Zahraničné pracovné cesty 2014: Marec

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.4.2014St. Pölten, Rakúsko [PDF, 25 kB]
Rokovanie sa uskutočnilo na základe pozvania pána Wernera Seifa, riaditeľa úradu Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko v sídle úradu v St. Pöltene. Cieľom stretnutia bolo:
- vyhodnotenie výsledkov spolupráce na základe Dohody medzi slovenskými partnermi (Bratislavským samosprávnym krajom, Trnavským samosprávnym krajom, hlavným mestom SR Bratislavou) a krajinou Dolné Rakúsko o cezhraničnej spolupráci na roky 2009 – 2013,
- rokovanie o pokračovaní spolupráce pre ďalšie obdobie.
22.4.2014Atény, Grécko [PDF, 35 kB]
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik sa v dňoch 7.-8. marca 2014 zúčastnil 6. Európskeho summitu miest a regiónov v Atenách. Európsky summit miest a regiónov, organizovaný Výborom regiónov a krajom Attica, sa uskutočnil v rámci prebiehajúceho gréckeho predsedníctva v EÚ. Počas celého pracovného programu delegáciu sprevádzal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Grécku p. Peter Michalko.
Vyše 800 účastníkov (členovia Výboru regiónov (CoR), regionálnych a národných parlamentov, zástupcovia EÚ inštitúcií) sa venovalo nielen diskusii o hospodárskej obnove Európy a miestnym riešeniam, ale aj vyhodnocovaniu naplnenia cieľov Európa 2020 o inkluzívnom, inteligentnom a udržateľnom rozvoji. Summit sa ďalej zameral na tému rastu a zamestnanosti z miestneho a regionálneho hľadiska.
21.3.2014Orth an der Donau, Rakúsko [PDF, 673 kB]
Stretnutie sa uskutočnilo v meste Orth an der Donau, v zámku ORTH. Stretnutie nadväzovalo na 1. kvalitársky výbor k Urbanistickej štúdii (UŚ) BAUM, ktorý sa uskutočnil 17.1.2014 v Bratislave. Témou stretnutia bolo prediskutovať časť štúdie, ktorá sa zaoberá témami súvisiacimi s vodou (vodná doprava, ochrana pred povodňami, vodné zdroje a ďalšie). Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia spracovateľa a objednávateľa UŠ ako aj zástupcovia dotknutých inštitúcii na rakúskom území. Viac o projekte BAUM na stránke www.ba-um.eu
21.3.2014Hainburg, Rakúsko [PDF, 20 kB]
Stretnutie sa uskutočnilo v meste Hainburg, Hotel Altes Kloster, Fabriksplatz 1a. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu BAUM (www.ba-um.eu) a malo dve časti. Cieľom prvej časti bola výmena informácií ako aj zosúladenie prác na dvoch územnoplánovacích dokumentoch, ktoré sa vypracúvajú súčasne: Urbanistická štúdia a Räumliches ntwicklungskonzept. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia spracovateľských kolektívov spomínaných dokumentov ako aj zástupcovia všetkých troch projektových partnerov projektu BAUM. Druhej časti stretnutia sa zúčastnili už len zástupcovia projektových partnerov. Obsahom bolo prerokovanie detailov novo navrhovaných aktivít v rámci projektu, predovšetkým študijnej cesty do miest Viedeň a Salzburg.
12.3.2014Mödling, Rakúsko [PDF, 58 kB]
V Mödlingu sa uskutočnilo stretnutie k projektu EDITS. Okrem zástupcov spoločnosti sa stretnutie zúčastnili aj externý expert Hlavného mesta SR pre projekt EDITS zo spoločnosti IR Data a zástupcovia spoločnosti Geomatika.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 12.3.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2014 > Zahraničné pracovné cesty 2014: Marec

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.