Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 -12- 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50810/18 [PDF, 188 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 21. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56652/18 [PDF, 204 kB]
Žiadateľ: Infotel, spol. s r.o., Novolíšenská 18, 628 00 Brno, Česká republika
Obsah podania: FTTH_BA_Bratislava_BD Rosnička
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 18. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56524/18 [PDF, 176 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO00073
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 19. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56096/18 [PDF, 204 kB]
Žiadateľ: KRPHT 4, Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava
Obsah podania: Rozšírenie areálu rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 25. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č.36370 /19 [PDF, 208 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: RODINNÝ DOM, Kamenná ul.,
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 13. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43981/18 [PDF, 210 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekreačná chata – rekonštrukcia, jednoduchá stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 25. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46308/18 [PDF, 204 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 17. 02. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56604/18 [PDF, 203 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Obsah podania: Stavebná uzávera v lokalite CMO – Severovýchod 2018, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 27. 02. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55011/18 [PDF, 264 kB]
Žiadateľ: PETRING, s.r.o,Nám. Hraničiarov 6/B,
851 03 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom - Jelenia 13 – rekonštrukcia a nadstavba bytového domu
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37846/17 [PDF, 172 kB]
Žiadateľ: PRO PLAN, J. C. Hronského 20,
831 02 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba pohostinstva INKA
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 27. 02. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57626/18 [PDF, 224 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 26. 02. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
16.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55859/18 [PDF, 232 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 20. 02. 2019
Zverejnené dňa: 16. 04. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50184/18 [PDF, 229 kB]
Žiadateľ: SLOVCESTY s.r.o., Bosákova 4, 851 04 Bratislava
Obsah podania: BUS CENTRUM
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 22. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53656/18 [PDF, 154 kB]
Žiadateľ: MZ INGIS spol. s r.o., Medveďovej 17,
851 04 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu Bazová 7
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 15. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50525/18 [PDF, 236 kB]
Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4,
832 03 Bratislava
Obsah podania: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
SO 213-00 Most na vlečke SPaP, a.s. v žkm 1,585 nad miestnou komunikáciou v km 0,556 MK
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 12. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54520/18 [PDF, 272 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Nadstavba rodinného domu - Bratislava, Kupeckého ul.
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57886/18 [PDF, 190 kB]
Žiadateľ: TDI – Kompleting s.r.o., Trnavská cesta 13,
831 04 Bratislava
Obsah podania: Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy pre Obytný súbor
na Podpriehradnej ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 30. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
27.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53843/18 [PDF, 199 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: SO-01 Novostavba rodinného domu, Tibenského ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 27. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39758 /19 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
rektorát, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440
814 99 Bratislava
Obsah podania: Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 08. 04. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
19.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50185/18 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ: hauskrecht architects s.r.o., Pionnierska 9,
831 01 Bratislava
Obsah podania: Novostavba RD
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 16. 01. 2019
Zverejnené dňa: 19. 03. 2019
19.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50974/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: Hauskrechts architects, s.r.o., Ing.arch. Matej Hauskrecht, Pionierska 1585/9, 831 01 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 12.12.2018
Zverejnené dňa: 19. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56610/18 [PDF, 155 kB]
Žiadateľ: OPTOMONT s.r.o., Ing. Lenka Seemannová
Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín
Obsah podania: INS FTTH BA Olbrachtova - líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 18. 12. 2018
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48221/18 [PDF, 163 kB]
Žiadateľ: Obchodné družstvo PROFIT, Mierová 83,
821 05 Bratislava
Obsah podania: Viladomy Jaskový Rad, lokalita ulíc Jaskový rad a Sudová, kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 11. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35336/19 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a. s., Útvar investícií, projekcia - západ, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40, Bratislava TU Stará Vajnorská - RS BA Pekná cesta; 2. stavebný celok - líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 23. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53583/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 24. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 -12- 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.