Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.5.2022MsP/22/00027 - Kúpna zmluva [PDF, 4 MB]
Kúpna zmluva na výpočtovú techniku pre MsP v počte 45 ks monitorov od predávajúceho PERFORMANCE, s.r.o.
Podpísaná: 13.05.2022
Zverejnená: 16.05.2022
Suma: 8 370,-EUR s DPH
17.5.2022MsP/22/00022 - Kúpna zmluva [PDF, 15 MB]
Kúpna zmluva na 1 ks motorového vozidla pre potreby MsP od predávajúceho Todos Bratislava s.r.o.
Podpísaná: 16.05.2022
Zverejnená: 17.05.2022
Suma: 19 813,50 EUR s DPH
17.5.2022MsP/22/00021 - Kúpna zmluva [PDF, 13,3 MB]
Kúpna zmluva na 2 ks motorových vozidiel pre potreby MsP od predávajúceho Todos s.r.o.
Podpísaná: 16.05.2022
Zverejnená: 17.05.2022
Suma: 41 919,98 EUR s DPH
17.5.2022MsP/22/00020 - Kúpna zmluva [PDF, 15,1 MB]
Kúpna zmluva na 10 ks motorových vozidiel pre potreby MsP od predávajúceho Todos Bratislava s.r.o.
Podpísaná: 16.05.2022
Zverejnená: 17.05.2022
Suma: 225 314,40 EUR
27.4.2022Kúpna zmluva na nákup Bti
Nákup látky Bti na dezinskeciu komárov
Kúpa prípravku VectoBac WG a G
Číslo zmluvy: MAGTS2200164
Dodávateľ: SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE, 10A rue de la Voie Lactée 69370 St Didier au Mont d´Or, Francúzsko, IČO: RCS 379603087
Cena: 57 700.- €
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie životného prostredia
22.4.2022MsP/22/00018 - Kúpna zmluva [PDF, 6,6 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená na kúpu konferenčných a kancelárskych stoličiek v rámci dynamického nákupného systému so spoločnosťou NABIMEX, s.r.o. na sumu 5 316,-EUR s DPH.
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Dátum účinnosti 23.04.2022
29.11.2021Zmluva o prevode vlastníctva k bytu č. 1
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim JUDr. Pavol Kečkéš a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 29.11.2021
Dátum účinnosti: 30.11.2021
Sekcia nájomného bývania
28.10.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00061 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim KLS spol. s.r.o., Martina Rázusa 9, 01001 Žilina a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: kovové šatňové skrine.
Cena: 5822,50 € bez DPH, 6987 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 28.10.2021.
21.10.2021Dodatok č. 1 č. MsP/21/00062 ku Kúpnej zmluve č. MsP/21/00055 [PDF, 399 kB]
Dodatok č. 1 uzavretej medzi predávajúcim PERFORMANCE s. r. o., Rybničná 40, 83106 Bratislava a kupujúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: zmena časti technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia. 21.10.2021
23.9.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00055 [PDF, 2,7 MB]
Kúpna zmluva medzi predávajúcim Performace s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: 15 ks. PC, 19 ks. LCD monitorov, 4 ks. notebookov.
Cena: 16.393,00€ bez DPH, 19.671,60 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 23.09.2021.
23.9.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00054 [PDF, 2,2 MB]
Kúpna zmluva medzi predávajúcim FB Group s.r.o., Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: monitor WBox , pracovná stanica HP Z2 G8 MT podľa prílohy k zmluve.
Cena: 10.894,23 € bez DPH, 13.073,08 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 23.09.2021.
17.9.2021Kúpna zmluva MsP/21/00056 [PDF, 628 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim JUDr. Michal Kiš, A. Gwerkovej 17, 85104 Bratislava.
Predmet zmluvy: Škoda Fabia 5J, EČV: BAXB323, r.v. 2007, najazdených 197961 km.
Cena: 606,76 €.
Dátum zverejnenia: 17.09.2021.
