Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55359/17
Žiadateľ: FRONTIER, s.r.o.
Staré Grunty č. 26G
841 04 Bratislava
Obsah podania: „Polyfunkčný objekt - novostavba“, Staré Grunty, pozemky parc.č.
2918/22, 2918/23, 2918/24, 2918/25, 2918/26, 2918/27, 2915/7, 2985/2 a
2985/4 v k.ú. Karlova Ves
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa:18.4. 2017
Zverejnené dňa: 29.06.2017
29.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36107/17
Žiadateľ: REEGAS s.r.o.
Štúrova 14/8
811 02 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu, ul. Kadnárova 42, 44, 46“, kat. úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 29.03. 2017
Zverejnené dňa: 29.06.2017
28.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35545/17
Žiadateľ: INŽINIERING SK
Ing.Štefánia Kratochvílová
Rozvodná 13
831 37 Bratislava
Obsah podania: CYKLOMOST – cyklistické premostenie mestských častí Bratislava
Dúbravka - Lamač
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka, Lamač
Vydané dňa: 10.05. 2017
Zverejnené dňa: 28.06.2017
1.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58568/16
Žiadateľ:
Obsah podania: „INS_FTTH_BA_ Východné Polygon 1“, kat. úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 26.04. 2017
Zverejnené dňa: 01.06.2017
1.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36413/17
Žiadateľ: PKT s.r.o., Ing. Peter Kerekeš, Starohájska 15
851 02 Bratislava 5
Obsah podania: Príprava územia Bory – Komunikácia A167
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 28.04. 2017
Zverejnené dňa: 01.06.2017
1.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36102/17
Žiadateľ: Vallová
Obsah podania: Rekonštrukcia administratívnej budovy na robotnícku ubytovňu
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 25.04. 2017
Zverejnené dňa: 01.06.2017
1.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60944/16
Žiadateľ: Ing.arch. Rudolf Melčák, AK ArchID, Holíčska 19
851 05 Bratislava
Obsah podania: MC GAZDA – Centrála firmy
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 07.04. 2017
Zverejnené dňa: 01.06.2017
1.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 30880/17
Žiadateľ: J&P, s.r.o., Ovsištské nám. 1
851 04 Bratislava
Obsah podania: Rezidencia Harmincová – bytový dom s polyfunkciou
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 20.04. 2017
Zverejnené dňa: 01.06.2017
1.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 34036/16
Žiadateľ: EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Obsah podania: „BA_Est.Žabí Majer, 2.stavba, vývody 22kV – Preústenie 22 kV
vedení“, kat. úz. Nové Mesto a kat. úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto, Rača
Vydané dňa: 02.05. 2017
Zverejnené dňa: 01.06.2017
1.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35542/17
Žiadateľ: ARTPLAN spol. s r.o.,Karadžičova 27
811 08 Bratislava
Obsah podania: DISCOVERY TOWER
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 12.05. 2017
Zverejnené dňa: 01.06.2017
30.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39947/17
Žiadateľ: Lendel
Obsah podania: RODINNÝ DVOJDOM – novostavba
Železničná ul., parc. č. 253/1, k.ú. Vrakuňa
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 20.04. 2017
Zverejnené dňa: 30.05.2017
30.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38573/17
Žiadateľ: OPTOTEL s.r.o.,Medveďovej 19, 851 04 Bratislava
Obsah podania: FTTH BA KBV Daxnerovo námestie 913
- líniová stavba, k.ú. Nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 24. 04. 2017
Zverejnené dňa: 30.05.2017
30.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 60609/16
Žiadateľ: ENGICON s.r.o.,Hraničná 18, Administratívna budova č.3, 821 05 Bratislava
Obsah podania: „Medzidepónia materiálov Ančeta I. a II. etapa
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 24.03. 2017
Zverejnené dňa: 30.05.2017
30.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55921/16
Žiadateľ: ENGICON s.r.o.,Hraničná 18,821 05 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom Klincová, Bratislava – Ružinov
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 30.03. 2017
Zverejnené dňa: 30.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40949/17
Žiadateľ:Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21
831 06 Bratislava 35
Obsah podania: Rekonštrukcia komunikácie Popolná ulica,
SO-01 Komunikácie, revízia 12/2016
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 28.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37454/16
Žiadateľ: REEGAS s.r.o., Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba a prístavba bytového domu, ul. Dopravná 45, 47, 49“, kat.
úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 30.03. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59971/16
Žiadateľ: PKT s.r.o., Rovniakova 16, 851 02 Bratislava
Obsah podania: NÁBYTKOVÉ ŠTÚDIO - SEGUM“, PHAROS – business park, parc. č. 15772/4, 15772/245, 15772/246, 15772/241, 15772/240
k.ú. Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 31.03. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51339/16
Žiadateľ: I.P.B PARTNER – združenie, Orenburská 17A,
821 06 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 24.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 33496/17
Žiadateľ: PORTIK spol. s r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom“, Malagova ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 21.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58488/16
Žiadateľ:
Obsah podania: „INS_FTTH_BA_Krasňany_polygon_2“, kat. úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 24.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55879/16
Žiadateľ: Lofty Kominárska, s.r.o.,Tupého 25/a, 831 01 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu Račianska“, kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 10.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36812/17
Žiadateľ: Marizil s.r.o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu, Šancová 78,
parc. č. 7959, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 11.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37497/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Bytový dom, Gaštanová 9, parc. č. 5110/1,2,3, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 21.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 34329/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Bytový dom so zelenou pavlačou, Brnianska ul., parc. č. 4868, 4869,
Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 12.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
23.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40164/17
Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: NKP Bratislavský hrad - Rekonštrukcia hradného paláca a objektov
v areáli Bratislavského hradu, Zámocká ulica, Bratislava
časť A – Rekonštrukcia budovy na severných hradbách Bratislavského
hradu, pozemky parc. č. 860/7,17,19,20,21,24,25,27,30, 863/2, 876/5
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 26.04. 2017
Zverejnené dňa: 23.05.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.