Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.10.2014Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a METROM Bratislava, a.s.
Výkon inžinierskej činnosti pre projekt "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" bez činnosti stavebného dozoru
Zverejnené: 6.10.2014
24.9.2021Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000042, Rekonštrukcia osvetlenia lávky Most SNP
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100037
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
24.9.2021Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č MAGSP1900011, Sanácia skorodovaných stožiarov VO 4m
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100035
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021O
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
17.6.2021Dodatok č.1
Nahradenie Článku II Zmluvy novým znením
Číslo dodatku zmluvy: Dodatok č.1 MAGSP2100024
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Sekcia výstavby - Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
23.11.2018Dodatok č.1 – Športový klub IAMES Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP 1800027
Predmet zmluvy: Zmena článku č. 4, bod 1 Zmluvy o dielo MAGSP 1800014
Dátum uzatvorenia: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 23.11.2018
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21.11.2018Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011
Predmet dodatku: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Dátum uzatvorenia: 20.11.2018
Dátum zverejnenia: 21.11.2018
Dátum účinnosti: 22.11.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.6.2015Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500007
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa
Dátum zverejnenia: 9.6. 2015
21.11.2018Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010
Predmet dodatku: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Dátum uzatvorenia: 20.11.2018
Dátum zverejnenia: 21.11.2018
Dátum účinnosti: 22.11.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
6.6.2014Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.21/2012 "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Navýšenie ceny pri realizácii stavebných prác na stavbe "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Dátum zverejnenia: 06.06.2014
17.3.2022Dodatok č.1 MAGSP2100082 k zmluve o dielo
Práce naviac
Dodávateľ: MATEP, spol. s.r.o, Pribylinská 2 , 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369
Cena: 32 340 EUR s DPH
Číslo zmluvy: MAGSP2100082
Dátum uzatvorenia: 14.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Sekcia výstavby
24.9.2021Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1900014, Osvetlenie priechodov pre chodcov a inštalácia LED gombíkov
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100038
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
24.9.2021Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900012, Sanácia skorodovaných stožiarov VO 8m
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100036
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
25.6.2019Dodatok č.2 k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 [PDF, 123 kB]
Číslo dodatku: MAGSP1900007
Predmet zmluvy: Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác.
Zmluvná strana: IBR Consulting SK, s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 20.06.2019
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
25.6.2019Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 [PDF, 127 kB]
Číslo dodatku: MAGSP1900006
Predmet zmluvy: Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác.
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.
Dátum uzatvorenia: 20.06.2019
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
1.7.2021Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. MAGSP2100003
Dodatok na práce navyše pri realizácií diela Parčík Krížna -Karadžičova
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100029
Dátum uzatvorenia: 01.01.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
1.12.2021Dodatok č.2 MAGSP2100044 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000042
Zabezpečenie svetelných scén na osvetlení lávky - Most SNP - budapeštianska strana
Číslo zmluvy: MAGSP2100044
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
11.10.2021Dodatok č.3
Naviac práce spojené s DKR
Číslo dodatku zmluvy: SP1900005
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
30.9.2021Dodatok číslo 1. k rámcovej dohode MAGSP2000034
Dodatok číslo 1 k rámcovej dohode MAGSP2000034
- navýšenie celkovej ceny Rámcove dohody- Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva
Dodávateľ: Vadet s.r.o, Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97405, IČO: 43 900 950
Cena: 180000
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100047
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie správy komunikácií
29.6.2018Dodatok k protokolu o schválení súčasti schváleného projektu nájomcu časť „naviac práce“
Stručný popis: schválený projekt - časť „naviac práce“ – podchod Trnavské mýto
11.2.2020Dodatok k zmluve č. MAGSP 1900013
Dodatok Zmluva na revitalizáciu Parčíka Záhradnícka - Karadžičova.

Dátum uzatvorenia: 5.2.2020
Dátum zverejnenia: 11.2.2020
Dátum účinnosti: 12.2.2020

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je revitalizácia Parčíka Záhradnícka - Karadžičova

Cena: 9876 € s DPH

Dodávateľ: TravnikService s.r.o.
Ulica, číslo: Školská 268,
Mesto: 90041 Rovinka
IČO: 46769293
31.5.2021Dodatok k Zmluve o Dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020 za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 2 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Odborárska ulica, Bratislava II“
Dátum uzatvorenia 31.05.2021
Dátum zverejnenia 31.05.2021
Dátum účinnosti 01.06.2021
Sekcia dopravy, Referát cyklodopravy
31.5.2021Dodatok k Zmluve o Dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020 za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“
Dátum uzatvorenia 31.05.2021
Dátum zverejnenia 31.05.2021
Dátum účinnosti 01.06.2021
Sekcia dopravy, Referát cyklodopravy
23.4.2013Dodatok k ZoD č.19/2012 na stavbu „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“
5.10.2020Dohoda č. MAGSP2000025 o ukončení Rámcovej dohody
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1700013 uzatvorená dňa 01.06.2017 podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.10.2017 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 28.08.2018
Číslo zmluvy: MAGSP2000025
Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvného vzťahu
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)30.09.2020
Dátum zverejnenia: 05.10.2020
Dodávateľ: Swietelsky- Slovakia spol. s r.o.
IČO: člen 1: 00896225
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
17.3.2017Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie I. triedy
Predmet zmluvy: Podmienky úpravy časti miestnej komunikácie I. triedy Karloveská ulica, vjazdu a priľahlých spevnených plôch k predajni Lidl Karloveská
Dátum uzatvorenia: 16.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Zmluvná strana: Lidl Slovenská republika, a.s.
Dátum účinnosti: 17.3.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.