Zahraničné pracovné cesty 2014: Október

 
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
22.1.2015Berlín, Nemecko [PDF, 27 kB]
Účasť na 4. ročník konferencie o tvorbe električkových tratí v Nemecku. Celá konferencia bola orientovaná len na zatrávnené električkové dráhy - skúsenosti, realizácia, prevádzka a tvorba nových technologických riešení.
22.1.2015Bologna, Taliansko [PDF, 75 kB]
V sídle regiónu Emilia-Romagna v Bologni sa konala záverečná konferencia projektu, stretnutie projektovej skupiny a riadiaceho výboru medzinárodného projektu RAIL4SEE.
22.1.2015Loučná nad Děsnou, Česká republika [PDF, 17 kB]
Predmetom ZPC bola účasť na 43. Medzinárodnom stretnutí dopravných odborníkov so zameraním na nové formy prestavby a výstavby pozemných komunikácii a uplatňovanie progresívnych dopravno-inžinierskych opatrení v mestách a obciach ČR, organizovaného spol. Ostravské komunikace, a.s. Cieľom stretnutia bolo predanie informácii a skúseností o nových spôsoboch riešenia dopravných systémov, nových formách práce pri projektovaní komplexných, ale i dielčich opatreniach pre zlepšenie premávky a bezpečnosti dopravy. Tiež zoznámiť sa s informáciami o novinkách novo skúšaných alebo už užívaných technických zariadení v dopravno-inžinierskej praxi.
22.1.2015Rím, Taliansko [PDF, 35 kB]
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik sa v dňoch 30. septembra - 1. októbra 2014 zúčastnil konferencie primátorov hlavných miest členských štátov Európskej únie v Ríme.
Stretnutie primátorov európskych metropol za účasti Komisára pre regionálnu politiku EÚ Johannesa Hahna malo za cieľ stimulovať diskusiu o posilnení úlohy miest v európskej politike a zefektívniť tak dialóg o vytvorení tzv. urbárnnej politiky EÚ.
22.1.2015Vilnius, Litva [PDF, 21 kB]
Účasť na 3. workshope projektu EU Tourism Mentoringu realizovanom v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogram Leonardo da Vinci – prenos inovácií zastrešenom prostredníctvom slovenského partnera Slovak Business Agency.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2014 > Zahraničné pracovné cesty 2014: Október

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.