Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
14.4.2020Zmluva o výpožičke č. MsP/20/00007 kamier
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom PS:Events, s.r.o., Šustekova 5 Bratislava. Predmetom zmluvy je výpožička 9 ks kamier s príslušenstvom. Bezodplatná. Zverejnené 14.4.2020.
5.4.2016Zmluva o sponzorskom dare
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nefinančného sponzorského daru vo forme poskytnutia služieb KnowSpot pre vybrané miesta v meste Bratislava (napr. Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Primaciálny palác, Michalská brána, SNM, Devínska kobyla, SND, DPOH, Univerzitná knižnica, Mestská knižnica, ZOO, Čumil...). Dátum uzatvorenia: 14. 01. 2016
Dátum zverejnenia: 05. 04. 2016
30.9.2021Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene
Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na časti parc. č. 2236/1 o výmere 680 m2 a na časti parc. č. 2236/5 o výmere 430 m2, registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Starostlivosť o zeleň na pozemku v zmysle zmluvy.
Zmluva je bezodplatná.
Číslo zmluvy: MAGBO2100069
Dodávateľ: Juraj Szabo, Hargašova 4, 84106 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Dátum platnosti: 01.10.2024
Oddelenie tvorby mestskej zelene
23.5.2022Zmluva o poskytnutí peňažného daru
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na poskytovanie sociálnej pomoci prostredníctvom projektu Hotspot pre utečencov z UA
Číslo zmluvy: MAG 273363/2022
Dodávateľ: Nadácia slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73, Bratislava, IČO: 30856868
Cena: 30 000,- EUR
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Útvar správy mestských podnikov
21.5.2020Zmluva č. 2020op013 o poskytnutí daru
FPD00000006
Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova a podpora ľudí bez domova uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Swiss Re Management AG na sumu 30 000 eur v roku 2020.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20. 05. 2020
Dátum zverejnenia: 21.05.2020
Dátum účinnosti: 22. 05. 2020
26.8.2020Podlicenčná zmluva
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu prvkov pražského mobiliára – vybavenie ulice
Dátum uzatvorenia: 24.8.2020
Dátum zverejnenia: 26.8.2020
Dodávateľ: Hlavní město Praha
18.5.2021MU Fortuna_Darovacia zmluva_Notebooky 16 ks
Darovacia zmluva, ktorej predmetom je nadobudnutie 16 ks repasovaných notebookov a 16 ks repasovaných zobrazovacích jednotiek.
Dátum uzatvorenia: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 19.05.2021
Dátum účinnosti: 20.05.2021
Sekcia sociálnych vecí/Ubytovňa Fortuna
29.9.2020MsP/19/00043 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery [PDF, 656 kB]
MsP/19/00043 - Zmluva o bezodplatnom umiestnení bezpečnostnej kamery na nehnuteľnosti vo vlastníctve poskytovateľa za účelom kontroly bezpečnosti verejného priestranstva
24.9.2021Dohoda o vrátení daru MsP/21/00059 [PDF, 312 kB]
Dohoda o vrátení daru medzi obdarovaným Hlavné mesto SR Bratislava a darcom Peter Petrovič, Mariánska 12, 81108, Bratislava.
Predmet zmluvy: anglický plnokrvník Refuse To Play
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 24.09.2021.
9.2.2016Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 1 000 000,- eur
Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 1 000 000,- eur na účely financovania investičných projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiace s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie
Dátum zverejnenia: 9.2.2016
7.7.2017Darovacia zmluva-majáky MsP/17/00030
Darovacia zmluva č. MsP/17/00030 uzatvorená 6.7.2017 medzi darcom SPECTRAL, s.r.o. Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je darovanie 6 ks majákov pre služobné autá MsP Bratislava.
Hodnota daru je 1.915,20 €.

