Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60195/16
Žiadateľ: AK Inžiniering, spol. s.r.o., Pri mlyne 12
831 07 Bratislava
Obsah podania: BELLEVUE – BYTOVÉ DOMY - málopodlažná bytová zástavba
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 13. 06. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40111/17
Žiadateľ: Libra, spol. s.r.o., Kvetinárska 31,
821 06 Bratislava
Obsah podania: PREVÁDZKOVÉ, SKLADOVÉ A KANCELÁRSKE PRIESTORY -
LIBRA
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 12. 06. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40337/17
Žiadateľ: Libra, spol. s.r.o., Kvetinárska 31,
821 06 Bratislava
Obsah podania: PREVÁDZKOVÉ, SKLADOVÉ A KANCELÁRSKE PRIESTORY -
LIBRA“ časť komunikácie a spevnené plochy, statická doprava
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 12. 06. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40165/17
Žiadateľ: RADIO GROUP s.r.o., Račianska 1523/71
831 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinné domy Búdková – Holý vrch
parc. č. 4292/2,3,4,13,14, 4289/12,29,30,31 Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 15. 05. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56685/16
Žiadateľ: ART – KPP s.r.o., Rybárska Brána 1
811 01 Bratislava
Obsah podania: Zmena dokončenej stavby – Dostavba a nadstavba Šancova
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 16. 05. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
19.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35281/17
Žiadateľ: INGPROJECT s.r.o., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Obsah podania: Prístavba výkupu fliaš a pekára
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 12. 04. 2017
Zverejnené dňa: 19.07. 2017
19.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36223/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Administratívne objekty
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 01. 06. 2017
Zverejnené dňa: 19.07. 2017
19.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36805/17
Žiadateľ: ENPI s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava
Obsah podania: Centrum kamiónovej dopravy
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 05. 06. 2017
Zverejnené dňa: 19.07. 2017
19.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43867/16
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., Balkánska 179/A,
851 10 Bratislava
Obsah podania: Obchodno-výstavné objekty – súbor nových stavieb
Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 15. 05. 2017
Zverejnené dňa: 19.07. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55360/17
Žiadateľ:
Obsah podania: RODINNÝ DOM – prestavba a nadstavba“
Malodunajská 23, parc. č. 849, 850/1, 850/2, k.ú. Vrakuňa
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 08. 06. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43005/17
Žiadateľ: NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40,
929 01 Dunajská Streda
Obsah podania: F2BTS BA_TRN Trnavská cesta 46 optická prípojka a FTTH,
- líniová stavba/parc. č. 21949/2, k.ú. Ružinov, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 06. 06. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44164/17
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Rusovce, zakabelizovanie VN 144, II. etapa – VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce a Čunovo
Vydané dňa: 05906. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35544/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom s príslušenstvom“, ul. Kataríny Brúderovej, kat. úz.
Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 05. 06. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39059/17
Žiadateľ: IC.SK, s.r.o., Žilinská 16, 817 78 Bratislava 15
Obsah podania: Rodinný dom , ul. Za mlynom, kat. úz. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 01. 06. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58045/16
Žiadateľ: MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom Budyšínska 3“, kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 05. 06. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39747/17
Žiadateľ: Matúškova, s.r.o., Lazaretská 3/A,811 08 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom Matúškova“, na Matúškovej ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 06. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60724/16
Žiadateľ:
Obsah podania: Vstavba bytov v bytovom dome“, Odborárska ul., kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 25. 04. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39839/17
Žiadateľ: K.T.plus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Južné mesto, Odstránenie navážkového valu, 2.
etapa
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 26. 06. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41968/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Nadstavba bytového domu
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 07. 06. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37215/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Polyfunkčný objekt - novostavba, Polianky
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 03. 05. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36817/17
Žiadateľ: HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak) , s.r.o.
Einsteinova ul.č. 23
851 01 Bratislava
Obsah podania: „INS_FTTC/B_KARLOVA VES_KBV_SOLOŠNÍCKA
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 16. 05. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37217/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – novostavba
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 17. 05. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
30.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36813/17
Žiadateľ: JV-TREND, s.r.o.
Palkovičova 12
821 08 Bratislava
Obsah podania: SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 22.05. 2017
Zverejnené dňa: 30.06. 2017
30.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35981/17
Žiadateľ: P.S. ARCH s.r.o.
Obsah podania: Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM, Trnavská cesta
- parc. č. 15265/1, 15265/2, 15265/3, 15265/4, 15265/5, 15266, 22182/1, 22182/2
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 31.05. 2017
Zverejnené dňa: 30.06. 2017
30.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36440/17
Žiadateľ: PROJEKTEAM, s.r.o.
Zadunajská 8
851 01 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov,
Vydané dňa: 31. 05. 2017
Zverejnené dňa: 30.06. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.