Stanoviská 2016

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 415 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 17  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45692/16
Žiadateľ: BADING, s.r.o., Vranovská ul. č. 51, 851 02 Bratislava 5
Obsah podania: SO.01 RODINNÝ DOM /novostavba/
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 22.07. 2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50949/16
Žiadateľ: SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Staré Mesto, 2.SC, UO00099
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 30.09.2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51044/16
Žiadateľ: Ing. Juraj Láska - EKS, P.O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur
Obsah podania: Zriadenie elektronickej komunikačnej siete UPC Bratislava, pre rodinné domy
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa:19.09. 2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50807/16
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Nové Mesto, Frankovská VNK, SO 01 VN - káblové vedenie
Lokalita: MČ Bratislava - Nové Mesto
Vydané dňa: 22.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50587/16
Žiadateľ: Čičelová
Obsah podania: Rodinný dom - Prístavba a prestavba kúpeľne
Lokalita: MČ Bratislava - Nové Mesto
Vydané dňa: 19.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53754/16
Žiadateľ: Igor U, Bridžitská ul., 841 01 Bratislava
Obsah podania: Výmena konštrukcie strechy a strešnej krytiny vinotéky
Lokalita: MČ Bratislava - Dúbravka
Vydané dňa: 21.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44515/16
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, Bratislava
Obsah podania: Okružná križovatka ulíc Detvianska – Kubačova - Rustaveliho
Lokalita: MČ Bratislava - Rača
Vydané dňa: 06.09.2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
24.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38821/16
Žiadateľ: Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Obsah podania: Bratislava Hattalova - 1977BR, optické pripojenie
Lokalita: MČ Bratislava - Nové Mesto
Vydané dňa: 9.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10. 2016
21.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 481095/1648109
Žiadateľ: ECOLOGY, s. r. o., Dopravná 19, 831 06 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava - Rusovce
Vydané dňa: 06.09.2016
Zverejnené dňa: 21.10. 2016
21.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50759/16
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a. s.,Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodov Petržalka,Budatínska UO00057
Lokalita: MČ Bratislava - Petržalka
Vydané dňa: 19.9.2016
Zverejnené dňa: 21.10. 2016
21.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49413/16
Žiadateľ: Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Rekreačná zóna – Dolné kostolné polia
Lokalita: MČ Bratislava - Čunovo
Vydané dňa: 12.9.2016
Zverejnené dňa: 21.10. 2016
21.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53064/16
Žiadateľ: B.IN.G. spol. s r. o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava
Obsah podania: Tréningové centrum Petržalka
Lokalita: MČ Bratislava - Petržalka
Vydané dňa: 13.09.2016
Zverejnené dňa: 21.10. 2016
21.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51356/16
Žiadateľ:A3A s. r. o., Košická 37B, 821 09 Bratislava
Obsah podania: Prístavba skladu k jestvujúcemu objektu práčovne
Lokalita: MČ Bratislava - Petržalka
Vydané dňa: 3.10.2016
Zverejnené dňa: 21.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44975/16
Žiadateľ: Ladce Betón, s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava
Obsah podania: Betonárka – predĺženie užívania dočasnej stavby
Lokalita: MČ Bratislava - Petržalka
Vydané dňa: 26.9.2016
Zverejnené dňa: 21.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49717/16
Žiadateľ: Mgr. M Č, Zochova ul., 811 03 Bratislava
Obsah podania: IMUNO-ALERGOLOGICKÁ AMBULANCIA
Lokalita: MČ Bratislava - Dúbravka
Vydané dňa: 07.09.2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 49433/16
Žiadateľ: EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Obsah podania: BA- Staré Mesto, Bôrik, NNK
Lokalita: MČ Bratislava - Staré Mesto
Vydané dňa: 08.09. 20016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51378/16
Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Vstavba do podkrovia bytového domu, Medená 15, parc. č. 150
Lokalita: MČ Bratislava - Staré Mesto
Vydané dňa: 18.08.2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41890/16
Žiadateľ: Cesproza, s.r.o., Budyšínska 14, 831 03 Bratislava
Obsah podania: Apartmánové domy na ul. Fraňa Kráľa, parc. č. 3464, 3467, 3468, 3469, 3470, 3473
Lokalita: MČ Bratislava - Staré Mesto
Vydané dňa: 18.08.2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47183/16
Žiadateľ: Redesign, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Obnova BD Heydukova 1, parc. č. 8448/1
Lokalita: MČ Bratislava - Staré Mesto
Vydané dňa: 26.07.2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48674/16
Žiadateľ: MARIANUM, Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo nám. č. 3
811 02 Bratislava
Obsah podania: Dom smútku – Cintorín Prievoz
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa: 19.08. 2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47083/16
Žiadateľ: Mociková
Obsah podania: Skladovo technická budova s kanceláriami a služobnými bytmi, Komárňanská ul., parc. č. 3540/2
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa: 07.09. 2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41738/16
Žiadateľ: DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava
Obsah podania: Pri Kuchajde – Trnavská cesta – predĺženie dopravného pruhu, parc. č. 21949/4
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa: 16. 08. 2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47888/16
Žiadateľ: DD ARCHITEKTI s.r.o., Dulovo nám. 8, 821 09 Bratislava
Obsah podania: PRIMA PARK BYTOVÝ DOM Jašíkova ulica
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa: 09. 08. 2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42158/16
Žiadateľ: MPL TRADING spol. s r.o., Galvaniho 8, 824 01 Bratislava
Obsah podania: SO 01 – Skladovacia hala MPL Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa: 16. 08. 2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016
11.10.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45263/16
Žiadateľ: Volšík
Obsah podania: Administrtívna budova – Malé Pálenisko
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa: 17. 08. 2016
Zverejnené dňa: 11.10. 2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 415 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 17  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2016

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.