Stanoviská 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 469 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 19  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
4.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62237/20 [PDF, 232 kB]
Žiadateľ: RETEP Slovakia s.r.o., Záborského 42
831 03 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom ,,PRI RYBNÍKU“, Istrijská ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 11. 12. 2020
Zverejnené dňa: 04. 01. 2021
16.12.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62229/20 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: Tamara Melikantová, Kapicova 7
851 01 Bratislava
Obsah podania: Optická prípojka Darex Domkárska
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 26. 11. 2020
Zverejnené dňa: 24. 11. 2020
3.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62123/19, zmena záväzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 55898/15-362574 zo dňa 08.04.2016 v znení jeho zmeny č. MAGS OUIC 49060/17-351582 zo dňa 1 [PDF, 202 kB]
Žiadateľ: SKY PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Obsah podania: investičný zámer: Administratívna budova č.2, Čulenova – III. ETAPA, súčasť investičného zámeru Čulenova – New City Centre, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 03. 03. 2020
Zverejnené dňa: 03. 04. 2020
14.7.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62100/19 [PDF, 205 kB]
Žiadateľ: APROX spol. s r. o., Tabakova 1, 811 07 Bratislava
Obsah podania: Parkovací dom, Panónska ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 05. 05. 2020
Zverejnené dňa: 14. 07. 2020
28.5.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62051/19 [PDF, 320 kB]
Žiadateľ: APLAN spol. s.r.o.,Dlhé Diely II č. 9/B
841 04 Bratislava
Obsah podania: Novostavba rodinného domu, Devínska cesta
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 29. 04. 2020
Zverejnené dňa: 28. 05. 2020
21.5.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62046/19 [PDF, 316 kB]
Žiadateľ: Artmir, s.r.o., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom, Devínska cesta
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 16. 04. 2020
Zverejnené dňa: 21. 05. 2020
7.5.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62042/19 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ: Artplan spol. s r.o., Karadžičova 27,
811 08 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Trenčianska ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 04. 2020
Zverejnené dňa: 07. 05. 2020
17.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62021/20 [PDF, 163 kB]
Žiadateľ: TERMMING, a. s., Jarošova 1
831 03 Bratislava
Obsah podania: Odborárska – „SO 01 – VN káblová slučka
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 15. 12. 2020
Zverejnené dňa: 17. 01. 2021
4.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 62020/20 [PDF, 267 kB]
Žiadateľ: VI GROUP, spol. s. r. o., Roľnícka 157
831 07 Bratislava
Obsah podania: Rozšírenie miestnej komunikácie – Topoľčianska ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 09. 12. 2020
Zverejnené dňa: 04. 01. 2021
1.12.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61864/20 [PDF, 177 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Račianska 96
831 02 Bratislava
Obsah podania: INS FTTH BA Nové Záhrady, líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 11. 11. 2020
Zverejnené dňa: 01. 12. 2020
22.12.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61860/20 [PDF, 174 kB]
Žiadateľ: Elkatel s. r. o., Račianska 96
831 02 Bratislava
Obsah podania: BA KBV Južné mesto Viladomy C4
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 30. 11. 2020
Zverejnené dňa: 22. 12. 2020
26.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61851/20 [PDF, 262 kB]
Žiadateľ: PETRING s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava
Obsah podania: Ubytovacie zariadenie, ul. J. Jonáša
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 28. 12. 2021
Zverejnené dňa: 26. 01. 2021
26.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61846/20 [PDF, 230 kB]
Žiadateľ: Ing. Tamara Melikantová, Kapicova 7
851 01 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný objekt INVERSO SO03 – Komunikácie a parkoviská
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 22. 12. 2021
Zverejnené dňa: 26. 01. 2021
5.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61844/20 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ: Tamara Melikantová, Kapicova 7
851 01 Bratislava
Obsah podania: Optická trasa Lamačská cesta
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 09. 12. 2020
Zverejnené dňa: 05. 01. 2021
4.9.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61489/19 [PDF, 186 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: „Optická prípojka GRAND KOLIBA“, lokalita ulíc „Sliačska, Tupého a Frankovská“, kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 15. 07. 2020
Zverejnené dňa: 04. 09. 2020
8.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61486/19 [PDF, 244 kB]
Žiadateľ: MESTSKÁ ČASŤ Bratislava – Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Obsah podania: Chodník medzi ulicami Jána Stanislava a Karloveskou ulicou
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 11. 03. 2020
Zverejnené dňa: 08. 04. 2020
21.5.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61469/19 [PDF, 201 kB]
Žiadateľ: Ing. Peter Mórocz, Šipošovské Kračany 257
930 03 Kostolné Kračany
Obsah podania: NOVOSTAVBA 14 RODINNÝCH DOMOV, Povoznícka ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 06. 05. 2020
Zverejnené dňa: 21. 05. 2020
3.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61467/19, zmena záväzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 48718/15-307037 zo dňa 11.03.2016 [PDF, 225 kB]
Žiadateľ: SKY PARK RESIDENCES s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Obsah podania: SKY PARK RESIDENCES s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 04. 03. 2020
Zverejnené dňa: 03. 04. 2020
4.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61322/20 [PDF, 210 kB]
Žiadateľ: Milan Pavúk, Suchá 37, 831 01 Bratislava
Obsah podania: BA_Rybničná – prekládka VN vedenia
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 14. 12. 2020
Zverejnené dňa: 04. 01. 2021
4.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61282/20 [PDF, 256 kB]
Žiadateľ: Texo Partner a.s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Obsah podania: Dokončenie stavby ŽST Bratislava Východ, stavadlo 5 – rekonštrukcia
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 09. 12. 2020
Zverejnené dňa: 04. 01. 2021
14.12.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61278/20 [PDF, 167 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia bytu, delenie na 2 samostatné bytové jednotky, Laurinská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 13. 11. 2020
Zverejnené dňa: 14. 12. 2020
5.1.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61254/20 [PDF, 199 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Zmena dokončenej stavby, Inovecká ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 30. 11. 2020
Zverejnené dňa: 05. 01. 2021
27.11.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61238/20 [PDF, 254 kB]
Žiadateľ: Mestská časť , Bratislava – Rača
Kubačova 21,831 06 Bratislava
Obsah podania: Materská škola Tramín
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 13. 11. 2020
Zverejnené dňa: 27. 11. 2020
28.10.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61160/20 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: RODINNÝ DOM, Tatranská ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 14. 10. 2020
Zverejnené dňa: 28. 10. 2020
1.4.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60904/19 [PDF, 207 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu – Hrachová ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 05. 03. 2020
Zverejnené dňa: 01. 04. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 469 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 19  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.