Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 67 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
14.12.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - BVS, a. s.
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov č. MAG250055
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
Sekcia životného prostredia
17.6.2022Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - CREATIVE PRO a.s.
Darovacia zmluva uzatvorená na poskytnutie finančného daru v sume 1 500,00 eur za účelom financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy 10 000 stromov.
Číslo zmluvy: MAG 2522D20002
Dodávateľ: CREATIVE PRO a.s., Matúšova 56/A, 811 04 Bratislava, IČO: 35968702
Dátum uzatvorenia: 15.06.2022
Cena: 1 500,00 Eur
Sekcia životného prostredia
8.6.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - darca MYLO, s. r. o.
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov uzatvorená s MYLO, s. r. o.

Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021
8.11.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - Grant Thornton Consulting, k. s.
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Sekcia životného prostredia
25.11.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - HSSR
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov č. MAG 250053
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Sekcia životného prostredia
16.11.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - ING BANK, N. V.
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov
Číslo zmluvy: MAG250051
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Sekcia životného prostredia
2.6.2022Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - NoLimit Production s. r. o.
Darovacia zmluva uzatvorená so spoločnosťou NoLimit Production s. r. o. vo veci poskytnutia finančného daru v sume 10 500, 00 eur za účelom financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy 10 000 stromov.
Číslo zmluvy: MAG2522D20001
Dodávateľ: NoLimit Production s. r. o., Pračanská 10505/52, 831 07 Bratislava, IČO: 50 847 473
Cena: 10 500,00 eur
Dátum uzatvorenia: 01.06.2022
Sekcia životného prostredia
23.7.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - Petra Chebenová
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov, donor: Petra Chebenová
Číslo zmluvy: MAG250047
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
Sekcia životného prostredia
23.2.2022Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - Reklamná spoločnosť McDonald´s, s. r. o.
Darovacia zmluva uzavretá s donorom Reklamná spoločnosť McDonald´s, s. r. o. na poskytnutie finančného daru mestu Bratislava na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy 10 000 stromov.
Číslo zmluvy: MAG250059
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Dátum účinnosti: 24.02.2022
Sekcia životného prostredia
9.11.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - Všestranko, o. z.
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov
Číslo zmluvy: MAG 250054
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Dátum účinnosti: 10.11.2021
Sekcia životného prostredia
14.12.2021Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov, Bratislavský maratón, o. z.
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov č. MAG2500058
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
Sekcia životného prostredia
31.3.2022Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov, Lenovo (Slovakia) s.r.o.
Darovacia zmluva uzatvorená vo veci poskytnutia finančného daru v sume 700,00 eur za účelom financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy 10 000 stromov. Donor: Lenovo (Slovakia) s. r. o.
Číslo zmluvy: 250062
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Sekcia životného prostredia
23.2.2022Darovacia zmluva k Iniciatíve 10 stromov - Slovak Telekom, a. s.
Darovacia zmluva uzatvorená s donorom Slovak Telekom, a. s. na poskytnutie finančného daru na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy 10 000 stromov.
Číslo zmluvy: MAG250057
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Dátum účinnosti: 24.02.2022
Sekcia životného prostredia
