Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
4.2.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54687/18 [PDF, 149 kB]
Žiadateľ: Consult s. r. o., MUDr. Jána Straku 13, 969 01 Banská Štiavnica
Obsah podania: Polyfunkčný objekt Tematínska
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 04. 02. 2019
20.6.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54975/18 [PDF, 235 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom SUNDECK
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 24. 04. 2019
Zverejnené dňa: 20. 06. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55011/18 [PDF, 264 kB]
Žiadateľ: PETRING, s.r.o,Nám. Hraničiarov 6/B,
851 03 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom - Jelenia 13 – rekonštrukcia a nadstavba bytového domu
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
12.9.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55034/18 [PDF, 156 kB]
Žiadateľ: TOANDE SLOVAKIA, s.r.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
Obsah podania: Vajnory Tomanova 76 – BA_ROL“ - základňová stanica a rádioreléový bod BA_ROL_D
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 17. 07. 2019
Zverejnené dňa: 12.09.2019
2.8.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55195/18 [PDF, 162 kB]
Žiadateľ: VI GROUP, spol. s r.o., Roľnícka 157,
831 07 Bratislava
Obsah podania: Parkovacie miesta Odborárska ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 04. 06. 2019
Zverejnené dňa: 02.08.2019
9.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55209/19 [PDF, 209 kB]
Žiadateľ: PRESS & BURG Consulting s.r.o.
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
Obsah podania: Objekt individuálnej rekreácie
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 25. 11. 2019
Zverejnené dňa: 09. 01. 2020
16.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55280/19 [PDF, 182 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o., Ing. Juraj Szabo, Romanova 27
851 02 Bratislava
Obsah podania: BA_Vrakuňa,Hrušovská, NNK, NNV
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa,
Vydané dňa: 27. 11. 2019
Zverejnené dňa: 16. 01. 2020
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55342/18 [PDF, 211 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom - Prievoz, novostavba
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
14.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55394/18 [PDF, 202 kB]
Žiadateľ: InfoTel, spol. s r. o., Ing. Mária Čajová,
Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
Obsah podania: INS_FTTH_BA_Drieňová
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 13. 12. 2018
Zverejnené dňa: 14. 05. 2019
28.11.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55403/19 [PDF, 401 kB]
Žiadateľ: Twin City Infrastructure s.r.o., Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Bratislava,
objekty C0, C1, C2, C34, C5
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 15. 11. 2019
Zverejnené dňa: 28.11.2019
13.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55559/19 [PDF, 206 kB]
Žiadateľ: Twin City Infrastructure s.r.o.,Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Košická
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 29. 11. 2019
Zverejnené dňa: 13. 01. 2020
28.11.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55572/19 [PDF, 271 kB]
Žiadateľ: Twin City Infrastructure s.r.o., Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Chalupkova
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 12. 11. 2019
Zverejnené dňa: 28.11.2019
21.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55772/19 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Optická prípojka Čajakova
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 13. 12. 2019
Zverejnené dňa: 21. 01. 2020
13.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55797/19 [PDF, 228 kB]
Žiadateľ: MADING, s.r.o., Drieňová 1H/16940,
821 01 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava
Dopravná infraštruktúra
Stavba č. 12 – Predĺženie Pribinovej – Prístavná - Súkennícka
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 17. 12. 2019
Zverejnené dňa: 13. 01. 2020
10.1.2020Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55812/19 [PDF, 188 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Oprava strechy a nadstavba podkrovia na ulici Podjavorinskej
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 27. 11. 2019
Zverejnené dňa: 10. 01. 2020
14.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55856/18 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Zóna rodinných domov Krče
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 14. 03. 2019
Zverejnené dňa: 14. 05. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55859/18 [PDF, 232 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 20. 02. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
7.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55891/18 [PDF, 191 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: BA_Ružinov, Vlčie hrdlo, (stavba R7) VNK, TS
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 04. 03. 2019
Zverejnené dňa: 07. 05. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56096/18 [PDF, 204 kB]
Žiadateľ: KRPHT 4, Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Obsah podania: Rozšírenie areálu rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 25. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56234/18 [PDF, 179 kB]
Žiadateľ: Healthy Work s.r.o., Mgr. Lenka Fašáneková,
Jankolova 7, 851 06 Bratislava
Obsah podania: BD „Štartovacie byty“ Rozvody NN
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
14.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56235/18 [PDF, 139 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o., Ing. Juraj Szabo, Romanova
851 02 Bratislava
Obsah podania: BA_Záhorská Bystrica, Pútnická , NNK
SO 01 – NN Káblové vedenie
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 06. 03. 2019
Zverejnené dňa: 14. 05. 2019
13.11.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56237/18 [PDF, 265 kB]
Žiadateľ: GLOBAL REAL, spol. s r.o., Lazaretská 7
810 08 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom Na vyhliadke“ ul. Pri Kríži, k.ú. Dúbravka
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 21. 10. 2019
Zverejnené dňa: 13.11.2019
23.5.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56246/17 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Peter Dodok
Námestie sv. Rozálie 10
900 28 Ivanka pri Dunaji
Obsah podania: Slovenská reštaurácia“, Tomášikova ul., kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 10. 04. 2019
Zverejnené dňa: 23. 05. 2019
9.10.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56501/18 [PDF, 206 kB]
Žiadateľ: Press & Burg Consulting s.r.o., Ing. Dana Tarabová Sušková, Hrobákova 5, 851 02 Bratislava
Obsah podania: Novostavba rodinného domu BUK
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 11. 09. 2019
Zverejnené dňa: 09.10.2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56524/18 [PDF, 176 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO00073
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 19. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.