Znalecké posudky 2013

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.3.2013Kráľova hora
Znalecké posudky Kráľova hora.
Zverejnené dňa: 10.3.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 108/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 5261/5 evidovanom v registri "E" v okrese Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 111/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 2152/2 katastrálne územie Petržalka, pre účel prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 119/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parcela č. 1669/23 v katastrálnom území Karlova Ves , lokalita Dlhé diely, na Majerníkovej ul. , pre účel prevodu vlastníctva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
5.3.2014Znalecký posudok č. 128/2013 - Status Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice - pozemky registra "C" parc. č. 5544/1, parc. č. 5544/3 zapísané na LV č. 1395.
15.11.2013Znalecký posudok č. 136/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov p.č. 4906/10 a 4906/13 zapísaných na liste vlastníctva č. 1748 katastrálne územie Petržalka, v lokalite Bratislava - Petržalka , Lenárdova ul. a Nobelove nám. , pre účel prevodu vlastníctva.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
9.12.2013Znalecký posudok č. 139/2013 – ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Stanovenie všeobecnej hodnoty Základnej školy Lazaretská 3, s.č. 2394 na parc.č. 8704/3, Základnej školy Cukrová 1, s.č. 7433 na parc.č. 8704/4, 8703/5, príslušenstva a pozemkov parc. č. 8704/3, 8704/4 a 8703/5 v katastrálnom území Staré Mesto, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I. na účel prevodu vlastníctva.
Zverejnené dňa: 9.12.2013
29.1.2014Znalecký posudok č. 15/2013 - Doc. Ing. Michal Holík , PhD.
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 8590/6, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zverejnené dňa : 29.1.2014
18.11.2013Znalecký posudok č. 15/2013 – Ing. Dušan Holík
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov - parc. KN č. 17007/46, 17007/47 ( podľa GP ) v k. ú. Trnávka, obec BA - m.č. Ružinov, okres Bratislava II
Zverejnené dňa: 18.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 172/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov p. č. 2392/22 katastrálne územie Staré mesto , Mózartova ul., bez oplotenia, vonkajších úprav a stavebných investícii na pozemku, pre účel plánovaného prevodu vlastníctva.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 22/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ parc. č. 691/3, parc. č. 691/8 a stavby bez súpisného čísla s príslušenstvom, nachádzajúcich sa na rohu ulíc Svoradovej a Podjavorinskej, k.ú. Staré Mesto, obec BA – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 23/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 13605/101, okres Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto, pre účel prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 24/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 23028/15, okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, pre účel prevodu vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 26.6.2013
6.12.2013Znalecký posudok č. 24/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 5409/1, 5409/2, 5409/3, 5409/4, 5409/5, 5409/6, 5409/7, 5409/10, 5409/11, 5409/12, 5409/13, 5409/14, 5409/15, 5409/16, 5409/17, 5409/18, 5409/20, katastrálne územie Podunajské Biskupice, obec BA-m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 6.12.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 25/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 3110/103, okres Bratislava V, obec Bratislava – m.č. Petržalka, k.ú. Petržalka, pre účel prevodu vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 26.6.2013
6.3.2014Znalecký posudok č. 25/2013 - Ing. Miloš Golian
Ocenenie nehnuteľnosti v k.ú. Karlova Ves, pozemky registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 2937/10 a parc. č. 2937/19 zapísané na LV č. 1 pre hlavné mesto SR Bratislava
18.11.2013Znalecký posudok č. 252/2013 – Ing. Iveta Grebáčová
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 4934/14, 4934/31, k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, obec Bratislava III pre účel zamýšľaného prevodu.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
29.1.2014Znalecký posudok č. 26/2013 - Doc. Ing. Michal Holík , PhD.
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 5794/24 k.ú. Petržalka, obec Bratislava – mestská časť Petržalka
Zverejnené dňa : 29.1.2014
15.11.2013Znalecký posudok č. 269/2013 – Ing. Iveta Grebáčová
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 5580/9, k.ú. Vinohrady, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, obec Bratislava III, pre účel zamýšľaného prevodu.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 27/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 529/4, okres Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves, pre účel prevodu vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 26.6.2013
10.3.2014Znalecký posudok č. 27/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 21644/4, zapísaného v liste vlastníctva č. 3495, katastrálne územie Vinohrady, nachádzajúceho sa pri Ďumbierskej ulici, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
18.11.2013Znalecký posudok č. 28/2013 – Ing. Dušan Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov – parc. KN č. 2026/9, 2027/1, 2027/3, 2027/4 v k.ú. Rača obec BA – m.č. Rača, okres Bratislava III.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
10.3.2014Znalecký posudok č. 28/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 13461/7 (bez príslušenstva), zapísaného v LV č. 1, katastrálne územie Nové Mesto. Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta, na Vajnorskej ulici, v mestskej časti Nové Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
10.3.2014Znalecký posudok č. 29/2013 - Ing. Jozef Fajnor
Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 166/4 (bez príslušenstva), zapísaného v LV č. 847, katastrálne územie Dúbravka a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu a v práve uloženia inžinierskych sietí v rozsahu celej plochy pozemku. Pozemok sa nachádza na bočnej uličke bez pomenovania, pri Jadranskej ulici, v mestskej časti Dúbravka, v hlavnom meste SR Bratislave.
26.6.2013Znalecky posudok č. 29/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenia všeobecnej hodnoty novovzniknutého pozemku parc. č. 15301/40, oddeleného od pozemku parc. č. 15301/1 na základe GP č. 13/2011, katastrálne územie Nivy, obec BA – m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 26.6.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.12.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.