Znalecké posudky 2013

 
 

Zobrazených je 18 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.11.2013Znalecký posudok č. 108/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 5261/5 evidovanom v registri "E" v okrese Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 33/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 4512 v okrese Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 72/2013 – Doc. Ing. Michal H O L Í K, PhD.
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sieti na novovytvorenom pozemku parc. č. 22/10, katastrálne územie Devín. Označenie pozemku je podľa GP č. 64/2013.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 70/2013 – Doc. Ing. Michal H O L Í K, PhD.
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemku parcelné číslo 2903/1, katastrálne územie Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres Bratislava IV. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 847.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 269/2013 – Ing. Iveta Grebáčová
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 5580/9, k.ú. Vinohrady, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, obec Bratislava III, pre účel zamýšľaného prevodu.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 172/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov p. č. 2392/22 katastrálne územie Staré mesto , Mózartova ul., bez oplotenia, vonkajších úprav a stavebných investícii na pozemku, pre účel plánovaného prevodu vlastníctva.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 136/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov p.č. 4906/10 a 4906/13 zapísaných na liste vlastníctva č. 1748 katastrálne územie Petržalka, v lokalite Bratislava - Petržalka , Lenárdova ul. a Nobelove nám. , pre účel prevodu vlastníctva.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 111/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 2152/2 katastrálne územie Petržalka, pre účel prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
28.6.2013Znalecký posudok č. 32/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 4428/3, okres Bratislava V., obec Bratislava – m.č. Petržalka, k.ú. Petržalka pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zverejnené dňa: 28.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 31/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 1426/410, okres Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves, pre účel prevodu vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 30/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 309/7, okres Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Devín, k.ú. Devín, pre účel prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 27/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 529/4, okres Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves, pre účel prevodu vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 25/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 3110/103, okres Bratislava V, obec Bratislava – m.č. Petržalka, k.ú. Petržalka, pre účel prevodu vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 24/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 23028/15, okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, pre účel prevodu vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 23/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p.č. 13605/101, okres Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto, pre účel prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 29/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenia všeobecnej hodnoty novovzniknutého pozemku parc. č. 15301/40, oddeleného od pozemku parc. č. 15301/1 na základe GP č. 13/2011, katastrálne územie Nivy, obec BA – m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Znalecky posudok č. 22/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ parc. č. 691/3, parc. č. 691/8 a stavby bez súpisného čísla s príslušenstvom, nachádzajúcich sa na rohu ulíc Svoradovej a Podjavorinskej, k.ú. Staré Mesto, obec BA – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
Zverejnené dňa: 26.6.2013
11.3.2013Kráľova hora
Znalecké posudky Kráľova hora.
Zverejnené dňa: 10.3.2013

Zobrazených je 18 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.12.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.