Stanoviská 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 469 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 14 15 -16- 17 18 19  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58816/19 [PDF, 171 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu Vidlicová ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 03. 09. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59039/20 [PDF, 156 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Zmena účelu využitia nebytového priestoru NP19 na bytový, Pražská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 28. 09. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
9.12.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59078/20 [PDF, 211 kB]
Žiadateľ: SPP-Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 16. 11. 2020
Zverejnené dňa: 09. 12. 2020
4.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59078/20_oprava zrejmej nesprávnosti [PDF, 150 kB]
Žiadateľ: SPP - Distribúcia a.a., Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Dúbravka, Drobného“ na ul. Nejedlého, Drobného, Dražická, Janka Alexyho, Polianky a Karloveská
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 10. 12. 2020
Zverejnené dňa: 04. 01. 2021
24.11.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59083/20 [PDF, 215 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Vybudovanie bazénu FAN 100, Dlhá ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 15. 10. 2020
Zverejnené dňa: 24. 11. 2020
24.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59262/19 [PDF, 159 kB]
Žiadateľ: ADOM.M STUDIO, spol. s r.o., Bottova 2
811 09 Bratislava
Obsah podania: Revitalizácia areálu ZSE 2. etapa Hraničná ul. Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 30. 03. 2020
Zverejnené dňa: 24. 04. 2020
9.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59281/19 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: ANDELOVÁ & Co., s.r.o., Tomášikova 10H,
821 03 Bratislava
Obsah podania: HOTEL BLUE – NADSTAVBA – zmena dokončenej stavby, Riazanská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 24. 02. 2020
Zverejnené dňa: 09. 04. 2020
17.7.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59285/19 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Optické prepojenie Harmincova - M. Sch. Trnavského ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 03. 06. 2020
Zverejnené dňa: 17. 07. 2020
9.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59286/19 [PDF, 270 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: SO-01 Rodinný dom“ a „Doplnkové stavebné objekty“, Krahulčia ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 21. 02. 2020
Zverejnené dňa: 09. 04. 2020
10.3.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59287/19 [PDF, 178 kB]
Žiadateľ: I.T.A Telecom Slovakia, s. r. o.,Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava
Obsah podania: Bratislava_Slnečnice Juh_Monorúra
BA_SLN/1427BR/B5SLC/BA_SLN
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 03. 02. 2020
Zverejnené dňa: 10. 03. 2020
9.12.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59310/20 [PDF, 285 kB]
Žiadateľ: Immocap Invest III, a.s., Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Obsah podania: Novostavba administratívnej budovy THE MILL
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 26. 11. 2020
Zverejnené dňa: 09. 12. 2020
14.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59409/20 [PDF, 256 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: „SO 01 – UBYTOVACIE ZARIADENIE “ 1“
„SO 01 – UBYTOVACIE ZARIADENIE “ 2“
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 07. 12. 2020
Zverejnené dňa: 14. 01. 2021
17.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59419/20 [PDF, 186 kB]
Žiadateľ: MAVIX, s.r.o., Račianska 66
831 02 Bratislava
Obsah podania: Vajnorská, Riazanská, Pluhová, Hálkova, Pavlovská – uloženie optického kábla
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 15. 12. 2020
Zverejnené dňa: 17. 01. 2021
20.11.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59538/20 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.,
Útvar investícií, projekcia – západ
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: „Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava UO00091, Čiližská 1SC
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Buskupice
Vydané dňa: 26. 10. 2020
Zverejnené dňa: 20. 11. 2020
9.12.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59636/20 [PDF, 210 kB]
Žiadateľ: K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15
851 01 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom Bajkalská, Klincová ul., Nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 12. 11. 2020
Zverejnené dňa: 09. 12. 2020
10.3.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59731/19 [PDF, 196 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu, Bukovinská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 14. 02. 2020
Zverejnené dňa: 10. 03. 2020
5.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59839/20 [PDF, 191 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Zmena účelu využitia priestoru z NP71 na byt, Zámocká ul., Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 08. 12. 2020
Zverejnené dňa: 05. 01. 2021
26.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59860/20 [PDF, 165 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba rodinného domu, Druhá ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 18. 12. 2021
Zverejnené dňa: 26. 01. 2021
6.11.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59892/20 [PDF, 267 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Zmena v užívaní nebytových priestorov na bytové , Lužná ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 05. 10. 2020
Zverejnené dňa: 06. 11. 2020
6.11.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59900/20 [PDF, 153 kB]
Žiadateľ: IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64
831 04 Bratislava
Obsah podania: ,,INŠTALÁCIA VZDUCHOVÉHO CHLADIČA NA VJ HRP5“ Slovnaft
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 23. 10. 2020
Zverejnené dňa: 06. 11. 2020
11.3.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59953/19 [PDF, 174 kB]
Žiadateľ: LVtel s. r. o.,Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava
Obsah podania: INS FTTH BA KBV URPÍNSKA
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 03. 02. 2020
Zverejnené dňa: 11. 03. 2020
24.2.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59954/19 [PDF, 279 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba RD, pozemok reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 30. 01. 2020
Zverejnené dňa: 24. 02. 2020
22.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59956/19 [PDF, 226 kB]
Žiadateľ: NADAR, s.r.o., P.O.BOX 24,
810 01 Bratislava 11
Obsah podania: Optické prípojky, Ul. Jána Jonáša BTS1, BTS2, BTS3
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 02. 04. 2020
Zverejnené dňa: 22. 04. 2020
17.7.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59957/19 [PDF, 196 kB]
Žiadateľ: NADAR s.r.o., P.O.Box 24
810 01 Bratislava 11
Obsah podania: Optická prípojka DNV METRO - ul. J. Jonáša
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 15. 06. 2020
Zverejnené dňa: 17. 07. 2020
20.11.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60078/20 [PDF, 202 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom NOVÉ ZÁHRADY
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 26. 10. 2020
Zverejnené dňa: 20. 11. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 469 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 14 15 -16- 17 18 19  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.