Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
13.11.2020Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Číslo zmluvy: MAGSP2000038
Názov: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Predmet zmluvy: Uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“ v MČ Bratislava – Staré Mesto
Zmluvná strana: PAMARCH, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dátum účinnosti: 14.11.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
19.3.2014Zmluva o dielo na stavbu Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Alpine Slovakia spol. s.r.o.
Zverejnenie dňa 19.3.2014
14.4.2021Zmluva o dielo na dodanie, výsadbu a následnú údržbu zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov
Pre účely tejto Zmluvy sa dielom rozumie dodanie, výsadba a následná údržba zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov , katastrálne územie Bratislava – Nové Mesto.
Číslo zmluvy: MAGSP2100018
Cena: 141 049,20 €
Zmluvná strana: zares, spol. s r.o., so sídlom Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, IČO: 35778806
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 14.04.2021
Dátum účinnosti: 15.04.2021
Dátum platnosti: 15.04.2026
Sekcia životného prostredia
12.5.2022Zmluva o dielo MAGSP2200019
Zmluva o dielo na stavebné práce. Predmetom zmluvy sú stavebné práce: Revitalizácia parku Motýlia lúka, k.ú. MČ Dúbravka.
Číslo zmluvy: MAGSP2200019
Dodávateľ: TravnikServis s.r.o., Školská 268, 900 41 Rovinka, IČO: 46 769 293
Cena: 114449,45 eur mesačne
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Sekcia výstavby
4.11.2021Zmluva o dielo MAGSP2100060
Zmluva o dielo č. MAGSP2100060 "Modernizácia osvetlenia na výškových stožiaroch" na uliciach: Panónska cesta/Budatínska, Pajštúnska/Jiráskova - Staromestská/Most SNP, Račianske mýto - Trnavské mýto - Trnavská cesta/Jégeho, Trnavská cesta/Bajkalská, Trnavská cesta/Tomášikova, Bajkalská/Prievozská"
Cena: 217 860,79 € bez DPH
Dodávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
27.11.2020Zmluva o dielo MAGSP200016
14.10.2020Zmluva o dielo MAGSP200015
Rekonštrukcia kotolne v objekte Primaciálneho paláca
Číslo zmluvy: MAGSP2000015
Názov: Zmluva o dielo MAGSP200015
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia kotolne v objekte Primaciálneho paláca
Dátum uzatvorenia: 22.07.2020
Dátum zverejnenia: 14.10.2020
Zhotoviteľ: TZB Technológie s.r.o., Alžbety Gwerkovej 28, Bratislava, 85104
IČO: 44549318
Dátum účinnosti: 15.10.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
1.8.2017Zmluva o dielo MAGSP1700012/04
Zmluva o dielo č. MAGSP1700012/04 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: oprava povrchu lávky pre peších pri Zlatých pieskoch
25.3.2014Zmluva o dielo MAGSP1400002
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta SR Bratislavy
Zverejnené dňa: 25.03.2014
15.12.2016Zmluva o dielo č. Z201646080_Z
Zmluva o dielo č. Z201646080_Z (MAGSP1600028) so spoločnosťou ALFAPLAST trade, s.r.o. na výmenu okien pre objekt Markova 1 v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 12.12.2016
Dátum zverejnenia: 13.12.2015
Dodávateľ: ALFAPLAST trade, s.r.o.
Ulica, číslo: Šumperská 2
Mesto: Prievidza
IČO: 36325694
Dátum platnosti do: 30.12.2016
13.12.2016Zmluva o dielo č. Z201646080_Z
Zmluva o dielo č. Z201646080_Z so spoločnosťou ALFAPLAST trade, s.r.o. na výmenu okien pre objekt Markova 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 13.12.2015
8.7.2015Zmluva o dielo č. Z201514547Z [PDF, 75 kB]
Zmluva o dielo č. Z201514547Z na vybudovanie priechodu pre chodcov, uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou AP.
