Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39341/17
Žiadateľ:
Obsah podania: BA_Čunovo_Záhumenná_NNK, SO 01 – NN káblové vedenie
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 07.04. 2017
Zverejnené dňa: 23.05.2017
23.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55937/16
Žiadateľ: e-c-o s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava
Obsah podania: Film Park Jarovce
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 24.04. 2017
Zverejnené dňa: 23.05.2017
23.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39740/17
Žiadateľ: Jarville s. r. o.,Prešovská 40,821 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 05.04. 2017
Zverejnené dňa: 23.05.2017
23.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39739/17
Žiadateľ: Jarville s. r. o., Prešovská 40, 821 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom s 3 bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 05.04. 2017
Zverejnené dňa: 23.05.2017
17.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40015/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 10.04. 2017
Zverejnené dňa: 17.05.2017
17.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35110/17
Žiadateľ: WEST PARK – Záhorská Bystrica s.r.o.,
Starorímska 2
851 10 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný súbor West park I., Záhorská Bystrica,, stavebný objekt: B1 – SO 001
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 04.04. 2017
Zverejnené dňa: 17.05.2017
17.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60915/16
Žiadateľ: VAVRICA ARCHITEKTI s.r.o.,Zámocká 36
811 01 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkcný objekt Na vyhliadke
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 23.03. 2017
Zverejnené dňa: 17.05.2017
17.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39360/17
Žiadateľ: BADING, s. r. o.,P. O. BOX 191, 851 40 Bratislava 5
Obsah podania: Rodinný dom, Jarovce
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 05.04. 2017
Zverejnené dňa: 17.05.2017
17.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39174/17
Žiadateľ: NEVITEL, a. s.,Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
Obsah podania: FTTH_BA_BD_Panónska
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 05.04. 2017
Zverejnené dňa: 17.05.2017
15.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36818/17
Žiadateľ: HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak), s.r.o.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Obsah podania: FTTH_BA_Petržalka_BD_Gogoľov
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 05.04. 2017
Zverejnené dňa: 15.05.2017
15.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43524/17
Žiadateľ: VUPEX a.s, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom Záhorské sady + SO 17 jazerá, Čerešňový sad, lokality
Boháčky, k.ú. Záhorská Bystrica
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 29.03. 2017
Zverejnené dňa: 15.05.2017
15.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36088/17
Žiadateľ: Ing. Peter Berešík - PROHUGO
Hany Meličkovej č.35
841 05 Bratislava
Obsah podania: FTTH Devínska Nová Ves
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 30.03. 2017
Zverejnené dňa: 15.05.2017
15.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 33429/17
Žiadateľ: IPB partner – združenie podnikateľov, Ing. Pavol Bobula - IPB, Orenburská ul. č. 17A
821 06 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice,
Vydané dňa: 23.03. 2017
Zverejnené dňa: 15.05.2017
9.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37249/17
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice
Trojičné námestie 11
825 61 Bratislava
Obsah podania: Výrobná hala s obchodmi a s administratívou “, parc. č. 4385/6,
4385/7, 4385/9 a 4404 v k.ú. Podunajské Biskupice, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské
Biskupice
Vydané dňa: 22. 03. 2017
Zverejnené dňa: 09.05.2017
9.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35252/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba k jestvujúcej stavbe – sklad s administratívou
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28.03. 2017
Zverejnené dňa: 09.05.2017
9.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58072/16
Žiadateľ:
Obsah podania: Polyfunkčný objekt
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 06.03. 2017
Zverejnené dňa: 09.05.2017
5.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58486/16
Žiadateľ:
Obsah podania: „INS_FTTH_BA_Záhumenice_polygon 4“, kat. úz. Rača Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 07.03. 2017
Zverejnené dňa: 05.05.2017
5.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59066/16
Žiadateľ: I.P.B partner – združenie podnikateľov, Ing. Pavol Bobula - IPB
Orenburská ul. č. 17A
821 06 Bratislava
Obsah podania: RAJ centrum“, Limbová ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 03.03. 2017
Zverejnené dňa: 05.05.2017
5.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56299/16
Žiadateľ: IC.SK, s. r. o.
Žilinská 16, 817 78 Bratislava 15
Obsah podania: Polyfunkčný komplex Matador
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 27.043 2017
Zverejnené dňa: 05.05.2017
5.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 33917 /17
Žiadateľ: K.T.plus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Južné mesto – zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 07.04. 2017
Zverejnené dňa: 05.05.2017
5.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36747/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rozšírenie priestorov 7. NP na Obchodnej ulici č. 72, rekonštrukcia s dostavbou, parc. č. 8498
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 06.04. 2017
Zverejnené dňa: 05.05.2017
26.4.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36215/16
Žiadateľ:
Obsah podania: BA_Bazova_FTTH
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 05.04. 2017
Zverejnené dňa: 05.05.2017
26.4.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45544/16
Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o.,Kopčianska 15,851 01 Bratislava
Obsah podania: Obytný súbor Škultétyho, 2. Fáza“– SO 03 PH zmena parkovacieho domu PH na bytový dom B10, Račianska ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové MestO
Vydané dňa: 08.03. 2017
Zverejnené dňa: 26.04.2017
26.4.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36069/17
Žiadateľ: FVA s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
Obsah podania: Lamač - Bytový dom
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 21.03. 2017
Zverejnené dňa: 26.04.2017
26.4.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39150/17
Žiadateľ: B.IN.G. s.r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava
Obsah podania: Objekt prechodného ubytovania, Bakošova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 28.03. 2017
Zverejnené dňa: 26.04.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.