Zámery 2019 - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.9.2019Oznámenie o zrušení OVS - nebytový priestor - Laurinská 7
Laurinska7
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zrušenie OVS na
nebytový priestor v Bratislave na Laurinskej 7
20.2.2019Prenájom voľného nebytového priestoru - podchod Hodžovo námestie - NP č. 1.43
HodzovoNamestie_NP_1_43_a
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
20.2.2019Prenájom voľného nebytového priestoru - podchod Hodžovo námestie - NP č. 1.30
HodzovoNamestie_NP_1_30_a
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
20.2.2019Zámery na nájom a predaj nehnuteľností - MsZ 7.3.2019
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer na predaj pozemkov a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - materiály budú predložené na rokovanie MsZ dňa 7.3.2019
11.2.2019Trhy 2019 - výsledky výberového konania
trhy
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava v súvislosti s organizovaním akcie Trhy 2019 vyhlasuje výsledky výberové konania s formou výberu víťaza elektronickou aukciou na prenájom stánkov s rôznymi druhmi sortimentu na Františkánskom námestí v Bratislave na obdobie od 26.apríla 2019 do 17. októbra 2019.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.