Zverejnené dňa: 08.07.2015
1.8.2016Zmluva o dielo č. PD-0473/16
Zmluva o dielo č. PD-0473/16 so spoločnosťou ALFAPLAST trade, s.r.o. na výrobu a zabudovanie okien pre objekt Tománkova 5-7 v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 27.7.2016
Dátum zverejnenia: 2.8.2015
Dodávateľ: ALFAPLAST trade, s.r.o.
Ulica, číslo: Šumperská 2
Mesto: Prievidza
IČO: 36325694
Dátum platnosti do: 30.9.2016
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
14.8.2014Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400013
Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici – vyvolané investície
Zverejnené dňa: 14.8.2014
14.4.2022Zmluva o dielo č. MsP/22/00016
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a zhotoviteľom Liberty Global Invest s.r.o., Východná 2338/21, 91108 Trenčín.
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia priestorov MsP, Gunduličova č. 10, Bratislava.
Cena: 26.689,67 € s DPH
Dátum zverejnenia: 14.04.2022.
10.11.2021ZMLUVA O DIELO Č. MAGTS2100289
Zmluva o dielo uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Oplotenie Mestského ovocného sadu v Petržalke“
3.10.2017Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Stručný popis:Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Predmet zmluvy: Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa Cena: 40 818,89 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.10.2017
Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Dodávateľ:Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
IČO:31349307
Dátum účinnosti:dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
Dátum platnosti do: 30.11.2017
Zodpovedná osoba:Ing. Marcel Held
3.8.2016Zmluva o dielo č. MAGTS 1600189 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr [PDF, 96 kB]
Zmluva o dielo MAGTS 1600189 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr
Predmet zmluvy: zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr
Dátum zverejnenia: 03.08.2016
Dátum účinnosti: 04.08.2016
20.4.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2200016
Zmluva o dielo č. MAGSP2200016
Číslo zmluvy: MAGSP2200016
Dielo: "Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov"
Dodávateľ: ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Cena: 209 990,78 €
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
12.4.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2200012
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície
Cena: 530 649,12 Eur
Dodávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 12.04.2022
Dátum účinnosti: 13.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
28.1.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2100086
Zmluva o dielo č. MAGSP2100086 na stavbu "Ochranná stavba CO Budyšínska 1 - odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok"
Cena: 69526,80 eur
Dodávateľ: Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava, IČO 45515085
Dátum uzatvorenia: 26.01.2022
Dátum zverejnenia: 28.01.2022
Dátum účinnosti: 29.01.2022
Sekcia správy nehnuteľností
15.2.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2100085
Zmluva o dielo č. MAGSP2100085 na stavbu: Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2, 85101 Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP2100085
Cena: 158586,76 eur
Dodávateľ: SMM, s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava, IČO: 50986121
Dátum uzatvorenia: 10.2.2022
Dátum zverejnenia: 16.2.2022
Dátum účinnosti: 17.2.2022
9.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100077
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinnosti Zmluvných strán súvisiacich s rekonštrukciou bytov vo vlastníctve Objednávateľa.
Dodávateľ: FENSTER HAUS a.s., Dvojkrižna 12227/49, 821 06 Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
6.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100074
Oprava 8 nájomných bytov
Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s rekonštrukciou bytov vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe "Oprava 8 nájomných bytov", a to: byt č. 31C. na H. Melickovej 11C. v Bratislave, byt č. 11C .na H. Melickovej 11C. v Bratislave, byt č. 25A. na H. Melickovej 11A. v Bratislave, byt č. 7A. na Podzahradna 100A. v Bratislave, byt č. 407. na Bodrocka 44. v Bratislave, byt č. 1B. na Hradska 140B. v Bratislave, byt č. 51. na Pribišova 8. v Bratislave, byt č. 17 . na Veternicova 12. v Bratislave.
Cena: 38 942,84 EUR
Dodávateľ: AK builders, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie správy bytov
10.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100073
Zmluva o dielo č. MAGSP2100073 na stavebné práce: Rekonštrukcia priestorov komunálneho podniku: Bazová 8, Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP2100073
Cena: 79533,56 €
Zmluvná strana (dodávateľ): SMM, s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava, IČO 50986121
Dátum uzatvorenia: 10.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.