Znalecké posudky 2013

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.12.2013Znalecký posudok č. 37/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 3730/3, 3732/2, 3733, 3735/2, katastrálne územie Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 9.12.2013
6.12.2013Znalecký posudok č. 62/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku reg. "C" parc. č. 5679/9, katastrálne územie Podunajské Biskupice, obec BA-m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 6.12.2013
6.12.2013Znalecký posudok č. 40/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 1205/213, katastrálne územie Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 6.12.2013
6.12.2013Znalecký posudok č. 29/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutého pozemku parc.č. 15301/40, oddeleného od pozemku parc. č. 15301/1 na základe GP č. 13/2011, katastrálne územie Nivy, obec BA - m.č. Ružinov, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 6.12.2013
6.12.2013Znalecký posudok č. 24/2013 – Ing. Miloš Golian
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" parc. č. 5409/1, 5409/2, 5409/3, 5409/4, 5409/5, 5409/6, 5409/7, 5409/10, 5409/11, 5409/12, 5409/13, 5409/14, 5409/15, 5409/16, 5409/17, 5409/18, 5409/20, katastrálne územie Podunajské Biskupice, obec BA-m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II.
Zverejnené dňa: 6.12.2013
19.11.2013Znalecký posudok č. 86/2013 – Ing. Iveta Grebáčová
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 2408/1, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť Staré Mesto, obec Bratislava I pre účel zamýšľaného prevodu.
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Znalecký posudok č. 85/2013 – Ing. Iveta Grebáčová
stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov parc.č. 1839/1, 1840/1, 1841/2 (pod GP), k.ú. Lamač, obec Bratislava mestská časť Lamač, obec Bratislava IV pre účel zamýšľaného prevodu.
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Znalecký posudok č. 99/2013 – Ing. Iveta Grebáčová
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 4723/2 a parc. č. 4723/28, k.ú. Petržalka, podľa GP č. 7/93, pre účel prevodu nehnuteľnosti
Zverejnené dňa: 19.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 55/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - Administratívnych budov, prevádzkových objektov a vonkajších úprav na pozemkoch p.č. 9885, 10132/1, 10132/4, 10132/5, 10132/11,10132/12 a 10132/20 katastrálne územie Nivy, Bratislava Ružinov, Bazova ul.č. 8, pre účel prevodu nehnuteľností
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 119/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parcela č. 1669/23 v katastrálnom území Karlova Ves , lokalita Dlhé diely, na Majerníkovej ul. , pre účel prevodu vlastníctva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 252/2013 – Ing. Iveta Grebáčová
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 4934/14, 4934/31, k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, obec Bratislava III pre účel zamýšľaného prevodu.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č.47/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 21740/11 v okrese Bratislava I, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č.95/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 531/21, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves pre účel prevod vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č.82/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 1669/209, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves pre účel prevod vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č.54/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov p. č. 2999/47 a p. č. 2999/48, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves pre účel prevod vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č.53/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 2713/34, okres Bratislava III, obec Bratislava - m. č. Vajnory, k. ú. Vajnory pre účel prevod vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č.52/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 828/1, p. č. 830/2, p. č. 830/3, p. č. 830/4, okres Bratislava V, obec Bratislava - m. č. Petržalka, k. ú. Petržalka pre účel prevod vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č.48/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 1286/38, okres Bratislava II, obec Bratislava - m. č. Ružinov, k. ú. Ružinov pre účel prevod vlastníckeho práva
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 62/2013 – Doc. Ing. Michal H O L Í K, PhD.
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemku parcelné číslo 2432/18, katastrálne územie Rača, obec Bratislava – mestská časť Rača, okres Bratislava III. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 2276, označenie pozemku je v zmysle GP č. 24/2013
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 40/2013 – Doc. Ing. Michal H O L Í K, PhD.
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – prevádzkových stavieb – budovy súpisné číslo 4944 na pozemku p. č. 9749/1 na ulici Mlynské Nivy 37-41, budovy súpisné číslo 1730 na pozemku parc. č. 9749/12 s príslušenstvom na ulici Svätoplukova 1-3 v Bratislave, ako aj pozemkov parcelné číslo 9749/1, 9749/12 až 20, 9749/35, 9749/36, 9749/38 až 45, katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 1 a 797
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 28/2013 – Ing. Dušan Holík
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov – parc. KN č. 2026/9, 2027/1, 2027/3, 2027/4 v k.ú. Rača obec BA – m.č. Rača, okres Bratislava III.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 15/2013 – Ing. Dušan Holík
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov - parc. KN č. 17007/46, 17007/47 ( podľa GP ) v k. ú. Trnávka, obec BA - m.č. Ružinov, okres Bratislava II
Zverejnené dňa: 18.11.2013
18.11.2013Znalecký posudok č. 47/2013 – Ing. Viliam ANTAL
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov p.č. 1812/2 a 1813/2 podľa GP 7/2013 katastrálne územie Petržalka, pre účel prevodu vlastníctva , podľa zákona č. 138/1991 Zb o majetku obci formou verejnej obchodnej súťaže.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 91/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 488/16, p. č. 488/17, p. č. 1429/3 a p. č. 1429/5 v okrese Bratislava IV, obec BA - m. č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves pre účel prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Zverejnené dňa: 15.11.2013
15.11.2013Znalecký posudok č. 74/2013 – Ing. Igor Kropáč
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku p. č. 1682/242, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves pre účel prevod vlastníckeho práva.
Zverejnené dňa: 15.11.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 118 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 9.12.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.