Zmluvy a dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 74 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
18.4.2019Zriaďovacia listina Metropolitného inštitútu Bratislavy
Príspevková organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej hlavným cieľom je príprava odborného názoru na koncepciu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumenty v oblasti strategického plánovania, územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, verejného priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta, vypracúvanie vízie priestorového rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumentov v oblasti strategického plánovania a rozvoja, územného plánovania a rozvoja, verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta.
Dátum uzatvorenia: 1.4.2019
Dátum zverejnenia: 18.4.2019
8.4.2020Zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom
19.6.2020Zmluva WEB Programovanie
Objednávateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
Zhotoviteľ: vibration s.r.o.

Dátum zverejnenia: 19.06.2020
19.6.2020Zmluva WEB Grafika
Objednávateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
Zhotoviteľ: vibration s.r.o.

Dátum zverejnenia: 19.06.2020
19.6.2020Zmluva vizuálna identita
Objednávateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
Zhotoviteľ: PEKNE & DOBRE s. r. o.

Dátum zverejnenia: 19.06.2020
19.6.2020Zmluva Otvorenie Sadni si!
22.7.2019Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov a elektronických stravných lístkov pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce v zmluvných prevádzkach Dodávateľa, ktoré sú oprávnené stravovacie služby poskytovať.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2019
Dátum zverejnenia: 22.7.2019
29.7.2019Zmluva o využívaní služby ČSOB BusinessBanking Lite a Príloha k Zmluve
Využívanie služby ČSOB BusinessBanking Lite. Služba umožňuje nepretržite (t.j. 7 dní v týždni, 24 hodín denne) prístup k vybraným produktom a službám Banky.
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 29.7.2019
12.2.2020Zmluva o využívaní služby ČSOB BusinessBanking Lite
Zmluvné strany:
Metropolitný inštitút mesta Bratislava
Československá obchodná banka,a.s.
17.9.2019Zmluva o využívaní služby a Príloha ČSOB
Variant služby: Business banking Lite (SR)
Dátum uzatvorenia: 12.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
17.9.2019Zmluva o využívaní služby a Príloha ČSOB
Variant služby: Business banking Lite (SR)
Dátum uzatvorenia: 12.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
17.9.2019Zmluva o využívaní služby a Príloha ČSOB
Variant služby: Business banking Lite (SR)
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
10.12.2019Zmluva o vykonaní tréningu
Zhotoviteľ: ONplan lab, s.r.o.
Františka Křížka 362/1,
Praha 170 00
IČO: 03481387
22.7.2019Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmetom Zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov podľa pokynov Prevádzkovateľa a úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2019
Dátum zverejnenia: 22.7.2019
18.6.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000021
úprava podmienok vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Metropolitného inštitútu Bratislava prostredníctvom magistrátu HM SR BA

Dátum zverejnenia: 19.06.2020
30.4.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900018 pri dočasnom zabezpečení činnosti a fungovania Metropolitného inštitútu Bratislava
Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900018
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Metropolitného inštitútu Bratislava prostredníctvom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho zamestnancov
Dátum zverejnenia: 30.04.2019
23.7.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a verejných dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete
Dátum uzatvorenia: 18.7.2019
Dátum zverejnenia: 23.7.2019
22.7.2020Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb
Dátum zverejnenia: 22.07.2020
6.8.2020Zmluva o poskytovaní služieb
13.12.2019Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvná strana: Klinton, s.r.o.
Trnavská cesta 74/A,
821 02 Bratislava
IČO: 35836644
DIČ: 2020216132
29.7.2019Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBanking Lite a Príloha k Zmluve
Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBanking Lite a Príloha k Zmluve
Stručný popis: Poskytovanie služby ČSOB BusinessBanking Lite majiteľovi účtu.
Dátum uzatvorenia: 11.6.2019
Dátum zverejnenia: 29.7.2019
23.7.2020Zmluva o partnerstve pri projekte
Dátum zverejnenia: 23.07.2020
16.7.2020Zmluva o partnerstve pri projekte
Dátum zverejnenia: 17.07.2020
14.1.2020Zmluva o lektorských službách
Zmluvné strany:
Metropolitný inštitút mesta Bratislava
Arch. DI Dr. Sabina Astrid Riß
18.12.2019Zmluva o kúpe výpočtovej, zobrazovacej a bielej techniky a spotrebného tovaru
K4FIN, s.r.o.
Zhorínska 33,
841 03 Bratislava
IČO: 45427232
DIČ: 2022976076

Zobrazených je 25 z celkového počtu 74 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > MIB > Zmluvy a dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.