Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 8 9 -10- 11 12 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42786/19 [PDF, 226 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom CLASS ZO
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 06. 06. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42565/19 [PDF, 257 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: RODINNÝ DOM - NOVOSTAVBA
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 21. 05. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
5.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42461/19 [PDF, 230 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava
Obsah podania: Projekt zmeny spôsobu napojenia stavby Cesty, chodníky k IBV Ráztočná ul., Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 04. 07. 2019
Zverejnené dňa: 05.08.2019
14.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42429/19 [PDF, 241 kB]
Žiadateľ: SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO 00065
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 27. 08. 2019
Zverejnené dňa: 14.10.2019
3.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42425/19 [PDF, 211 kB]
Žiadateľ: LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
Obsah podania: Káblové prepojenie medzi SO 0501 (TS 13B) a SO 2406 (BS II);
objekt: Káblové prepojenia VN, NN-Signalizácia, NN-DC, HDPE
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 29. 03. 2019
Zverejnené dňa: 03. 06. 2019
22.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42424/19 [PDF, 277 kB]
Žiadateľ: Axa Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
Obsah podania: Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod DN500 a rozvod verejnej kanalizácie
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 25. 07. 2019
Zverejnené dňa: 22.08.2019
3.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42420/19 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba garáže a altánku k rodinnému domu
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 20. 05. 2019
Zverejnené dňa: 03.07.2019
2.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42417/19 [PDF, 218 kB]
Žiadateľ: A.S. PROJEKT – ING, s.r.o., Horská 11
831 52 Bratislava
Obsah podania: Obchodná prevádzka Q Products
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 03. 07. 2019
Zverejnené dňa: 02.08.2019
21.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42412/19 [PDF, 189 kB]
Žiadateľ: KRDmain, s.r.o., Pribišova 47,
841 05 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčné stavebné Business centrum
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 09. 12. 2019
Zverejnené dňa: 21. 01. 2020
12.9.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42382/19 [PDF, 204 kB]
Žiadateľ: PARANO s.r.o., Ing. Ján Miklánek, Pečnianska 11, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Prístavba, nadstavba a obnova rodinného domu, Slowackého
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 15. 08. 2019
Zverejnené dňa: 12.09.2019
31.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42380/19 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu, Karlova Ves, vrátane napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru, pozemky
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 08. 07. 2019
Zverejnené dňa: 31.07.2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42325/18 [PDF, 201 kB]
Žiadateľ: Ing. Július Olšiak, CSc.- EKOSOFTCENTRUM
Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom - zmena dokončenej stavby, Slowackého xx, parc. č. xxxxxxxxxxx, k.ú. Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 12. 2018
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42292/19, oprava zrejmej chyby [PDF, 120 kB]
Žiadateľ: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava
Obsah podania: Oprava zrejmej chyby v záväznom stanovisku „KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto – Dunajská Streda (Zelený most)“
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 25. 03. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
4.11.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42287/19 [PDF, 256 kB]
Žiadateľ: ARTPLAN spol. s r.o., Karadžičova 27,
811 08 Bratislava
Obsah podania: Liečebňa Sv. Františka, a.s., Vlčie hrdlo
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 17. 09. 2019
Zverejnené dňa: 04.11.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42206/19 [PDF, 199 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba ateliéru a pohotovostného bývania k jestvujúcej stavbe
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 21. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
14.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42100/19 [PDF, 192 kB]
Žiadateľ: Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava
Obsah podania: BA_Ružinov, Pažitkova, TS, NNK“, k.ú. Ružinov, Bratislava II
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 09. 09. 2019
Zverejnené dňa: 14.10.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42044/19 [PDF, 192 kB]
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Žabí majer, Staviteľská, VN415 - VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 28. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
25.9.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41948/19 [PDF, 232 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Súbor rodinných domov, Bratislava“, ul. Staré Grunty,
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 14. 08. 2019
Zverejnené dňa: 25.9.2019
19.11.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41864/19 [PDF, 206 kB]
Žiadateľ: ECOline, Kaštieľska 18, 821 05 Bratislava
Obsah podania: Skladová hala Bratislava – depozitár zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislava a Múzea mesta Bratislava, ul. Na pántoch,
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 25. 10. 2019
Zverejnené dňa: 19.11.2019
2.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41320/19 [PDF, 186 kB]
Žiadateľ: IBG Holding s.r.o.
Bytčianska 371/121
010 03 Žilina
Obsah podania: Technická infraštruktúra Račianska
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 20. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.08.2019
10.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41126/19 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ: D.L.M. PLUS, s.r.o.
Brančská 11
851 05 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom, Dobšinského ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 09. 12. 2019
Zverejnené dňa: 10. 01. 2020
17.9.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 411125/19 [PDF, 208 kB]
Žiadateľ: DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava
Obsah podania: Úprava vjazdu k centrále Kaufland a prestavba uzáverovej šachty BVS, a.s.“, lokalita ul. Trnavská cesta
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 02. 08. 2019
Zverejnené dňa: 17.09.2019
13.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41024/19 [PDF, 202 kB]
Žiadateľ: BADING s.r.o.
Vranovská 51
851 02 Bratislava
Obsah podania: Dočasná mobilná betonáreň Rapid, Vlčie hrdlo, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 01. 07. 2019
Zverejnené dňa: 13.08.2019
13.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40847/19 [PDF, 224 kB]
Žiadateľ: SAVEcompany, s.r.o.
Slnečná 5/481
900 41 Rovinka
Obsah podania: D_BA_Treenium
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 11. 07. 2019
Zverejnené dňa: 13.08.2019
9.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40828/19 [PDF, 210 kB]
Žiadateľ: OZ Taváričan, Bilíkova ul., 841 01 Bratislava
Obsah podania: Rozšírenie verejného vodovodu
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 04. 12. 2019
Zverejnené dňa: 09. 01. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 8 9 -10- 11 12 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.