24.8.2021Kúpna zmluva č. MAGTS2100203
Zmluva na nákup 150ks webkamier
Dátum uzatvorenia: 24.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
6.7.2021Kúpna zmluva MsP/21/00035
6.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00041 [PDF, 2,6 MB]
Kúpna zmluva medzi predávajúcim TopSoft BSB s.r.o. a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: 12 ks. PC s príslušenstvom, 15 ks. monitorov, 14 ks. reproduktorov.
Cena: 9240 € bez DPH, 11088 s DPH.
Dátum zverejnenia: 06.07.2021.
23.6.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00033 [PDF, 3,3 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim FALCO SLOVAKIA s. r. o. a kupujúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: výškovo nastaviteľné stoly, rokovací stôl, kancelárske kontajnery.
Cena: 14352 € bez DPH, 17222,40 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
17.12.2020Kúpna zmluva č. MAGTS2000290 (ev. č. OSV/068/2020)
Kúpna zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou NABIMEX, s. r. o. za účelom zabezpečenia interiérového vybavenia spální v rámci projektu dostupného bývania v celkovej hodnote 6776,88 Eur s DPH.

Dátum uzatvorenia: 16. 12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dátum účinnosti: 18.12.2020
17.12.2020Kúpna zmluva č. MAGTS2000290 (ev. č. OSV/069/2020)
Kúpna zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou NABIMEX, s. r. o. za účelom zabezpečenia zariadení pre vybavenie priestorov bytov v rámci projektu dostupného bývania v celkovej hodnote 8072,40 Eur s DPH.

Dátum zmluvy: 16. 12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dátum účinnosti: 18.12.2020
2.12.2020MsP/20/00042 - Kúpna zmluva
Kúpna zmluva na otočné kreslá a stoličky so spoločnosťou KLS spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina. Cena predmetu kúpy je 4 536,-EUR s DPH.
Zverejnené dňa 02.12.2020
28.10.2020Zmluva č. UF/2020/001
Kúpna zmluva č. UF/2020/001 uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Zb. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluva č. UF/2020/001 je kúpna zmluva uzavretá medzi Hl. mestom a firmou NABIMEX, s.r.o. Predmetom kúpy je nábytok do 9 karanténnych miestností, ktoré budú súčasťou priestorov Mestskej ubytovne Fortuna.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.10.2020
Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
Dátum platnosti zmluvy do: neurčité
Názov sekcie: Sekcia sociálnych vecí
6.12.2019Kúpna zmluva MsP/19/00052 na nákup propagačných materiálov
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obj. Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Hauerland s.r.o. Matúšková 56, 811 04 Bratislava. Predmetom kúpy je nákup propagačných materiálov s podtlačou. Cena predmetu zmluvy je 6.080,-€ s DPH. Zverejnené dňa 6.12.2019.
15.11.2019Rámcová dohoda MsP/19/00031 krmivo pre kone MsP [PDF, 1,4 MB]
Rámcová dohoda uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim Samuelom Hôždalom - ATYP Brestovec 317 Myjava. Predmetom kúpy sú priebežné dodávky krmiva pre kone podľa objednávok kupujúceho do vyčerpania finančného limitu. Cena predmetu kúpy je 23 220,-€. Zverejnené dňa 15.11.2019.
13.11.2019Kúpna zmluva MsP/19/00041 na nákup výpočtovej techniky pre MsP [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24 Bratislava. Predmetom zmluvy je nákup 5 ks počítačov a 5 ks tlačiarní. Cena predmetu zmluvy je 8.755,-€ bez DPH. Zverejnené dňa 13.11.2019.
12.11.2019Kúpna zmluva MsP/19/00046 nákup rohovej sedačky [PDF, 116 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom NABIMEX s.r.o. Borovianska 37, Zvolen. Predmetom zmluvy je nákup rohovej sedačky. Cena predmetu zmluvy je 1.264,-€ s DPH. Zverejnené dňa 12.11.2019.
17.10.2019zmluva o poskytovaní služieb MsP/19/00039 na licencie Office 365 [PDF, 750 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom ITbubble s.r.o. Radlinského 40A Piešťany. Predmetom zmluvy je nákup licencií Microsoft - 136 ks. Cena predmetu zmluvy je 15.600,-€ s DPH. Zverejnené dňa 17.10.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 104 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.