotrasa na Hradskej ulici v Bratislave
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 09. 03. 2022
Zverejnené dňa: 07. 04. 2022
7.4.2022Zmena záväzného stanoviska k investičnej činnosti č. 49874/22, [PDF, 64 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Projekt terénnych úprav a spevnených plôch
Cesta na Klanec, Lamač
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 28. 03. 2022
Zverejnené dňa: 07. 04. 2022
7.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46580/20 [PDF, 107 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Rekonštrukcia rodinného domu, Koniarkova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 21. 03. 2022
Zverejnené dňa: 07. 04. 2022
7.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42063/22 [PDF, 115 kB]
Žiadateľ: METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava
Obsah podania : Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 25. 03. 2022
Zverejnené dňa: 07. 04. 2022
7.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42584/22 [PDF, 100 kB]
Žiadateľ: K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15
851 01 Bratislava
Obsah podania : Vonkajšie terasy k bytom rodinného domu Zvolenská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 22. 03. 2022
Zverejnené dňa: 07. 04. 2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 438 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.12.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2022

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Stanoviská

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.