Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57591/18 [PDF, 139 kB]
Žiadateľ: LVtel s. r. o., Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava
Obsah podania: INS FTTH BA KBV URPÍNSKA
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 16. 01. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57583/18 [PDF, 159 kB]
Žiadateľ: Le Duc Phuong a Tuy Trinh Thi, Stolárska 7052/16, 831 06 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu, Žitná ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 23. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57496/18 [PDF, 225 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 15. 01. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
13.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57389/19 [PDF, 249 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – novostavba, Nové záhrady VII,
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 11. 12. 2019
Zverejnené dňa: 13. 01. 2020
13.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57384/19 [PDF, 390 kB]
Žiadateľ: Twin City VIII s.r.o., Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčná stavba TWIN CITY – Polyfunkčný objekt B7
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 13. 12. 2019
Zverejnené dňa: 13. 01. 2020
31.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57365/18 [PDF, 231 kB]
Žiadateľ: PETRING, s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B,
851 03 Bratislava
Obsah podania: Dva rodinné domy, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 10. 07. 2019
Zverejnené dňa: 31.07.2019
25.9.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57361/18 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu a uloženie inžinierskych sietí Komonicová ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 13. 08. 2019
Zverejnené dňa: 25.9.2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57360/18 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: INS_FTTH_BA_Bulharská“ - líniová stavba komunikačného optického vedenia, k.ú. Trnávka, Bratislava II
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
16.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57250/19 [PDF, 229 kB]
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
Obsah podania: BA_P. Biskupice – Miloslavov, 1.časť, VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 03. 12. 2019
Zverejnené dňa: 16. 01. 2020
24.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56869/18, zmena [PDF, 250 kB]
Žiadateľ: PROPOS spol. s r.o.
Jilemnického 18
902 01 Pezinok
Obsah podania: Rodinné domy Kľukatá
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 09. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24.06.2019
20.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56861/19 [PDF, 173 kB]
Žiadateľ: Elkatel s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
Obsah podania: FTTH BA Južné mesto A1 2etapa
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 17. 12. 2019
Zverejnené dňa: 20. 01. 2020
16.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56850/19 [PDF, 219 kB]
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292 , 810 00 Bratislava
Obsah podania: BA_P. Biskupice – Miloslavov, 2.časť, VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 04. 12. 2019
Zverejnené dňa: 16. 01. 2020
24.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56849/18 [PDF, 244 kB]
Žiadateľ: NOTION s.r.o., Hlboká 5965/4,
917 01 Trnava
Obsah podania: Tenisová škola Vajnory“ – CLUB HAUS, Regrútska ul., kat. úz. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 29. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24.06.2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56840/18 [PDF, 161 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Radový rodinný dom Zátišie“, ul. Zátišie
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 31. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56820/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: Engicon s.r.o., Levanduľová 23, 900 43 Hamuliakovo
Obsah podania: Rekonštrukcia vedenia 110kV č. 8884, 8885, 8886 – zaústenie vedení
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 21. 01. 2019
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56652/18 [PDF, 204 kB]
Žiadateľ: Infotel, spol. s r.o., Novolíšenská 18, 628 00 Brno, Česká republika
Obsah podania: FTTH_BA_Bratislava_BD Rosnička
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 18. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
24.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56611/18 [PDF, 157 kB]
Žiadateľ: Parano, s. r. o.
Pečnianska 11
851 01 Bratislava
Obsah podania: Centrála BEPON, hlavný prevádzkový objekt obchodnej spoločnosti – administratívne, predvádzacie a skladové priestory
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 06. 03. 2019
Zverejnené dňa: 24. 05. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56610/18 [PDF, 155 kB]
Žiadateľ: OPTOMONT s.r.o., Ing. Lenka Seemannová
Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín
Obsah podania: INS FTTH BA Olbrachtova - líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 18. 12. 2018
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56604/18 [PDF, 203 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Obsah podania: Stavebná uzávera v lokalite CMO – Severovýchod 2018, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 27. 02. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56524/18 [PDF, 176 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO00073
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 19. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
9.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56501/18 [PDF, 206 kB]
Žiadateľ: Press & Burg Consulting s.r.o., Ing. Dana Tarabová Sušková, Hrobákova 5, 851 02 Bratislava
Obsah podania: Novostavba rodinného domu BUK
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 11. 09. 2019
Zverejnené dňa: 09.10.2019
23.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56246/17 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Peter Dodok
Námestie sv. Rozálie 10
900 28 Ivanka pri Dunaji
Obsah podania: Slovenská reštaurácia“, Tomášikova ul., kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 10. 04. 2019
Zverejnené dňa: 23. 05. 2019
13.11.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56237/18 [PDF, 265 kB]
Žiadateľ: GLOBAL REAL, spol. s r.o., Lazaretská 7
810 08 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom Na vyhliadke“ ul. Pri Kríži, k.ú. Dúbravka
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 21. 10. 2019
Zverejnené dňa: 13.11.2019
14.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56235/18 [PDF, 139 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o., Ing. Juraj Szabo, Romanova
851 02 Bratislava
Obsah podania: BA_Záhorská Bystrica, Pútnická , NNK
SO 01 – NN Káblové vedenie
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 06. 03. 2019
Zverejnené dňa: 14. 05. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56234/18 [PDF, 179 kB]
Žiadateľ: Healthy Work s.r.o., Mgr. Lenka Fašáneková,
Jankolova 7, 851 06 Bratislava
Obsah podania: BD „Štartovacie byty“ Rozvody NN
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.