Stanoviská 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 469 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 19  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.11.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57723/20 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: INGPROJECT s.r.o, Dunajská 48
811 08 Bratislava
Obsah podania: Komplex bývania a občianskej vybavenosti – SO 101-00 Rozšírenie pruhu pre odbočenie vpravo, ul. J. Alexyho
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 24. 09. 2020
Zverejnené dňa: 02. 11. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56277/20 [PDF, 193 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Záhradný domček, Strmý vŕšok
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 12. 10. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52279/20 [PDF, 247 kB]
Žiadateľ: AHV Project Management, spol. s r. o.
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia Eszterházyho paláca, Kapitulská ul
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 09. 10. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59039/20 [PDF, 156 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Zmena účelu využitia nebytového priestoru NP19 na bytový, Pražská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 28. 09. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52686/20 [PDF, 242 kB]
Žiadateľ: SVORADOVA, a.s., Rajská 7
811 08 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný bytový dom Svoradova
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 24. 09. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61160/20 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: RODINNÝ DOM, Tatranská ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 14. 10. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60499/20 [PDF, 174 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: ,,DOM CHIC - STRMÝ VŔŠOK“
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 16. 10. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52287/20 [PDF, 169 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: „RD Husova“, zmena projektovej dokumentácie rodinného domu na Husovej ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 07. 09. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50952/20 [PDF, 173 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: ,,RODINNÝ DOM BUNGALOV 1171“, Západný rad
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 17. 09. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57213/20 [PDF, 232 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: „Optická prípojka Školská “ Bratislava,
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 05. 10. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51818/20 [PDF, 217 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Ing. Erich Linkesch
Račianska č. 96, 831 02 Bratislava
Obsah podania: „INS FTTH BA Strážnická“ líniová stavba - VEKS
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 30. 09. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
26.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52574/20 /Zmena záväzného stanovisk č. MAGS OUIC 55898/15-362574 zo dňa 08.04.2016, v znení zmien č. MAGS OUIC 49060/17-351582 zo dňa 12.09.2017 a č. MAGS OUIC 62123/19-524886 zo dňa 03.03.2020 - zmena č. 3/ [PDF, 223 kB]
Žiadateľ: SKY PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Administratívna budova č. 2, Čulenova – III. ETAPA
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 08 09. 2020
Zverejnené dňa: 26. 10. 2020
26.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49330/20 [PDF, 162 kB]
Žiadateľ: D.L.M. PLUS, s.r.o., Brančská 11, 851 05 Bratislava
Obsah podania: Zmena účelu využitia existujúcej stavby na "Hostel Dunajská ul."
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 27. 08. 2020
Zverejnené dňa: 26. 10. 2020
26.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55542/20 [PDF, 211 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom na Fándlyho ulici
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 11. 09. 2020
Zverejnené dňa: 26. 10. 2020
26.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48300/20 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stromová, UO 00081, 2022
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 16. 09. 2020
Zverejnené dňa: 26. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52447/20 [PDF, 205 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dvojdom, Novohorská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 19. 08. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58816/19 [PDF, 171 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu Vidlicová ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 03. 09. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58398/20 [PDF, 194 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu, Na križovatkách, Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 24. 09. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52901/20 [PDF, 214 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom , Revolučná ul., Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 17. 09. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54205/20 [PDF, 289 kB]
Žiadateľ: Kupeckého 9 s.r.o., Kupeckého 522/9
821 09 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom s občianskou vybavenosťou - Kupeckého ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 17. 09. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48696/20 [PDF, 313 kB]
Žiadateľ: K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15
851 01 Bratislava
Obsah podania: GOLDBECK Viacpodlažná administratívna výstavba a parkovací dom
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 27. 08. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56170/20 [PDF, 261 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prevádzka internetového obchodu spojená s drobnou prevádzkou výrobných služieb – dodatočné povolenie stavby, Krajná ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 19. 08. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57002/20 [PDF, 204 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava, Trnávka, Galvaniho
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 11. 09. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
20.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56568/20 [PDF, 168 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom, Slivková ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 11. 09. 2020
Zverejnené dňa: 20. 10. 2020
19.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58406/20 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Obsah podania: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave“ - VYUŽITIE ZRÁŽKOVEJ VODY
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 10. 09. 2020
Zverejnené dňa: 19. 10. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 469 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 19  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.