Zverejnená: 7.7.2017.
23.12.2015Darovacia zmluva SZRB
darovanie finančných prostriedkov
Zverejnené dňa: 23.12.2015
21.4.2022Darovacia zmluva SUB2021/063
Darovacia zmluva
Číslo zmluvy: 220D10002
Dodávateľ: D4R7 Construction, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava
Cena: 11685,30 €
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
24.3.2022Darovacia zmluva s Tesco Stores SR, a.s.
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných poukážok na nákup v predajniach Darcu: v súhrnnej v hodnote: 2 000 € (slovom: dvetisíc eur) na účely zabezpečenia základných potrieb klientov a klientok Mestského karanténneho zariadenia na Hradskej ulici 2/B, Bratislava.
Číslo zmluvy: MAGBO2200015
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Sekcia sociálnych vecí
11.1.2018Darovacia zmluva nábytok MsP/18/00003
Darovacia zmluva č. MsP/18/00003 uzatvorená 30.12.2017 medzi darcom spoločnosťou Tour4U, s.r.o., Šikmá 4 Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom je darovanie kancelárskeho nábytku Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Staré Mesto bez akejkoľvek protislužby. Hodnota nábytku je 1072, 76 € vrátane DPH.

Zverejnená: 11.1.2018.
22.6.2022Darovacia zmluva na poskytnutie daru - stavebné práce a materiál na účely rekonštrukcie objektu tzv. domčeka v Prüger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ulici v Bratislave
Darovacia zmluva na poskytnutie daru - stavebné práce a materiál na účely rekonštrukcie objektu tzv. domčeka v Prüger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ulici v Bratislave
Číslo zmluvy: 248804012200
Dodávateľ: Slovenský potravinársky priemysel, a.s., Tomášikova 46A, 83104 Bratislava, IČO: 47793155
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 24570,34 eur
Sekcia správy nehnuteľností
16.12.2019Darovacia zmluva na jeden kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. umiestneného v obchodnom centre Avion-Ivanská cesta
Dátum uzatvorenia: 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
2.1.2020Darovacia zmluva na jeden kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. umiestneného v hale príletov na bratislavskom letisku
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok Hlavného mesta Bratislavy bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného na bratislavskom letisku.

Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
18.2.2022Darovacia zmluva MsP/21/00069 [PDF, 413 kB]
Darovacia zmluva uzatvorená medzi darcom Nadácia poisťovne Kooperativa, Štefanovičova 2970/4, 816 23 Bratislava - Staré Mesto a obdarovaným Havné mesto SR Bratislava.
Predmet: finančný dar v hodnote 4000,- €
Cena: -.
Dátum zverejnenia: 18.02.2022
8.10.2019Darovacia zmluva MsP/19/00033 na kamerový systém v Starom Meste
Darovacia zmluva uzatvorená medzi obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou a darcom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. Predmetom zmluvy je darovanie 3 kamier s príslušenstvom.
Zverejnené dňa 8.10.2019
24.6.2014Darovacia zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Univerzitnou nemocnicou Bratislava
Predmetom tejto darovacej zmluvy č. MAGTS1400092 je vykonanie opráv poškodenej plochy pred Zimným štadiónom V. Dzurillu. Zmluva bola podpísaná 18. 06. 2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.04.2014
21.12.2021Darovacia zmluva č. SSV/SSV/084/2021
Zmluva o darovaní peňažnom príspevku hlavnému mestu SR Bratislava
Číslo zmluvy: 250061
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
14.12.2021Darovacia zmluva č. MsP/21/00070 [PDF, 446 kB]
Darovacia zmluva uzatvorená medzi darcom BPS PARK, a.s., Námestie SNP 14, 81106 Bratislava a obdarovaným Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: 2 ks. fotoaparátov zn. Canon.
Cena: 0 €, hodnota daru 618 €.
Dátum zverejnenia: 14.12.2021.
29.10.2014Darovacia zmluva č. MsP/14/00026 - kôň
Darovacia zmluva č. MsP/14/00026 uzatvorená 27.10.2014 medzi darcom Petrom Petrovičom, byt. Mariánska 12 Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné prenechanie koňa Refuse To Play, anglický plnokrvník obdarovanému do je výlučného vlastníctva, pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená 29.10.2014.
18.10.2021Darovacia Zmluva - Swiss Re
Darovacia zmluva na náklady spojené s údržbou a starostlivosťou o vzrastlé platany vysadené v máji 2021 na Trnavskom mýte v Bratislave, v rámci projektu Bratislavy, hlavného mesta SR s názvom "Živé miesta"
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum účinnosti: 19.10.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 24.6.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.