Stanoviská 2022

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 438 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.8.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50824/23 [PDF, 98 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Matej Hauskrecht
Pionierska 1585/9, 831 01 Bratislava
Obsah podania: SO 01- Rodinný dom SVN, Údolná ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 11. 07. 2023
Zverejnené dňa: 07. 08. 2023
9.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57845/22 [PDF, 105 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Zmena záväzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 45856/18 – 335838 zo dňa 17.01.2019, Bytový dom Staré Grunty
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 13. 12. 2022
Zverejnené dňa: 09. 03. 2023
9.3.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56380/22 [PDF, 194 kB]
Žiadateľ: Zátišie 1 s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Zmena záväzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS POD 41107/21-369587, MAGS POD 62286/20 zo dňa 15.06.2021, Vajnorská - Polyfunkčný komplex Zátišie
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 25. 11. 2022
Zverejnené dňa: 09. 03. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61014/22 [PDF, 109 kB]
Žiadateľ: PATÁK s.r.o.,V.P.Tótha 30
905 01 Senica
Obsah podania: BA_Petržalka, Betliarska kab L391, TS, VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 29. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 63101/22 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 81647 Bratislava
Obsah podania: BA Rusovce, Balkánksa – kabelizácie NNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 29. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 63760/22 [PDF, 86 kB]
Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapitulská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 30 812 712
Obsah podania: Úprava vjazdu zo Staromestskej ul. na Rudnayovo nám., Staré Mesto, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 29. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51725/22 [PDF, 114 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba polyfunkčného objektu - Ateliér s jednou bytovou jednotkou, ul. Na vrátkach
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 28. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61460/22 [PDF, 115 kB]
Žiadateľ: IT24 s.r.o., Dolná 54
967 01 Kremnica
Obsah podania: INS_FTTH_BA_Grösslingova_časť 2 - rekonštrukcia existujúcej siete s rozšírením o nové trasy
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 15. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61462/22 [PDF, 114 kB]
Žiadateľ: IT24 s.r.o., Dolná 54
967 01 Kremnica
Obsah podania: INS_FTTH_BA_Grösslingova_časť 1 - rekonštrukcia existujúcej siete s rozšírením o nové trasy (Optická sieť)
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 15. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58109/22 [PDF, 98 kB]
Žiadateľ: 24 Development, s.r.o., Rajská 15/A
811 08 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom Modrá vlna Rajská 15/A, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 15. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
2.2.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62787/22 [PDF, 109 kB]
Žiadateľ: Elkatel s.r.o., Račianska 96
831 02 Bratislava
Obsah podania: BA IBV Sklenárska Bratislava – líniová stavba – verejná elektronická komunikačná sieť – optická sieť
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 15. 12. 2023
Zverejnené dňa: 02. 02. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62728/22 [PDF, 91 kB]
Žiadateľ: I.T.A Telecom Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 13A
821 05 Bratislava
Obsah podania: 4370BR MDC DUBRAVKA, Mobilné dátové centrum
Lokalita: MČ Bratislava – Dubravka
Vydané dňa: 20. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 63384/22 [PDF, 181 kB]
Žiadateľ: ENGICON, s.r.o., Levanduľová 23
90043 Kalinkovo
Obsah podania: Polyfunkčná obytná zóna Podkerepušky
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 16. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55846/22 [PDF, 103 kB]
Žiadateľ: MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 7
851 01 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu – ul. Lediny
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 15. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57787/22 [PDF, 95 kB]
Žiadateľ: Modulor Architecture s.r.o.
Žihľavová 10/B, 821 07 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom, novostavba, Staré Grunty
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 13. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54431/22 [PDF, 104 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu, Oskorušova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 12. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58451/22 [PDF, 101 kB]
Žiadateľ: Spoločnosť AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57
841 06 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu, Letecká ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 23. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 64506/22 [PDF, 93 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Budova obchod a sklady, lokalita „Žabí majer“
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 20. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48975/22 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: Mgr. Kvetoslava Hajdinová, Vajnorská 57, Bratislava
Vajnorská 57, 831 03 Bratislava
Obsah podania: Elektráreň III – Prevádzková budova, ul. Vajnorská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 20. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 64347/22 [PDF, 88 kB]
Žiadateľ: MT Inžiniering, s.r.o.,Kapicova 7
851 01 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka – Pionierska ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 19. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53205/22 [PDF, 94 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Viacúčelový objekt, lokalita „Žabí majer“
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 14. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58669/22 [PDF, 108 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – Bratislava Potočné ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 12. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 63302/22 [PDF, 90 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Záhradná chata, lokalita „Nová Hora“
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 12. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53748/22 [PDF, 133 kB]
Žiadateľ: APPK architektonická kancelária s. r. o.
Medená 24, 811 02 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný bytový dom na Vysokej ulici
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 12. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023
31.1.2023Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49839/22 [PDF, 106 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: RODINNÝ DOM SMREČIANSKA UL.
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 19. 12. 2022
Zverejnené dňa: 31. 01. 2023

Zobrazených je 25 z celkového počtu 438 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.12.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2022

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.