Zahraničné pracovné cesty 2013: Marec

 
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
29.4.2013Brusel, Belgicko [PDF, 25 kB]
Vedúca oddelenia zahraničých vzťahov a protokolu Jana Švecová sa 26. marca 2013 zúčastnila na stretnutí členov výboru a riadiacej kancelárie Rady podunajských miest a regiónov v Bruseli. Predmetom rokovaní bolo zosúladenie pozícií jednotlivých členských regiónov a miest vo veci budúceho fungovania a organizácie Dunajskej stratégie.
29.4.2013Brusel, Belgicko [PDF, 94 kB]
Aktívna účasť na seminári, organizovanom v rámci projektu TANGO – Towards Better Territorial Governance (Projekt na zlepšenie správy územia). Seminár bol zameraný na definovanie charakteristík kvalitnej a úspešnej správy územia a na hľadanie spôsobov na vhodné rozšírenie dobrých skúseností do krajín Európy.
29.4.2013Florencia, Taliansko [PDF, 93 kB]
Stretnutie Kultúrneho fóra EUROCITIES (Culture Forum).
Cieľom fóra bolo prediskutovať otázky, aké nové tendencie a postupy využívajú mestá vo svojich aktivitách a politikách v oblasti kultúry; tými môžu byť napríklad technologické inovácie, sociálne inovácie, alebo nové formy financovania a správy miest. Boli prezentované príklady z miest: Berlín, Belfast, Göteborg a Ľubľana.
29.4.2013Záhreb, Chorvátsko [PDF, 36 kB]
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik sa 20. marca 2013 zúčastnil na pracovnom stretnutí s primátorom chorvátskeho hlavného mesta Záhrebu Milanom Bandićom. Návšteva Záhrebu sa uskutočnila na pozvanie chorvátskej strany. Predmetnej zahraničnej pracovnej cesty sa zúčastnila aj hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.
Obaja primátori v úvode stretnutia konštatovali, že základom konštruktívnej spolupráce je podobný prístup k spravovaniu mesta ako aj postupy pri riešení aktuálnych mestských problémov (kvalita dopravy, parkovanie, územný rozvoj, zlepšovanie kvality života obyvateľov oboch miest). Následne partnerstvo okrem vzájomného zblíženia miest môže priniesť aj obojstranne výhodnú výmenu informácií a spoluprácu.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.3.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2013 > Zahraničné pracovné cesty 2013: Marec

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.