Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 67 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
29.11.2011Darovacia zmluva DZ/24/2011 [PDF, 1,5 MB]
Darca: Všeobecná úverová banka a.s.
Obdarovaný: Hlavné mesto SR Bratislava
sponzorský dar 2000€ na podporu 13-tych osláv Nového roku - Silvester Bratislava 2011
Zverejnené dňa: 29.11.2011
6.6.2012Darovacia zmluva [PDF, 616 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru 2000 eur firmou OLO a.s.,Ivanská cesta 22 Bratislava Mestskej polícii Hl. m. SR na Medzinárodnú súťaž psovovod mestských polícií.
Dátum zverejnenia: 6.6.2012
29.6.2012Darovacia zmluva medzi Slovenskými elektrárňami, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou [PDF, 3 MB]
Darovacia zmluva medzi Slovenskými elektrárňami, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou, v ktorej sa Slovenské elektrárne zaväzujú poskytnúť Hlavnému mestu finančný dar v hodnote 8000 EUR na pokrytie nákladov spojených s prípravou a realizáciou kultúrneho projektu "Dni Perugie v Bratislave", ktoré sa uskutočnia v dňoch 21.6. - 24.6.2012 v Bratislave. Finančný dar sa použije na pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu a zabezpečenie tlmočenia pre talianskych hostí.
Zverejnené dňa: 29.6.2012
17.8.2012Darovacia zmluva uzavretá medzi Hlavným mestom SR a spoločnosťou Circle Slovakia, s.r.o. [PDF, 842 kB]
Zmluva uzavretá medzi Hlavným mestom SR a spoločnosťou Circle Slovakia, s.r.o. podľa ktorej daruje Circle Slovakia, s.r.o. Hlavnému mestu finančný dar v sume 6.000 EUR pre potreby zabezpečenia projektu "Dni Bratislavskej ulice" v termíne 31.8. - 3.9.2012, ktorý sa mesto zaväzuje použiť výlučne na tento účel do 31.12.2012.
Zverejnené dňa: 17.8.2012
23.11.2012Darovacia zmluva MsP/12/00019 [PDF, 666 kB]
Darovanie kamery darcom, ktorým je MČ Staré Mesto obdarovanému, ktorým je Hl. m. SR Bratislava
Zverejnené dňa: 23.11.2012
1.2.2013Darovacia zml. č. MsP/12/00019
Predmetom zml. je darovanie kamery umiestnenej na Vajanského nábr. Mestskou časťou BA Staré Mesto Hl.mestu SR Bratislave
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
9.7.2013Zmluva o výpožičke č. MsP/13/00012.
Predmetom zmluvy je zapožičanie psa ODIN pre výkon služby v MsP Bratislava od príslušníka MsP Ladislava Abraháma.
DÁTUM: 9.7.2013.
9.7.2013Darovacia zmluva č. MsP/13/00013.
Predmetom zmluvy je darovanie psa THOR pre potreby služby MsP Bratislava. Psa daroval HL. m. SR Bratislave príslušník MsP Mário Istvanovics.
DÁTUM: 9.7.2013
12.7.2013Darovacia zmluva MsP/13/00015
Darovacia zmluva MsP/13/00015 uzatvorená medzi OLO a.s. a HL.m.SR Bratislavou na finančné prostriedky vo výške 5000 eur.
DÁTUM : 12.07.2013
24.9.2013Darovacia zmluva medzi Slovak Telekom, a. s., a Hlavným mestom SR Bratislava
Slovak Telekom, a. s., má záujem poskytnúť Hlavnému mestu SR Bratislava nepeňažný dar za účelom skvalitnenia technickej podpory a vybavenosti Magistrátu hlavného mesta SR.
Dátum zverejnenia: 24. 09. 2013
27.9.2013Darovacia zmluva medzi XL MEDIA, s. r. o., a Hlavným mestom SR Bratislava
XL MEDIA, s. r. o, na základe tejto zmluvy bezplatne prenecháva Hlavnému mestu SR Bratislava predmet darovania 6 ks PC NEXUS s príslušenstvom.
Dátum zverejnenia: 27. 09. 2013
31.1.2014Darovacia zmluva medzi Západoslovenskou energetikou, a. s., a Hlavným mestom SR Bratislava
Predmetom tejto darovacej zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 9 000,- € darcom obdarovanému na úhradu nákladov spojených s odkúpením elektromobilu Citroen pre potreby Krízového centra. Zmluva bola podpísaná 20. 01. 2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 31.1.2014
16.4.2014Darovacia zmluva mostných polí Starého mosta
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Obec Kladzany, 094 21 Kladzany 100; Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce; Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo; Obec Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov 520. Predmetom zmluvy je darovanie oceľovej mostnej konštrukcie 1., 6. a 7. mostného poľa Starého mosta na petržalskom brehu Dunaja. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014
12.9.2014Dod.č.1 k darovacej zmluve MsP/13/00015
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. MsP/13/00015. Predmetom je finančný dar na softvér a hardvér pre LAN Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené : 12.9.2014.
30.12.2015Zmluva o sponzorskom dare
Poskytnutie nefinančného sponzorského daru vo forme poskytnutia služby KnowSpot pre akciu "Vianočné trhy Bratislava 2015".
Dátum zverejnenia: 30. 12. 2015
19.7.2017Darovacia zmluva
Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva dvoch kusov autobusov typu Irisbus Iveco CROSWAY bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 darovacej zmluvy z Hlavného mesta na spoločnosť Dopravný podnik, a. s. za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste.

