Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
23.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39740/17
Žiadateľ: Jarville s. r. o.,Prešovská 40,821 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 05.04. 2017
Zverejnené dňa: 23.05.2017
7.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39743/17
Žiadateľ: DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava
Obsah podania: Polyfunkčný komplex Čerešne 2
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 27. 09. 2017
Zverejnené dňa: 07. 11. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39747/17
Žiadateľ: Matúškova, s.r.o., Lazaretská 3/A,811 08 Bratislava
Obsah podania: Bytový dom Matúškova“, na Matúškovej ul., kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 06. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
13.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39839/17
Žiadateľ: K.T.plus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Južné mesto, Odstránenie navážkového valu, 2.
etapa
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 26. 06. 2017
Zverejnené dňa: 13.07. 2017
30.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39919/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Prístavba a nadstavba Rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 15.05.2017
Zverejnené dňa: 30.06. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39921/17
Žiadateľ: FVA, s. r. o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Obsah podania: OMNIA BUSINESS CENTER – ZMENA 2016
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 29. 06. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
30.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39947/17
Žiadateľ: Lendel
Obsah podania: RODINNÝ DVOJDOM – novostavba
Železničná ul., parc. č. 253/1, k.ú. Vrakuňa
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 20.04. 2017
Zverejnené dňa: 30.05.2017
17.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40015/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 10.04. 2017
Zverejnené dňa: 17.05.2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40017/17
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, ul. Syslia
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 27. 07. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
6.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40036 /17
Žiadateľ: ARCHINEX s.r.o., Kadnárova 13,
831 52 Bratislava
Obsah podania: Rodinné domy a objekt obchodu a služieb
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 14. 09. 2017
Zverejnené dňa: 06. 11. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40100/17
Žiadateľ: COMPACT – INTERIER s.r.o.
Bulharská ul. č. 70
821 04 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom, ul. Pri vinohradoch, kat. úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 14. 07. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40111/17
Žiadateľ: Libra, spol. s.r.o., Kvetinárska 31,
821 06 Bratislava
Obsah podania: PREVÁDZKOVÉ, SKLADOVÉ A KANCELÁRSKE PRIESTORY -
LIBRA
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 12. 06. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
8.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40144/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Obchodno-servisné priestory AUTO POLA
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 10. 08. 2017
Zverejnené dňa: 08.09. 2017
23.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40164/17
Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: NKP Bratislavský hrad - Rekonštrukcia hradného paláca a objektov
v areáli Bratislavského hradu, Zámocká ulica, Bratislava
časť A – Rekonštrukcia budovy na severných hradbách Bratislavského
hradu, pozemky parc. č. 860/7,17,19,20,21,24,25,27,30, 863/2, 876/5
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 26.04. 2017
Zverejnené dňa: 23.05.2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40165/17
Žiadateľ: RADIO GROUP s.r.o., Račianska 1523/71
831 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinné domy Búdková – Holý vrch
parc. č. 4292/2,3,4,13,14, 4289/12,29,30,31 Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 15. 05. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40241/17
Žiadateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obsah podania: Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000 – 3,638, (13,600 – 17,238 D1),
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 05. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40324/17
Žiadateľ: MZ INGIS s.r.o., Ing. Zajacová, Medveďovej 17,
851 04 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom, Hríbová 1
parc. č. 545/1, 545/2, 545/3 a 545/5
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 17. 08. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40337/17
Žiadateľ: Libra, spol. s.r.o., Kvetinárska 31,
821 06 Bratislava
Obsah podania: PREVÁDZKOVÉ, SKLADOVÉ A KANCELÁRSKE PRIESTORY -
LIBRA“ časť komunikácie a spevnené plochy, statická doprava
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 12. 06. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40379/17
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.
Sekcia investícií - Oddelenie projekcie
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Vrakuňa, ul. Hradská,
UO00092“ - líniová stavba/k.ú. Vrakuňa, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 14. 08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
30.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40758/17
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií, projekcia – západ, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Podunajské Biskupice, Petöfiho, UO00091
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 05. 24.10.2017
Zverejnené dňa: 30. 11. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40854/17
Žiadateľ: Belaj
Obsah podania: Rodinné domy Segnáre
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 13. 07. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
29.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40949/17
Žiadateľ:Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21
831 06 Bratislava 35
Obsah podania: Rekonštrukcia komunikácie Popolná ulica,
SO-01 Komunikácie, revízia 12/2016
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 28.04. 2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40954/17
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., architektonická kancelária, Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava
Obsah podania: Hala Strnad“, parc. č. 1495/82, ul. Mlynské luhy,
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 05. 09. 2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40955/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Nadstavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 12.07.2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
27.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40958/17
Žiadateľ: EDWIN , s.r.o., Ružová dolina č. 10, 821 09 Bratislava
Obsahpodania: DÚBRAVKA, PODZÁHRADAMI VN, TS_NNK
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 30.10. 2017
Zverejnené dňa: 27. 11. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.