Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
26.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51061/18 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Polyfunkčný objekt“, ul. Šachorová, k. ú. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 05. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24.06.2019
19.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50974/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: Hauskrechts architects, s.r.o., Ing.arch. Matej Hauskrecht, Pionierska 1585/9, 831 01 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 12.12.2018
Zverejnené dňa: 19. 03. 2019
5.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50968/18 [PDF, 217 kB]
Žiadateľ: APROX spol. s.r.o., Tabakova 1,
811 07 Bratislava
Obsah podania: Prístupová komunikácie a inžinierske siete, ul. Na Stráni, Bratislava – MČ Staré Mesto“
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 10. 07. 2019
Zverejnené dňa: 05.08.2019
9.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50965/19 [PDF, 150 kB]
Žiadateľ: Halnas s. r. o., L. Novomeského 2716/28,
902 01 Pezinok
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 06. 09. 2019
Zverejnené dňa: 09.10.2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50824/17 [PDF, 245 kB]
Žiadateľ: JV – TREND, s.r.o., Palkovičova 12, 821 08 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom Na lúke
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 08. 02. 2019
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50810/18 [PDF, 188 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 21. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
21.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50649/19 [PDF, 164 kB]
Žiadateľ: PETRING s.r.o., Nám. hraničiarov 6/B,
851 03 Bratislava
Obsah podania: Prevádzkový objekt – Autoservis Hala 3“, lokalita „areál Nobelova a Podniková ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 09. 12. 2019
Zverejnené dňa: 21. 01. 2020
9.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50579/19 [PDF, 206 kB]
Žiadateľ: MANAGMENT REAL, s.r.o., Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Obsah podania: Novostavba nebytovej budovy
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 22. 11. 2019
Zverejnené dňa: 09. 01. 2020
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50525/18 [PDF, 236 kB]
Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4,
832 03 Bratislava
Obsah podania: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
SO 213-00 Most na vlečke SPaP, a.s. v žkm 1,585 nad miestnou komunikáciou v km 0,556 MK
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 12. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
22.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50412/18 [PDF, 364 kB]
Žiadateľ: MOROCZ_ TACOVSKY, s.r.o.
Balkánska 179/A
851 10 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčná stavba TWIN CITY – Polyfunkčný objekt B7
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 30. 04. 2019
Zverejnené dňa: 22. 05. 2019
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50399/18 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu - Trnávka“ – Jakabova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
19.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50185/18 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ: hauskrecht architects s.r.o., Pionnierska 9,
831 01 Bratislava
Obsah podania: Novostavba RD
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 16. 01. 2019
Zverejnené dňa: 19. 03. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50184/18 [PDF, 229 kB]
Žiadateľ: SLOVCESTY s.r.o., Bosákova 4, 851 04 Bratislava
Obsah podania: BUS CENTRUM
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 22. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
5.12.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50082/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom Snežienkova , Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 28. 10. 2019
Zverejnené dňa: 05.12.2019
25.9.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50078/18 [PDF, 264 kB]
Žiadateľ: PKT s.r.o., Ing. Peter Kerekeš, Starohájska 15
851 02 Bratislava 5
Obsah podania: Obytný súbor Devínska Nová Ves
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 27. 08. 2019
Zverejnené dňa: 25.9.2019
14.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50039/19 [PDF, 216 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Bytový dom, Gaštanová II,
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 09. 09. 2019
Zverejnené dňa: 14.10.2019
10.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50035/19 [PDF, 194 kB]
Žiadateľ: TOANDE SLOVAKIA s.r.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
Obsah podania: Optika STEIN 2 BA_Legionárska
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 29. 11. 2019
Zverejnené dňa: 10. 01. 2020
10.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50005/19 [PDF, 180 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, 2. SC, ÚO00094
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 10. 09. 2019
Zverejnené dňa: 10.10.2019
17.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50003/19 [PDF, 199 kB]
Žiadateľ: Dopravoprojekt a.s.,Kominárska 2, 4,
832 03 Bratislava
Obsah podania: Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ulici
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 29. 11. 2019
Zverejnené dňa: 17. 01. 2020
7.11.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50002/19 [PDF, 238 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami, Konopiská
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 22. 10. 2019
Zverejnené dňa: 07.11.2019
4.12.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49985/19 [PDF, 207 kB]
Žiadateľ: OPTOMONT s.r.o., Bratislavská 27
911 05 Trenčín
Obsah podania: ST_FTTH_BA_ Mudronova_2
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 11. 11. 2019
Zverejnené dňa: 04.12.2019
4.12.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49983/19 [PDF, 214 kB]
Žiadateľ: OPTOMONT s.r.o., Bratislavská 27,
911 05 Trenčín
Obsah podania: ST_FTTH_BA_ Mudronova_1
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 08. 11. 2019
Zverejnené dňa: 04.12.2019
4.12.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49982/19 [PDF, 268 kB]
Žiadateľ: STAV - TRADE, spol. s.r.o., Papraďová 1A
821 01 Bratislava
Obsah podania: „ 3RD Líščie údolie, Líščie údolie, k.ú. Karlova Ves – zmena pri stavebnom objekte „SO 01 Rodinný dom A“
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 08. 11. 2019
Zverejnené dňa: 04.12.2019
30.9.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49931/19 [PDF, 209 kB]
Žiadateľ: ENGIE Services a.s., Ing. Štefan Mrázik,
Jarošova 1
831 03 Bratislava
Obsah podania: GW TRAFOSTANICA
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 23. 08. 2019
Zverejnené dňa: 30.9.2019
14.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 4979518 [PDF, 231 kB]
Žiadateľ: BONES a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom GALVANIHO
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 29. 05. 2019
Zverejnené dňa: 14.10.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.