Zámery 2021

 
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.4.2021Nájom nebytového priestoru - Jurigovo námestie 1 - VÝSLEDOK
Jurigovo_namestie_1
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves
2.7.2021Nájom nebytového priestoru - Laurinská 5 - VÝSLEDOK
Laurinska_5
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na prízemí stavby so vstupom z ulice Laurinská 5 a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
15.4.2021Nájom nebytového priestoru - Laurinská 7 - VÝSLEDOK
Laurinska7
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
30.9.2021Nájom nebytového priestoru - Odborárske námestie 6 - VÝSLEDOK
Odborarske_namestie_6
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe so súpis. č. 2506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
27.10.2021Nájom nebytového priestoru - Pribišova 8, Karlova Ves, Bratislava
Pribišova_8_vchod
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
30.9.2021Nájom nebytového priestoru č. 1.33 v podchode na Hodžovom námestí - VÝSLEDOK
Hodzovo_namestie_NP_1_33_september2021
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
30.9.2021Nájom nebytového priestoru č. 1.38 v podchode na Hodžovom námestí - VÝSLEDOK
Hodzovo_namestie_NP_1_38_september2021
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
30.9.2021Nájom nebytového priestoru č. 1.44 v podchode na Hodžovom námestí - VÝSLEDOK
Hodzovo_namestie_NP_1_44
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
22.11.2021Súťaž o nájom viníc v Bratislave, k.ú. Rača
vinohrad
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme viníc v Bratislave, k. ú. Rača
22.11.2021Súťaž o nájom viníc v Bratislave, k.ú. Vinohrady
hrozno
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2021

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.