Zámery 2014

 
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.9.2014Zámer na krátkodobý prenájom priestorov - ZŠ Ondreja Nepelu
Zverejnenie zámeru schváliť krátkodobý nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
6.5.2014Zámer predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy za účelom prevádzky vodných lyžiarskych vlekov v Areáli zdravia Zlaté piesky
Zverejnenie zámeru prípadu osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, hlavné mesto SR Bratislava zverejňuje svoj zámer predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy č. 42/2010 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre: Cable, s. r. o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO 35977809, na dobu do 31. 12. 2024, za účelom prevádzky vodných lyžiarskych vlekov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú Trnávka.
4.6.2014Zverejnenie zámeru prenajať bazény a posilňovne
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu bazénov a posilňovne na prevádzke Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Plaváreň Pasienky, Junácka ul. 4, Bratislava.
4.6.2014Zverejnenie zámeru prenajať ľadové plochy, telocvične
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu ľadových plôch, telocvične a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.3.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2014

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.