Stanoviská 2016

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 415 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 17  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57895/15
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Vladimír Huliak
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obsah podania: BA OKS Nové Mesto, Cesta mládeže, TS, NNK
SO 01 - NN Káblové vedenie, PO 01 – Výmena NN rozvádzača v TS
Lokalita: MČ Bratislava - Nové Mesto
Vydané dňa: 25.04. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 34789/16
Žiadateľ: Simon, Simonová
Obsah podania: Objekt pre individuálnu rekreáciu
Lokalita: MČ Bratislava - Dúbravka
Vydané dňa: 19.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44037/16
Žiadateľ: Deák
Obsah podania: Rodinný dom, rozšírenie verejnej kanalizácie, kanalizačná prípojka
Lokalita: MČ Bratislava - Staré Mesto
Vydané dňa: 27.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46432/16
Žiadateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Obsah podania: Revitalizácia a sprístupnenie rekreačného areálu, Svoradova ulica, parc. č. 691/3, 691/8
Lokalita: MČ Bratislava - Staré Mesto
Vydané dňa: 09.06. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44625/16
Žiadateľ: Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Obsah podania: PALISÁDY – 0416BR, NR SR – 0625BR, MUDROŇOVA – 0287BR optické pripojenie
Lokalita: MČ Bratislava - Staré Mesto
Vydané dňa: 02.06. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44618/16
Žiadateľ: Systeming. s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Obsah podania:Telekomunikačná stavba – „BRATISLAVA, STUDENÁ – 1012BR,SORAVIA – 0712BR, TRNÁVKA VAJNORSKÁ – 0027BR
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov
Vydané dňa: 30.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42461/16
Žiadateľ: BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o., Vyšný Skálnik 75, 980 52 Hrachovo
Obsah podania: Administratívna budova BAVARIS FACILITY SERVICES“, parc.č.1311/1, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1310/5 a 1319/2 k.ú. Podunajské Biskupice
Lokalita: MČ Bratislava - Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 07.06. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42409/16
Žiadateľ: Javorček
Obsah podania:Rodinný dvojdom
Lokalita: MČ Bratislava - Vrakuňa
Vydané dňa: 01.06. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41756/16
Žiadateľ: HM a MM Služby, Helmut Mičudík ,Vajnorská 5, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obsah podania: ZS a RR bod Bratislava – Bojnická BA BOJ
Lokalita: MČ Bratislava - Nové Mesto
Vydané dňa: 17.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45898/16
Žiadateľ: SPP – distribúcia a.s.,Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia plynovodu Bratislava – Devínska Nová Ves
Lokalita: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 13.06. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38811/16
Žiadateľ: EDWIN , s.r.o.,Ružová dolina č. 10, 821 09 Bratislava
Obsah podania: BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK
Lokalita: MČ Bratislava - Karlova Ves
Vydané dňa: 18.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38423/16
Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave,Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra – Mlyny,Staré Grunty 36,841 04 Bratislava
Obsah podania: Ubytovacie zariadenie pre študentov
Lokalita: MČ Bratislava - Karlova Ves
Vydané dňa: 05.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36538/16
Žiadateľ: NADAR s.r.o.,Bohúňova ul.č. 14, 811 04 Bratislava
Obsah podania: OPTICKÁ PRÍPOJKA – DEVÍNSKA KOBYLA I.
Lokalita: MČ Bratislava - Dúbravka
Vydané dňa: 19.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43377/16
Žiadateľ: Porsche Immobilien Slovakia, spol. s r. o.
Vajnorská 160, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Prestavba areálu PIA I, Bratislava SEAT a WELTAUTO
Lokalita: MČ Bratislava - Petržalka
Vydané dňa: 31.05. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
14.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 36907/16
Žiadateľ: K.T.plus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Obsah podania: Južné mesto – zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba
Lokalita: MČ Bratislava - Petržalka
Vydané dňa: 07.06. 2016
Zverejnené dňa: 14. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43861/16
Žiadateľ: Dionýz Mikle – FA MIKLE
Obsah podania: Rodinný dom Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava - Vajnory
Vydané dňa: 18.05. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41061/16
Žiadateľ: MZ INGIS spol. s r.o.,Medveďovej 17, 851 04 Bratislava
Obsah podania: Optická trasa Cesta na Senec
Lokalita: MČ Bratislava - Vajnory
Vydané dňa: 18.05. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44621/1644621
Žiadateľ: Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Obsah podania:Telekomunikačná stavba - „BRATISLAVA_ZABI MAJER-1221BR, STAVITELSKA – 1106BR
Lokalita: MČ Bratislava - Ružinov, Rača, Nové Mesto
Vydané dňa: 18. 05. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42080/16
Žiadateľ: ZLINPROJEKT a.s.,Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Obsah podania: FTTH BA KBV Zlaté Krídlo, lokalita Kadnárova ul.
Lokalita: MČ Bratislava - Rača
Vydané dňa: 24.05. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42074/16
Žiadateľ: Ing. arch. Marta Závodná, Svoradova 7-9, 811 03 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu, Žitná ul.,
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 14.04. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37284/16
Žiadateľ: Nahácka
Obsah podania: Obchodný komplex Elektro plus, Rybničná ul.,
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 25.04. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58269/15
Žiadateľ: MADING s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
Obsah podania: Prevádzkový objekt skladovacej haly s administratívnymi jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 19.04. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38864/16
Žiadateľ: SPP – distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: „Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava – Podunajské Biskupice
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 18.04. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38552/16
Žiadateľ: PRBUILDING spol. s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba RD Ottis
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 14.04. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016
13.7.2016Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41370/16
Žiadateľ: I P B partner – združenie podnikateľov, Orenburská ul. č. 17A, 821 06 Bratislava 214
Obsah podania: Rodinný dom
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 29.04. 2016
Zverejnené dňa: 13. 07. 2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 415 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 17  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2016

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.