Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 13  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
24.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38382/19 [PDF, 139 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia a. s.
Útvar investícií, projekcia – západ
Oto Bittner
Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: Výmena STL2 plynovodu DN 300 za plynovod PE d 225 z dôvodu odstránenia úniku plynu v chráničke DN500
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 13. 03. 2019
Zverejnené dňa: 24. 05. 2019
24.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40612/19 [PDF, 157 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Nájomný bytový dom
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 24. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24. 05. 2019
29.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51744/18 [PDF, 184 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o., V.P. Tótha 30, 905 01 Senica
Obsah podania: BA_Staré Mesto, Laurinská, Ts429/Ts434, NNK
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 25. 03. 2019
Zverejnené dňa: 29. 05. 2019
29.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37595/19 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ: Ing. Erich Linkesch, LVtel s.r.o., Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava
Obsah podania: FTTx BA BC SkyPark Offices nezávislá trasa
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 17. 04. 2019
Zverejnené dňa: 29. 05. 2019
3.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39039/18 [PDF, 226 kB]
Žiadateľ: FORMAT, spol. s r.o., Handlovská 19,
P.O.BOX 89, 852 89 Bratislava
Obsah podania: Rezidenčný komplex na konopnej ulici, Bratislava – Prievoz
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 08. 04. 2019
Zverejnené dňa: 03. 06. 2019
3.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42425/19 [PDF, 211 kB]
Žiadateľ: LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
Obsah podania: Káblové prepojenie medzi SO 0501 (TS 13B) a SO 2406 (BS II);
objekt: Káblové prepojenia VN, NN-Signalizácia, NN-DC, HDPE
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 29. 03. 2019
Zverejnené dňa: 03. 06. 2019
3.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36540/19 [PDF, 227 kB]
Žiadateľ: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova č. 23
821 09 Bratislava
Obsah podania: Kruhový objazd v smere na Vrakuňu
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 27. 03. 2019
Zverejnené dňa: 03. 06. 2019
3.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48145/18 [PDF, 196 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom MINI 2
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 25. 03. 2019
Zverejnené dňa: 03. 06. 2019
3.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36585/19 [PDF, 219 kB]
Žiadateľ: InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 18,
628 00 Brno, Česká republika
Obsah podania: INS_FTTH_BA_KBV_Závodná
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 24. 04. 2019
Zverejnené dňa: 03. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57496/18 [PDF, 225 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 15. 01. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53681/18 [PDF, 207 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: NOVOSTAVBA REKREAČNÉHO DOMU A OPLOTENIA POZEMKU
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 07. 03. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53578/18 [PDF, 205 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: NOVOSTAVBA REKREAČNÉHO DOMU A OPLOTENIA POZEMKU
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 06. 03. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52664/18 [PDF, 223 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom - novostavba
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 02. 04. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54975/18 [PDF, 235 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom SUNDECK
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 24. 04. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53620/18 [PDF, 188 kB]
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Obsah podania: BA Devínska Nová Ves, Na mýte zakabelizovanie VN 1041
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 08. 03. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58741/18 [PDF, 140 kB]
Žiadateľ: SUPTel s. r. o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
Obsah podania: INS_FTTH_BA_KBV_Vranovská
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 04. 02. 2019
Zverejnené dňa: 20.06.2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57592/18 [PDF, 159 kB]
Žiadateľ: LVtel s.t.o., Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava
Obsah podania: INS B2B2 FTTX BA Bratislava Karloveská
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves , Devín
Vydané dňa: 04. 04. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46132/19 [PDF, 146 kB]
Žiadateľ: I.T.A Telecom Slovakia, s. r. o., Nové záhrady I, 13A, Bratislava
Obsah podania: Stavba elektronickej komunikačnej siete „1445BR
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 03. 04. 2019
Zverejnené dňa: 20.06.2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36496/19 [PDF, 211 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: RD DEVÍN“ , Ostricova ul., k.ú. Devín
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 13. 02. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
24.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48733/18 [PDF, 164 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – prestavba a prístavba“, ul. Jaskový rad, kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 18. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24.06.2019
24.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56849/18 [PDF, 244 kB]
Žiadateľ: NOTION s.r.o., Hlboká 5965/4,
917 01 Trnava
Obsah podania: Tenisová škola Vajnory“ – CLUB HAUS, Regrútska ul., kat. úz. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 29. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24.06.2019
24.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56869/18, zmena [PDF, 250 kB]
Žiadateľ: PROPOS spol. s r.o.
Jilemnického 18
902 01 Pezinok
Obsah podania: Rodinné domy Kľukatá
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 09. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24.06.2019
26.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40106/19 [PDF, 213 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Prevádzkové, skladové a kancelárske priestory
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 23. 04. 2019
Zverejnené dňa: 26.06.2019
26.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51061/18 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Polyfunkčný objekt“, ul. Šachorová, k. ú. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 05. 04. 2019
Zverejnené dňa: 24.06.2019
28.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35349/19 [PDF, 155 kB]
Žiadateľ: HFD, s.r.o., Karadžičova 55,811 07 Bratislava
Obsah podania: 4 Rodinné domy Opletalova ulica, Bratislava -Devínska Nová Ves
Lokalita: MČ Bratislava : Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 14. 03. 2019
Zverejnené dňa: 28.06.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.