Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.9.2017Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" č. MAGSP1700015
Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" - na realizáciu rekonštrukčných prác na stavbe "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" spočívajúcich v statickom zabezpečení odkrytých architektúr a v II. etape stavebných úprav horného hradu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín
Práce realizované v rámci tzv. 2. etapy projektu "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti", financované z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.
18.8.2017Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stručný popis: Oprava prepadu komunikácie v lokalite Kadnárová 21
Číslo zmluvy: Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava prepadu komunikácie v lokalite Kadnárová 21
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
Dátum uzatvorenia:16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/06
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava komunikácie Lovinského – Gaštanová – Hyrošová a Furdeková
Číslo zmluvy: MAGSP1700012/06
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava komunikácie Lovinského – Gaštanová – Hyrošová a Furdeková.
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum uzatvorenia: 16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.8.2017
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/07.
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava povrchov komunikácií Korytnická, Podháj, chodník Nám. SNP, chodník Šintavská, nástupište pod Mostom SNP
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne opravu komunikácií Korytnická, Podháj, chodník Nám. SNP, chodník Šintavská, nástupište pod Mostom SNP.
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum uzatvorenia: 16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700013/04.
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava povrchov komunikácie Špitálska a oprava chodníka na Ul. 29. augusta.
Číslo zmluvy: Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/04
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne opravu Špitálska a oprava chodníka na UL. 29. augusta.
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
Dátum uzatvorenia:16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
9.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis:Oprava komunikácie Bratislavská a Odborárska.
9.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700011/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Lamačská, Uzbecká a Balkánska
8.8.2017Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory
1.8.2017Zmluva o dielo MAGSP1700012/04
Zmluva o dielo č. MAGSP1700012/04 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: oprava povrchu lávky pre peších pri Zlatých pieskoch
27.7.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/02
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku na pozemných komunikáciách v správe objednávateľa na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve.
Stručný popis: Oprava časti komunikácií Bratská, Osloboditeľská a Krajná
Zverejnené dňa: 27.07.2017
27.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava zastávok MHD na území HL. m. SR BA na rok 2017
21.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
19.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchu komunikácie Podunajská
18.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
14.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií a oprava výtlkov
Oprava povrchov komunikácií Tomášiková, Hradská, Prievozská a Repašského
Číslo zmluvy: MAGSP1700011/05
Názov: Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava povrchov komunikácií Tomášiková, Hradská, Prievozská a Repašského
Dátum uzatvorenia: 11.7.2017
Dátum zverejnenia: 14.7.2017
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum účinnosti: 15.07.2017
30.6.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií a výtlkov
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislava
Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory
30.6.2017Žiadosť o zverejnenie čiastkovej zmluvy Pittel+Brausewetter
Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava povrchu vozovky na komunikáciách Karloveská a nadjazd Vajnory.
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum uzatvorenia: 29.6.2017
Dátum zverejnenia: 30.6.2017
Dátum účinnosti: 01.07.2017
29.6.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/01 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/01 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
14.6.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby [PDF, 91 kB]
Oprava povrchov komunikácií Rožňavská cesta, Panónska cesta a Staré grunty.

Dátum uzatvorenia: 14.6.2017
Dátum zverejnenia: 14.6.2017
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum účinnosti: 15.6.2017 (po dni zverejnenia)
9.6.2017Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov č. MAGSP1700009 na realizáciu stavby "CSS Čsl. tankistov - Bratislavská"
Účelom združenia je zabezpečenie realizácie stavby "CSS v križovatke Bratislavská ul. - ul. Čsl. Tankistov v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica"
Číslo zmluvy: MAGSP1700009
Dátum uzatvorenia: 02.06.2017
Dátum zverejnenia: 09.06.2017
Zhotoviteľ: Generálny investor Bratislavy
IČO: 00 698 393
Dátum účinnosti: 10.06.2017
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
30.3.2017Dodatok č. 10 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 so spol. METRO Bratislava a.s.
Dodatok č.10 predlžuje účinnosť Dodatku č. 9 v časti prevodu práv a povinností z METRO Bratislava na Mesto Bratislava vo vzťahu k stavbe "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" a ďalej upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v procese dokončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie".
Suma dodatku: 0 EUR
Dátum uzatvorenia: 30.03.2017
Dátum zverejnenia: 30.03.2017
Zmluvná strana: METRO Bratislava a.s.
Dátum účinnosti: 31.03.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
21.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4. Práce realizované v rámci projektu "ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Realizácia rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4.
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): Združenie Vodostav SR, s.r.o. - Stanislav Orovnický VODOSTAV, zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o., Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46600213
Dátum uzatvorenia: 21.03.2017
Dátum zverejnenia: 21.03.2017
Dátum účinnosti: 22.03.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 -8- 9 10 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.