Stanoviská 2018

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 390 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43007/18 [PDF, 229 kB]
Žiadateľ: Info Tel, spol. s.r.o., Novolišeňská 18, 628 00 Brno
Obsah podania: FTTH_BA_KBV_Klingerka, líniová stavba/prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 08. 10. 2018
Zverejnené dňa: 27. 11. 2018
27.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56556/17 [PDF, 290 kB]
Žiadateľ: VI GROUP spol. s r. o., Roľnícka 157,
831 07 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 05. 10. 2018
Zverejnené dňa: 27. 11. 2018
23.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47909/18 [PDF, 262 kB]
Žiadateľ: Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava a.s., Fajnorovo nábrežie 2,811 02 Bratislava
Obsah podania: Modernizácia budovy osobného prístavu, Fajnorovo nábrežie 2, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 19. 11. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
21.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43758/18 [PDF, 291 kB]
Žiadateľ: DP real, spol. s r.o., Marhuľová 22,
821 07 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný komplex Dúbravka
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 05. 09. 2018
Zverejnené dňa: 21. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46628/18 [PDF, 205 kB]
Žiadateľ: SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
Obsah podania: INS_B2B_FTTx_BA_Mlynské nivy“ - telekomunikačná líniová stavba
k.ú. Nivy, k.ú. Ružinov, Bratislava II
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 09. 10. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50071/18 [PDF, 193 kB]
Žiadateľ: Inžinierska kancelária PARTNER, s.r.o., Vlčková 6, 811 04 Bratislava
Obsah podania: Napojenie spodného parkoviska na verejnú komunikáciu.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 11. 09. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49047/18 [PDF, 290 kB]
Žiadateľ: TONDE Slovakia s. r. o., Čajakova 18,
811 05 Bratislava
Obsah podania: FTTH BA_KBV Betliarska
Lokalita: MČ Bratislava –
Vydané dňa: 01. 10. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44481/18 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ: SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481,
900 41 Rovinka
Obsah podania: FTTC_BA_Garáže Uršulínska 0621BR
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 26. 09. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45113/18 [PDF, 186 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice – ul. Orenburská, Madáchova, UO00091
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajske Biskupice
Vydané dňa: 11. 09. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42721/18 [PDF, 179 kB]
Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 3
Obsah podania: ZS a RR bod BA, Vinohradnícka ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 16.07.2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42000/18 [PDF, 306 kB]
Žiadateľ: IWG TRUST s. r. o., Pribinova 18,821 09 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný dom SMART muchovo
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 19. 10. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38728/18 [PDF, 200 kB]
Žiadateľ: Slovenská kanoistika, Sekcia hladkých vôd,
Junácka 6, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania, Bratislava - Jarovce
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka, Jarovce
Vydané dňa: 18. 10. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51015/18 [PDF, 148 kB]
Žiadateľ: Press & Burg Consulting, s.r.o.
Obsah podania: Raven žeriavové dráhy
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 27. 09. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
19.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43678/18 [PDF, 238 kB]
Žiadateľ: Občianske združenie GAUDETE, Istrijská 15, 841 11 Bratislava
Obsah podania: MEMORIA Pamätný kríž v areáli ŽST
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 05. 10. 2018
Zverejnené dňa: 19. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46086/18 [PDF, 149 kB]
Žiadateľ: MADING s. r. o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
Obsah podania: Kopčianska JUH – technická infraštruktúra
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 04. 10. 2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48051/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Martin Filipovič, 900 50 Kráľová pri Senci č. 346
Obsah podania: Prístavba servisu
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 2.10.2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51858/18 [PDF, 40 kB]
Žiadateľ: SUPTel, s. r. o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
Obsah podania: BA_Slovakia Auto, s. r. o. – KIA, optické pripojenie
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 02. 10. 2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43661/18 [PDF, 268 kB]
Žiadateľ: AK Inžiniering, spol. s r.o.,Pri mlyne 12,
831 07 Bratislava
Obsah podania: Skladovacie haly“ – novostavba, Jastrabia ul., k.ú. Ružinov, Bratislava II
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 01. 10. 2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44481/18 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ: SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481,
900 41 Rovinka
Obsah podania: FTTC_BA_Garáže Uršulínska 0621BR
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 26. 09. 2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48652/18 [PDF, 157 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom, nadstavba a stavebné úpravy, Hlavná ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové mesto
Vydané dňa: 14. 09. 2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 451134/18 [PDF, 186 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice – ul. Orenburská, Madáchova, UO00091
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 11. 09. 2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
16.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42721/18 [PDF, 179 kB]
Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
Obsah podania: ZS a RR bod BA, Vinohradnícka ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 16. 07. 2018
Zverejnené dňa: 16. 11. 2018
14.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48276/18 [PDF, 184 kB]
Žiadateľ: METER, s.r.o., Tupého 21/D, 831 01 Bratislava
Obsah podania: Dostavba garáže – Panenská ul. Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 06. 09. 2018
Zverejnené dňa: 14.11.2018
14.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51482/18 [PDF, 175 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekreačná chata
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 24. 09. 2018
Zverejnené dňa: 14.11.2018
14.11.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51746/18 [PDF, 185 kB]
Žiadateľ: PATÁK s.r.o.,V.P. Tótha 30, 905 01 Senica
Obsah podania: BA_Vajnory, Pri mlyne, NNK, NNV
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 17. 09. 2018
Zverejnené dňa: 14.11.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 390 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.1.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.