Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 13  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
2.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58161/18 [PDF, 157 kB]
Žiadateľ: WWS Koliba, s.r.o., Nevädzová 6E,
821 01 Bratislava
Obsah podania: Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“, kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 05. 06. 2019
Zverejnené dňa: 02.08.2019
2.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39994/19 [PDF, 196 kB]
Žiadateľ: AK Inžiniering spol. s r.o., Pri mlyne 12,
831 07 Bratislava
Obsah podania: Vila Sonia
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 13. 06. 2019
Zverejnené dňa: 02.08.2019
2.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37986/19 [PDF, 225 kB]
Žiadateľ: LVtel, s.r.o., Račianska 65, 831 02 Bratislava
Obsah podania: MTS BA IBV Stupavská
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 22. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.08.2019
2.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41320/19 [PDF, 186 kB]
Žiadateľ: IBG Holding s.r.o.
Bytčianska 371/121
010 03 Žilina
Obsah podania: Technická infraštruktúra Račianska
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 20. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.08.2019
31.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57365/18 [PDF, 231 kB]
Žiadateľ: PETRING, s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B,
851 03 Bratislava
Obsah podania: Dva rodinné domy, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 10. 07. 2019
Zverejnené dňa: 31.07.2019
31.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42380/19 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu, Karlova Ves, vrátane napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru, pozemky
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 08. 07. 2019
Zverejnené dňa: 31.07.2019
30.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44908/19 [PDF, 303 kB]
Žiadateľ: Ateliér obchodu a cestovného ruchu s. r. o.
Úradnícka 28
831 03 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný objekt Kopčianska
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 12. 07. 2019
Zverejnené dňa: 30.07.2019
30.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 34517/19 [PDF, 292 kB]
Žiadateľ: TOANDE Slovakia s. r. o., Čajakova 18
811 05 Bratislava
Obsah podania: FTTH BA_KBV Betliarska
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 04. 07. 2019
Zverejnené dňa: 30.07.2019
30.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44330/19 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ: K.T.plus, s. r. o.
Kopčianska 15
851 01 Bratislava
Obsah podania: Južné Mesto, zóna B1, Bratislava – Petržalka – výjazd na Panónsku cestu
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 28. 06. 2019
Zverejnené dňa: 30.07.2019
30.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37196/18 [PDF, 336 kB]
Žiadateľ: K.T.plus, s. r. o.
Kopčianska 15
851 01 Bratislava
Obsah podania: Južné Mesto, zóna B3-B4-AB2, Bratislava - Petržalka
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 27. 06. 2019
Zverejnené dňa: 30.07.2019
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39904/19 [PDF, 250 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu, garáž“, Bielkova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 07. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50399/18 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu - Trnávka“ – Jakabova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39777/19 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: BD Račianska s.r.o., Tupého 25/A,
831 01 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu Račianska – zmena stavby
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 07. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46200/18 [PDF, 193 kB]
Žiadateľ: Radovan Verčík – RV GEO,Bazovského 17
841 01 Bratislava
Obsah podania: Metropolitan Area Network SWAN „SO 18 504 FTTH Mercatino, Rustaveliho, Bratislava“, lokalita Rustaveliho ul., kat. úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 03. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57899/18 [PDF, 149 kB]
Žiadateľ: DelCom Slovakia, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava
Obsah podania: 1471BR – ZS a RR bod Janíkovské pole, Projekt novej základňovej stanice GSM LTE siete Orange, a.s.
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 24. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39007/19 [PDF, 189 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba – rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 09. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57583/18 [PDF, 159 kB]
Žiadateľ: Le Duc Phuong a Tuy Trinh Thi, Stolárska 7052/16, 831 06 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu, Žitná ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 23. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37445/19 [PDF, 162 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom_Jaskový rad – prístavba a prestavba
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 27. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38376/19 [PDF, 168 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu – dodatočná zmena stavby pred dokončením“
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 28. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42044/19 [PDF, 192 kB]
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Žabí majer, Staviteľská, VN415 - VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 28. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39999/19 [PDF, 209 kB]
Žiadateľ: SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava Hany Meličkovej UO00089
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 20. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43185/19 [PDF, 276 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba RD , pozemok reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxx k.ú. Dúbravka
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 16. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
3.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42420/19 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba garáže a altánku k rodinnému domu
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 20. 05. 2019
Zverejnené dňa: 03.07.2019
3.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40607/19 [PDF, 197 kB]
Žiadateľ: BADING, s.r.o., P.O.BOX 191, 851 40 Bratislava
Obsah podania: Čerpacia stanica pohonných hmôt ÖMV odpočívadlo D4 Rovinka sever
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 17. 05. 2019
Zverejnené dňa: 03.07.2019
3.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43948/19 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 05. 06. 2019
Zverejnené dňa: 03.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.