Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47223/17
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21
827 05 Bratislava
Obsah podania: Stavebná uzávera pre územie pripravovaného územného plánu zóny
„Pošeň – juh
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa : 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42136/17
Žiadateľ: REAL ESTATES BUILDING s.r.o., Ing. Roman Simančík, Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava
Obsah podania: „OC PRIEVOZ“ - Prievozská ul.,
parc. č. 15518/1, 15518/4, 15518/12, 15340/22, 15340/27, 15340/6,15340/28, 15340/7, k.ú. Nivy,
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 17. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40324/17
Žiadateľ: MZ INGIS s.r.o., Ing. Zajacová, Medveďovej 17,
851 04 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom, Hríbová 1
parc. č. 545/1, 545/2, 545/3 a 545/5
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 17. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40954/17
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., architektonická kancelária, Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava
Obsah podania: Hala Strnad“, parc. č. 1495/82, ul. Mlynské luhy,
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 05. 09. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39361/17
Žiadateľ: B.IN.G, spol. s.r.o., Šamorínska 55A, 851 10 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom - Jaskový rad
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 09. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49826/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 06. 09. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48395/17
Žiadateľ: Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Obsah podania: MOK_TESCO_BA_Kamenné námestie 2392/1
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 25. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48218/17
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., Balkánska 179/A,
851 10 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu na ul. Palisády 53, parc. č. 3343,
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto,
Vydané dňa: 16. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41662/17
Žiadateľ: BADING, s.r.o., P.O.BOX 191, 851 04 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu, Brnianska ul. č. 45, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 10. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45241/17
Žiadateľ: Holý
Obsah podania: Rodinný dom CLASS
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 28.08.2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47632/17
Žiadateľ:
Obsah podania: BA_Pekná Vyhliadka“, ul. Martina Granca, Pri kríži
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 22. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
6.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48190/17
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Rusovce, zakabelizovanie VN 144 – VNK, NNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 11. 08. 2017
Zverejnené dňa: 06. 10. 2017
6.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47730/17
Žiadateľ: BADING, s.r.o., Vranovská ul. č. 51, 851 02 Bratislava
Obsah podania: rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 10. 08. 2017
Zverejnené dňa: 06. 10. 2017
6.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48667/17
Žiadateľ: Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25,
Digital Park II
851 01 Bratislava
Obsah podania: Verejný rozvod Hrobákova 32-40
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 06. 10. 2017
6.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47746/17
Žiadateľ: K.T.Plus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: P5 Roof trade-up, Zmena dokončenej stavby
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 06. 10. 2017
6.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48294/17
Žiadateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5,
852 92 Bratislava 5
Obsah podania: Parkovisko, Röntgenova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 21.8.2017
Zverejnené dňa: 06. 10. 2017
6.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47184/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Pump Park Petržalka
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 23. 02. 2017
Zverejnené dňa: 06. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40241/17
Žiadateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obsah podania: Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000 – 3,638, (13,600 – 17,238 D1),
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 05. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44872/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom OPTIMAL 1639/1“, ul. Za mlynom, kat. úz. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 31. 08. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47670/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – nadstavba, ul. Pri Dynamitke,
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 24. 8. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 61001/16
Žiadateľ: A.S. PROJEKT – ING, s.r.o., Horská 11
831 52 Bratislava
Obsah podania: Technická infraštruktúra lokality Potočné
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 28. 07. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50731/17
Žiadateľ:
Obsah podania: BA Vtácnik - 38 pozemkov pre RD,
prístupová komunikácia a inžinierske sietežiadost
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 08. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36067/17
Žiadateľ: SOLL IN, s.r.o.,Gessayova 3, 851 03 Bratislava
Obsah podania: Átriové rodinné domy SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05,Jeséniova ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58016/16
Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Racianska 66, 831 02 Bratislava
Obsah podania: FTTH BA BD Vlárska - líniová stavba (optická prípojka)
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46569/16
Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Racianska 66, 831 02 Bratislava
Obsah podania: F2BTS_BA_SVJ_Stará Vajnorská, optická prípojka
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Stanoviská > Stanoviská 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.