Zahraničné pracovné cesty 2013: Jún

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
4.7.2013Varšava, Poľsko [PDF, 26 kB]
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy M. Ftáčnik sa v piatok 14. júna zúčastnil na politickom seminári Výkonného výboru EUROCITIES a hlavných miest krajín Vyšehradskej štvorky (ďalej len V4) vo Varšave.
Ústrednou témou predmetnej politickej konferencie boli skúseností hlavných miest v kontexte členstva krajín V4 v Európskej únii.
Za región V4 sa zúčastnili nasledovní: primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, viceprimátor Budapešti Balázs Szeneczey a viceprimátor Varšavy Michal Olszewsky. Zástupca Prahy nebol prítomný.
4.7.2013Brno, Česká republika [PDF, 26 kB]
V dňoch 8.-9. júna 2013 sa na pozvanie brnenského primátora Romana Onderku uskutočnila pracovná návšteva primátora Milana Ftáčnika. Rokovaní sa taktiež zúčastnil námestník primátora Ján Budaj.
Primátori miest sa počas rokovaní v Brne zhodli, že Bratislava a Brno budú i naďalej rozvíjať a prehlbovať vzájomnú spoluprácu.
Partneri pozitívne zhodnotili vývoj vzájomnej spolupráce za uplynulý rok (partnerské vzťahy boli inštitucionalizované podpísaním Dohody o spolupráci v máji 2012) a vyjadrili presvedčenie, že počet aktivít v prioritných oblastiach (doprava, kultúra a cestovný ruch) sa bude s každým rokom iba zvyšovať.
4.7.2013Viedeň, Rakúsko [PDF, 24 kB]
Vo Viedni sa konal Kick-off meeting pracovného balíka WP4, ktorý podľa časového harmonogramu aktuálne začína pracovať. Na začiatku boli zhodonotené uplynulé aktivity pracovného balíka WP3, ktoré priamo súvisia s pracovným balíkom WP4 a súhlas všetkých členov s predloženými výstupmi projektu.
Rovnako Lead partner projektu spoločnosť AustriaTech predstavila plán uskutočnených a pripravovaných bilaterálnych stretnutí lead partnera a jednotlivých partnerov projektu EDITS.
4.7.2013Hustopeče, Česká republika [PDF, 24 kB]
V Českej obci Hustopeče sa konal 9. ročník dopravno-inžinierských dní. Konferencia bola členená do jednotlivých tématických blokov, Hlavné mesto SR Bratislava malo zastúpenie odbornými útvarmi dopravy. V rámci slovenského bloku malo Hlavné mesto SR Bratislava prednášku ohľadom parkovacej politiky, jej implementácie na území intravilánu mesta a aktuálnej postupnosti. Prednáška mala ohlas zo strany odbornej verejnosti a boli zodpovedané doplňujúce otázky na konci príspevku.
4.7.2013Viedeň, Rakúsko [PDF, 84 kB]
Rokovanie sa uskutočnilo v Planungsgemeinschaft Ost (PGO), Rockhgasse 6, 1010 Wien. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia dotknutých inštitúcii: Hajnalka Triteos Meidlik, Simon Ortner, Ilse Wollansky, Francois Eduard Pailleron, Stefan Klinger a horeuvedený pracovníci magistrátu. Predmetom rokovania bola diskusia o možných úlohách, organizačných formách a finančných možnostiach budúceho (aktuálne pripravovaného) cezhraničného „Manažementu mesta Bratislavy a okolia“.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 4.7.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2013 > Zahraničné pracovné cesty 2013: Jún

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.