Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 13  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38422/19 [PDF, 149 kB]
Žiadateľ: Morocz_Tacovsky, s. r. o., Balkánska 179/A
851 10 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom – Pri dunajských ramenách
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 14. 03. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38127/19 [PDF, 181 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu“, ul. Plachého ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 15. 05. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37831/19 [PDF, 201 kB]
Žiadateľ: Ing. Martin Dvorovčík
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
P.O.BOX 2, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava
Obsah podania: Prednášková sála
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 17. 04. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42565/19 [PDF, 257 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: RODINNÝ DOM - NOVOSTAVBA
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 21. 05. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42292/19, oprava zrejmej chyby [PDF, 120 kB]
Žiadateľ: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava
Obsah podania: Oprava zrejmej chyby v záväznom stanovisku „KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto – Dunajská Streda (Zelený most)“
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 25. 03. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44794/19 [PDF, 159 kB]
Žiadateľ: ATELIÉR A.BKPŠ ŠUTEK s.r.o., Trnavská 61
821 01 Bratislava
Obsah podania: Autocentrum VW -Hílek, Saratovská ul. , Bratislava- zmena stavby pre dokončením - rozšírenie odstavných a manipulačných plôch
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 16. 05. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36586/19 [PDF, 198 kB]
Žiadateľ: InfoTel, spol. s.r.o.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno
Česká republika
Obsah podania: INS_B2B_FTTx_BA_Slovnaftská_ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 24. 04. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019
1.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45856/18 [PDF, 220 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Bytový dom Staré Grunty Viladom 2
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 01.07.2019
1.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35250/19 [PDF, 164 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a.s., Sekcia investícií, západ
Oddelenie projekcie, Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: ,,Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava,
TU Ivanka pri Dunaji - TU Stará Vajnorská, 1.SC“
Objekty SO 01 Plynovody
SO 02 Prepoje a odpoje
1. etapa v k.ú. Nové Mesto
2. etapa v k.ú. Nové Mesto a v k.ú. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 04. 06. 2019
Zverejnené dňa: 01.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48030/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36518/19 [PDF, 162 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinné domy“, Brusnicová ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 09. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40827/19 [PDF, 213 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Nový areálový vodovod
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 29. 04. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58169/18 [PDF, 172 kB]
Žiadateľ: SALVE GROUP, a.s., Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčná budova SALVE GROUP, ulica Pri Suchom mlyne
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 17. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36520/19 [PDF, 156 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Nadstavba bytového domu, Budovateľská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 13. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40604/19 [PDF, 197 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – SO 01
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 23. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40606/19 [PDF, 201 kB]
Žiadateľ: BADING, s.r.o., P.O.BOX 191, 851 40 Bratislava
Obsah podania: Čerpacia stanica pohonných hmôt ÖMV odpočívadlo D4 Rovinka juh
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 17. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42206/19 [PDF, 199 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba ateliéru a pohotovostného bývania k jestvujúcej stavbe
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 21. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43940/19 [PDF, 234 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – Smaragd 86/197
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 29. 05. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
2.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42786/19 [PDF, 226 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom CLASS ZO
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 06. 06. 2019
Zverejnené dňa: 02.07.2019
3.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43948/19 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 05. 06. 2019
Zverejnené dňa: 03.07.2019
3.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40607/19 [PDF, 197 kB]
Žiadateľ: BADING, s.r.o., P.O.BOX 191, 851 40 Bratislava
Obsah podania: Čerpacia stanica pohonných hmôt ÖMV odpočívadlo D4 Rovinka sever
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 17. 05. 2019
Zverejnené dňa: 03.07.2019
3.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42420/19 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba garáže a altánku k rodinnému domu
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 20. 05. 2019
Zverejnené dňa: 03.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43185/19 [PDF, 276 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba RD , pozemok reg. „C“ KN parc. č. xxxxxxx k.ú. Dúbravka
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 16. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39999/19 [PDF, 209 kB]
Žiadateľ: SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava Hany Meličkovej UO00089
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 20. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019
4.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42044/19 [PDF, 192 kB]
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Žabí majer, Staviteľská, VN415 - VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 28. 05. 2019
Zverejnené dňa: 04.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.