24.9.2013Darovacia zmluva medzi Slovak Telekom, a. s., a Hlavným mestom SR Bratislava
Slovak Telekom, a. s., má záujem poskytnúť Hlavnému mestu SR Bratislava nepeňažný dar za účelom skvalitnenia technickej podpory a vybavenosti Magistrátu hlavného mesta SR.
Dátum zverejnenia: 24. 09. 2013
29.6.2012Darovacia zmluva medzi Slovenskými elektrárňami, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou [PDF, 3 MB]
Darovacia zmluva medzi Slovenskými elektrárňami, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou, v ktorej sa Slovenské elektrárne zaväzujú poskytnúť Hlavnému mestu finančný dar v hodnote 8000 EUR na pokrytie nákladov spojených s prípravou a realizáciou kultúrneho projektu "Dni Perugie v Bratislave", ktoré sa uskutočnia v dňoch 21.6. - 24.6.2012 v Bratislave. Finančný dar sa použije na pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu a zabezpečenie tlmočenia pre talianskych hostí.
Zverejnené dňa: 29.6.2012
27.9.2013Darovacia zmluva medzi XL MEDIA, s. r. o., a Hlavným mestom SR Bratislava
XL MEDIA, s. r. o, na základe tejto zmluvy bezplatne prenecháva Hlavnému mestu SR Bratislava predmet darovania 6 ks PC NEXUS s príslušenstvom.
Dátum zverejnenia: 27. 09. 2013
31.1.2014Darovacia zmluva medzi Západoslovenskou energetikou, a. s., a Hlavným mestom SR Bratislava
Predmetom tejto darovacej zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 9 000,- € darcom obdarovanému na úhradu nákladov spojených s odkúpením elektromobilu Citroen pre potreby Krízového centra. Zmluva bola podpísaná 20. 01. 2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 31.1.2014
16.4.2014Darovacia zmluva mostných polí Starého mosta
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Obec Kladzany, 094 21 Kladzany 100; Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce; Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo; Obec Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov 520. Predmetom zmluvy je darovanie oceľovej mostnej konštrukcie 1., 6. a 7. mostného poľa Starého mosta na petržalskom brehu Dunaja. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014
23.11.2012Darovacia zmluva MsP/12/00019 [PDF, 666 kB]
Darovanie kamery darcom, ktorým je MČ Staré Mesto obdarovanému, ktorým je Hl. m. SR Bratislava
Zverejnené dňa: 23.11.2012
12.7.2013Darovacia zmluva MsP/13/00015
Darovacia zmluva MsP/13/00015 uzatvorená medzi OLO a.s. a HL.m.SR Bratislavou na finančné prostriedky vo výške 5000 eur.
DÁTUM : 12.07.2013
17.8.2012Darovacia zmluva uzavretá medzi Hlavným mestom SR a spoločnosťou Circle Slovakia, s.r.o. [PDF, 842 kB]
Zmluva uzavretá medzi Hlavným mestom SR a spoločnosťou Circle Slovakia, s.r.o. podľa ktorej daruje Circle Slovakia, s.r.o. Hlavnému mestu finančný dar v sume 6.000 EUR pre potreby zabezpečenia projektu "Dni Bratislavskej ulice" v termíne 31.8. - 3.9.2012, ktorý sa mesto zaväzuje použiť výlučne na tento účel do 31.12.2012.
Zverejnené dňa: 17.8.2012
28.10.2020Darovacie zmluva
Číslo zmluvy: MAGBO2000056
Stručný popis: Healthy Food Supplements, s.r.o. daruje pre Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 ks superfood tyčinky „Záchranka“
Typ: Odberateľské zmluvy

Predmet zmluvy: Healthy Food Supplements, s.r.o., daruje na základe dohody hlavnému mestu 20.000 ks superfood tyčinky "Záchranka" pre účel celoplošného testovania na COVID-19 v Bratislave.

Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
Dátum ukončenia: 30.10.2020
12.9.2014Dod.č.1 k darovacej zmluve MsP/13/00015
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. MsP/13/00015. Predmetom je finančný dar na softvér a hardvér pre LAN Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené : 12.9.2014.
22.12.2020Zmluva k Iniciatíve 10 000 stromov
Dátum uzatvorenia: 21.12.2020
Dátum zverejnenia: 22.12.2020
Darca: ING Bank, N. V.
Dátum účinnosti: 23.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
22.12.2020Zmluva k Iniciatíve 10 000 stromov
Dátum uzatvorenia: 21.12.2020
Dátum zverejnenia: 22.12.2020
Darca: ERNST&YOUNG, s. r. o.
Dátum účinnosti: 23.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 67 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.