Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 16  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49801/16
Žiadateľ: AVANT ARCH s.r.o., Magurská 3, 831 01 Bratislava 37
Obsah podania: Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 20. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
21.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42229/17
Žiadateľ: I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o., Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava
Obsah podania: ZS a RR bod BA_LIN LISCIE NIVY
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 25. 07. 2017
Zverejnené dňa: 21. 09. 2017
21.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42226/17
Žiadateľ: I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o., Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava
Obsah podania: Stavba elektronickej komunikačnej siete umiestená na existujúcom objekte
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 25. 07. 2017
Zverejnené dňa: 21. 09. 2017
21.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60720/17
Žiadateľ: ARMATRADE GRP, s.r.o., Súľovská 38
821 05 Bratislava
Obsah podania: SIKO Bory Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 27. 07. 2017
Zverejnené dňa: 21. 09. 2017
21.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43618/17
Žiadateľ: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Obsah podania: Intenzifikácia Sulfenaxov na 11 kton, areál ISTROCHEM Bratislava,
kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 24. 07. 2017
Zverejnené dňa: 21. 09. 2017
21.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42120/17
Žiadateľ: DelCom a. s., Drobného 27, 841 01 Bratislava
Obsah podania: Základňová stanica BA_PEL-ZS a RR bod Pečniansky les
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 29. 05. 2017
Zverejnené dňa: 21. 09. 2017
21.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48130/17
Žiadateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská ul.č. 5,
852 92 Bratislava
Obsah podania: Mestský park v Karlovej Vsi
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 08. 09. 2017
Zverejnené dňa: 21. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53654/16
Žiadateľ: MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava
Obsah podania: Bývanie Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 30. 05. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47740/17
Žiadateľ: Buček
Obsah podania: Rekonštrukcia strechy rodinného domu
žiadosť zo
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 17. 08. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 30315/17
Žiadateľ: K.T. plus, s.r.o., Kopčianska ul.č. 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: BA_DUBRAVKA – PREKLÁDKA VN, LINKA č. 1041, 438, 405“, Agátová ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 33918/17
Žiadateľ: HOME REAL ESTATE s.r.o., Drieňová ul.č. 34,
821 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom - novostavba“, Pod Rovnicami 4, parc.č. 494/1, 494/2, 494/3
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 20. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44331/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom, Devínska cesta, parc.č. 1716/43 v
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 12. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39057/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Dúbravské terasy “ – novostavba bytového domu, ul. M. Granca, parc.č.
3502/9, 3503/17, 3503/16, 3503/22, 3503/23, 3503/24, 3503/25, 3503/26, 3503/27,
3503/28 a 3508/1
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 12. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46994/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 13. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44516/16
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., Balkánska 179/A,
851 10 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný komplex, RENDEZ VOUS, ul. Pri Šajbách
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 12. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37943/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom“, Nad ostrovom, parc.č. 3464/1 a 3468/2
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 11. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36756/17
Žiadateľ: WIGRO TRADE CENTER a.s., Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Obsah podania: FENIX PARK Bratislava“, Račianska ul., kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43899/17
Žiadateľ: MŽP SR
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Obsah podania: „Sanácia environmentálnej záťaže:
B2 (020)/Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD, (SK/EZ/B2/136) – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy“
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40379/17
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.
Sekcia investícií - Oddelenie projekcie
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Vrakuňa, ul. Hradská,
UO00092“ - líniová stavba/k.ú. Vrakuňa, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 14. 08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47629/17
Žiadateľ: Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. , Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Obsah podania: INS_FTTH_BA_Ružová dolina“ - líniová stavba, k.ú. Nivy, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 10.08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45677/17
Žiadateľ: MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava
Obsah podania: Stavebná uzávera pre oblasť, pod ktorou sa nachádza environmentálna
záťaž: „B2 (020)/Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD (SK/EZ/B2/136)“, k.ú. Vrakuňa, k.ú. Ružinov
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54308/16
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., architektonická kancelária, Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava
Obsah podania: „Rodinné domy - Hradská, parc. č. 2294, Hradská ul.,
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 18. 07. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47889/17
Žiadateľ: Imagine development s.r.o., Továrenská 10,
811 09 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom Ludwigov mlyn
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 01. 08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40017/17
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, ul. Syslia
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 27. 07. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41155/17
Žiadateľ: I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o., Nové Záhrady I 13/A
821 05 Bratislava
Obsah podania: 1398BR BRATISLAVA_KOSICKA New BTS, New NODE B, New NODE, new FTC
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 24. 07. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.