Dátum uzatvorenia : 14.07.2017
Dátum zverejnenia : 19.07.2017
Dátum účinnosti : 20.07.2017
9.1.2020Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Red Bull Slovensko, s. r. o. daruje Hlavnému mestu SR Bratislava 600,- ks plechoviek energetického nápoja RED BULL pri príležitosti Vianočného večierku. Dar nemusí byť využitý v plnom rozsahu na dohodnutý účel.

Darca: Red Bull Slovensko, s. r. o.
Obdarovaný: Hlavné mesto SR Bratislava

Dátum uzatvorenia: 08.01.2020
Dátum zverejnenia: 09.01.2020
Dátum účinnosti: 10.01.2020
23.3.2020Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova

Zmluvná strana: Nadácia Tatra banky

Výška daru: 20 000 Eur s DPH

Dátum uzatvorenia: 20.3.2020
Dátum zverejnenia: 23.3.2020
Dátum účinnosti: 24.3.2020
8.4.2020Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
ipz—000004
Predmet zmluvy: Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19
Zmluvná strana: Nadácia Tatra banky
Výška daru: 3 000 Eur s DPH

Dátum uzatvorenia: 2.4.2020
Dátum zverejnenia: 8.4.2020
Dátum účinnosti: 9.4.2020
27.4.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
Darca: Nadácia Centra pre filantropiu
Ulica, číslo: Baštová 5
Mesto: 811 03 Bratislava
IČO: 422 628 01
Dátum účinnosti: 28.04.2020
Obdarovaný: Hlavné mesto SR Bratislava
28.10.2020Darovacie zmluva
Číslo zmluvy: MAGBO2000056
Stručný popis: Healthy Food Supplements, s.r.o. daruje pre Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 ks superfood tyčinky „Záchranka“
Typ: Odberateľské zmluvy

Predmet zmluvy: Healthy Food Supplements, s.r.o., daruje na základe dohody hlavnému mestu 20.000 ks superfood tyčinky "Záchranka" pre účel celoplošného testovania na COVID-19 v Bratislave.

Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
Dátum ukončenia: 30.10.2020
6.11.2020Darovacia zmluva
Predmetom zmluvy je úprava vybraných práv a povinnosti zmluvných strán pri prevode vlastníckeho práva k daru.
Darca: J & T REAL ESTATE, a.s. so Sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Obdarovaný: Hlavné mesto SR Bratislava

Dátum uzatvorenia: 05.11.2020
Dátum zverejnenia: 06.11.2020
9.12.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Darca: BVS, a. s.
Dátum účinnosti: 10.12.2020
Predmet: darovacia zmluva – príjmové – k Iniciatíve 10 000 stromov na OTMZ
9.12.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Darca: Mira Nedobova
Dátum účinnosti: 10.12.2020
Predmet: darovacia zmluva – príjmové – k Iniciatíve 10 000 stromov na OTMZ
9.12.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Darca: Z. Furmanczuk
Dátum účinnosti: 10.12.2020
Predmet: darovacia zmluva – príjmové – k Iniciatíve 10 000 stromov na OTMZ

Zobrazených je 25 z celkového počtu 67 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.