Znalecké posudky 2015

 
 

Zobrazených je 15 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
30.12.2015Znalecký posudok č. 44/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 3430/17 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
30.12.2015Znalecký posudok č. 45/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2414/21 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV., pre účel prevodu pozemku.
30.12.2015Znalecký posudok č. 46/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 3214/19 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov.
8.1.2016Znalecký posudok č. 47/2015 - Ing. arch. Milan Haviar
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parcela registra „E“ parc. č. 1465/3 k. ú. Podunajské Biskupice, obec Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov.
8.1.2016Znalecký posudok č. 62/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" parcelné číslo 6074/1 - záhrada s výmerou 428 m2 a parcelné číslo 6074/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, k.ú. Ružinov, Bratislava II.
8.1.2016Znalecký posudok č. 63/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" parcelné číslo 5073/109 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 145 m2, k.ú. Petržalka, Bratislava V.
8.1.2016Znalecký posudok č. 212/2015 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.2852/6 na ulici Vretenová, v MČ Bratislava -Karlova Ves, okres Bratislava IV, v k.ú.Karlova Ves, pre účely predaja.
8.1.2016Znalecký posudok č. 341/2015 - Ing. arch. Anna Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN k.ú. Rača, podľa GP č. 32/2015 - parc.č. 17563 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, parc.č. 17557/49 - ostatné plochy vo výmere 200m2, k.ú. Rača, okres Bratislava III
8.1.2016Znalecký posudok č. 295/2015 - Ing. arch. Anna Zajková
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby komunikácie a objektu verejného osvetlenia na novovytvorených pozemkoch parc.č. 19379/2 a parc.č. 22304/4 k.ú. Vinohrady, okres Bratislava III. pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
29.2.2016Znalecký posudok č. 34/2015 - Cenekon, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "E" na parc.číslo 2761 ‐ orná pôda zapísaných na LV 3046 v k.ú. Lamač, Bratislava
29.2.2016Znalecký posudok č. 35/2015 - CENEKON, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "E" na parc.číslo 1219/1 ‐ orná pôda zapísaných na LV 1231 v k.ú. Jarovce, Bratislava
11.5.2017Znalecký posudok č. 55/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla, postaveného v Bratislave na pozemku parcelné číslo 1371/5 a 1371/26, katastrálne územie Devín.
11.5.2017Znalecký posudok č. 59/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla, postaveného v Bratislave na pozemku parcelné číslo 2811/8, katastrálne územie Lamač.
11.5.2017Znalecký posudok č. 60/2015 - FINDEX, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla, postaveného v Bratislave na pozemku parcelné číslo 2974/30, katastrálne územie Lamač.
15.5.2017Znalecký posudok č. 221/2015 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty objektu "vodojem" bez súp.č. s príslušenstvom v extraviláne MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, situovaný na pozemku parc. č. 3481/19, 3481/5, k.ú. Devínska Nová Ves (pozemok nemá založený LV a nie je predmetom ohodnotenia) a objektu "chlórovacie zariadenie" bez súp.č. s príslušenstvom v intraviláne MČ Bratislava - Devín, okres Bratislava IV., situovanom na pozemku parc. č. 1364/4, 1364/3, k.ú. Devín (pozemok zapísaný na LV 1786, nie je predmetom ohodnotenia)

Zobrazených je 15 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.