Stanoviská 2018

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 390 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.12.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 27720/18 [PDF, 197 kB]
Žiadateľ: ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obsah podania: BA ESt. ZaM, 2. stavba, vývody 22kV - VNK, TS, NNK,
časť: Preústenie 22kV vedení,
- líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 13. 11. 2018
Zverejnené dňa: 11. 12. 2018
3.12.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 28065/18 [PDF, 149 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a.s., Sekcia investícií,
Oddelenie projekcie Bratislava, Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Nové Mesto,
ul. Suchá, ul. Chrasťová, 2018, UO02750
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 05. 11. 2018
Zverejnené dňa: 03. 12. 2018
11.12.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 28246/18 [PDF, 73 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a.s., Oddelenie projekcie Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov UO00081 MS BA 6-8 Kramáre, 2017
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 05. 11. 2018
Zverejnené dňa: 11. 12. 2018
5.9.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 28528/18
Žiadateľ:
Obsah podania: Prestavba a nadstavba objektov, k.ú. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 12. 07. 2018
Zverejnené dňa: 05.09.2018
3.12.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 28713/18 [PDF, 252 kB]
Žiadateľ: Helmut Mičudik - HM a MM Služby, Vajnorská 1356/5, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obsah podania: F2BTS-BA BOJ, BA Bojnická/Vajnorská
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 05. 11. 2018
Zverejnené dňa: 03. 12. 2018
22.5.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 33658/18
Žiadateľ:
Obsah podania: Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 02. 03. 2018
Zverejnené dňa: 22. 05. 2018
23.3.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35279/17
Žiadateľ: PETRING, s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava
Obsah podania: RD – Zlaté schody“, Devínska cesta, parc.č. 1929, 1928/5 a 1209/49
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 08. 02. 2018
Zverejnené dňa: 23. 03. 2018
18.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35593/18 [PDF, 74 kB]
Žiadateľ: IRS - inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy, Hálkova 9
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 9.5.2018
Zverejnené dňa: 18. 07. 2018
18.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35735/18 [PDF, 238 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Mlynská Dolina, Čapkova, Haydnova ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 14. 05. 2018
Zverejnené dňa: 18. 07. 2018
23.4.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35924/18
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu vo Vajnoroch parc. č. 1082
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 23. 03. 2018
Zverejnené dňa: 23. 04. 2018
3.9.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35975/18 [PDF, 195 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom, Karlova Ves
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 10. 07. 2018
Zverejnené dňa: 03.09.2018
3.12.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35978/18 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ: EXPO LINE s r. o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom – Šancová ulica,
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 01. 10. 2018
Zverejnené dňa: 03. 12. 2018
12.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36167/18 [PDF, 230 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 13. 03. 2018
Zverejnené dňa: 12. 07. 2018
18.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36310/18 [PDF, 244 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom - Dvojkrížna, Podunajské Biskupice
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 15.05.2018
Zverejnené dňa: 18. 07. 2018
17.9.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36623/18 [PDF, 151 kB]
Žiadateľ: ZLINPROJEKT a.s., Palackého 85/5
911 01 Trenčín
Obsah podania: FTTH BA KBV Strážna GANSBERG VILY, kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové mesto
Vydané dňa: 24. 07. 2018
Zverejnené dňa: 17.09.2018
12.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36910/18 [PDF, 227 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Súbor 3 rodinných domov
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 13. 03. 2018
Zverejnené dňa: 12. 07. 2018
16.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37064/18 [PDF, 107 kB]
Žiadateľ: OZ Športový klub Príroda, Obežná 18,
821 02 Bratislava
Obsah podania: Zariadenie občianskej vybavenosti pre obsluhu územia a rekreáciu
CUKRÁREŇ – Hradská ul., parc. č. 3964/4
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 14. 05. 2018
Zverejnené dňa: 16. 07. 2018
18.10.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37110/18 [PDF, 240 kB]
Žiadateľ: PKT s.r.o., Ing. Peter Kerekeš, Starohájska 15
851 02 Bratislava 5
Obsah podania: Príprava územia Bory – Komunikácia „A128
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 19. 07. 2018
Zverejnené dňa: 18.10.2018
1.8.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37113/18 [PDF, 223 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 14. 06. 2018
Zverejnené dňa: 01. 08. 2018
4.9.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37118/18 [PDF, 205 kB]
Žiadateľ: PROMA s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia Hodonínskej ulice
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 12. 07. 2018
Zverejnené dňa: 04.09.2018
16.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37123/18 [PDF, 188 kB]
Žiadateľ: PROMA s.r.o, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Parkovisko Pri kríži
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 04. 04. 2018
Zverejnené dňa: 16. 07. 2018
18.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37193/18 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: BA Žilinská FTTH
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 07. 05. 2018
Zverejnené dňa: 18. 07. 2018
19.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37194/18 [PDF, 192 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: BA_Safari_FTTH
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 28. 05. 2018
Zverejnené dňa: 19. 07. 2018
18.4.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37246 /18
Žiadateľ:
Obsah podania: D S2S3 BA Zimák Residencie - Pri starej prachárni - líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 26. 02. 2018
Zverejnené dňa: 18. 04. 2018
12.7.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37503/18 [PDF, 171 kB]
Žiadateľ: Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Eisteinova ul.č. 23, 851 01 Bratislava
Obsah podania: INS FTTH BA polygon Karlova Ves Veternicova
Lokalita: MČ Bratislava - Karlova Ves
Vydané dňa: 25. 04. 2018
Zverejnené dňa: 12. 07. 2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 390 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.1.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.