Zmluvy a dohody

 
 

Zobrazených je 24 z celkového počtu 74 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.11.2019Dohoda o spolupráci pri organizovaní konferencie Inkluzívne mestá a firmy
Nadácia Pontis
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
9.10.2019Poistná zmluva, VOP, Súhlas GDPR
Stručný popis: Poistenie IT techniky
Dátum uzatvorenia: 17.09.2019
Dátum zverejnenia: 24.09.2019
25.9.2019Dohody o používaní mobilných telefónov
Dohody o používaní mobilných telefónov zamestnancami MIB
Dátum uzatvorenia: 30.07.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
17.9.2019Zmluva o využívaní služby a Príloha ČSOB
Variant služby: Business banking Lite (SR)
Dátum uzatvorenia: 12.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
17.9.2019Zmluva o využívaní služby a Príloha ČSOB
Variant služby: Business banking Lite (SR)
Dátum uzatvorenia: 12.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
17.9.2019Zmluva o využívaní služby a Príloha ČSOB
Variant služby: Business banking Lite (SR)
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
17.9.2019Príloha - Splnomocnenie ČSOB
Variant služby: Business banking Lite (SR)
Dátum uzatvorenia: 06.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
9.9.2019Zmluva o bežnom účte, o využívaní služby, o poskytovaní služby a prílohy.
Stručný popis: Vytvorenie podúčtu k hlavnému bankovému účtu a poskytovanie služieb ČSOB majiteľovi účtu.
Dátum uzatvorenia: 14.08.2019
Dátum zverejnenia: 09.09.2019
5.8.2019Kúpna zmluva č. 2390722273
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe
Dátum uzatvorenia: 29.7.2019
Dátum zverejnenia: 5.8.2019
5.8.2019Kúpna zmluva č. 2390722270
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe
Dátum uzatvorenia: 29.7.2019
Dátum zverejnenia: 5.8.2019
5.8.2019Kúpna zmluva č. 2390722274
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe
Dátum uzatvorenia: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 5.8.2019
5.8.2019Kúpna zmluva č. 2390722276
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe
Dátum uzatvorenia: 29.7.2019
Dátum zverejnenia: 5.8.2019
5.8.2019Kúpna zmluva č. 2390722271
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe
Dátum uzatvorenia: 29.7.2019
Dátum zverejnenia: 5.8.2019
29.7.2019Zmluva o dielo
Realizácia výskumnej činnosti – analýza a interpretácia dát získaných z online prieskumu na tému Nočný život na Obchodnej ulici v Bratislave, spracovanie 3600 vyplnených dotazníkov vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych foriem odpovedí.
Dátum uzatvorenia: 25.7.2019
Dátum zverejnenia: 29.7.2019
29.7.2019Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBanking Lite a Príloha k Zmluve
Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBanking Lite a Príloha k Zmluve
Stručný popis: Poskytovanie služby ČSOB BusinessBanking Lite majiteľovi účtu.
Dátum uzatvorenia: 11.6.2019
Dátum zverejnenia: 29.7.2019
29.7.2019Zmluva o využívaní služby ČSOB BusinessBanking Lite a Príloha k Zmluve
Využívanie služby ČSOB BusinessBanking Lite. Služba umožňuje nepretržite (t.j. 7 dní v týždni, 24 hodín denne) prístup k vybraným produktom a službám Banky.
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 29.7.2019
23.7.2019Všeobecné obchodné podmienky k zmluve poskytovaní verejných služieb
Všeobecné obchodné podmienky sú obchodnými podmienkami vydanými spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 18.7.2019
Dátum zverejnenia: 23.7.2019
23.7.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a verejných dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete
Dátum uzatvorenia: 18.7.2019
Dátum zverejnenia: 23.7.2019
22.7.2019Všeobecné obchodné podmienky k zmluvám o zabezpečení poskytovania služieb
Všeobecné obchodné podmienky sú obchodnými podmienkami vydanými spoločnosťou DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2019
Dátum zverejnenia: 22.7.2019
22.7.2019Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmetom Zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov podľa pokynov Prevádzkovateľa a úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2019
Dátum zverejnenia: 22.7.2019
22.7.2019Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov a elektronických stravných lístkov pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce v zmluvných prevádzkach Dodávateľa, ktoré sú oprávnené stravovacie služby poskytovať.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2019
Dátum zverejnenia: 22.7.2019
30.4.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900018 pri dočasnom zabezpečení činnosti a fungovania Metropolitného inštitútu Bratislava
Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900018
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Metropolitného inštitútu Bratislava prostredníctvom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho zamestnancov
Dátum zverejnenia: 30.04.2019
18.4.2019Zmluva o bežnom účte
Zriadenie a vedenie bežného účtu v Československej obchodnej banke, a.s.
Dátum uzatvorenia: 8.4.2019
Dátum zverejnenia: 18.4.2019
18.4.2019Zriaďovacia listina Metropolitného inštitútu Bratislavy
Príspevková organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej hlavným cieľom je príprava odborného názoru na koncepciu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumenty v oblasti strategického plánovania, územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, verejného priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta, vypracúvanie vízie priestorového rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumentov v oblasti strategického plánovania a rozvoja, územného plánovania a rozvoja, verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta.
Dátum uzatvorenia: 1.4.2019
Dátum zverejnenia: 18.4.2019

Zobrazených je 24 z celkového počtu 74 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > MIB > Zmluvy a dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > MIB > Zmluvy a dohody

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.