Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 11 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Stručný popis: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Číslo zmluvy: MAGBO1800005
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018
11.4.2018Zmluva o spolupráci MAGSPO1800002
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečení stavebného povolenia, kolaudácie stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta - Stavebný objekt E 803
Suma: 1,20 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.03.2018
Dátum zverejnenia: 11.04.2018
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
FINEP Jégeho alej, a.s.
Ulica, číslo: Plynárenská 2/A
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 43 866 778
9.10.2014Zmluva o združení (Cyklotrasa Vajnory-Rendez)
Za účelom vybudovania cyklistickej trasy - „Cyklotrasa v úseku ŽST Bratislava-Východ – ŽST Bratislava-Vajnory“ (Cyklotrasa Vajnory-Rendez) ako sa účastníci združenia dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o združení (ďalej len „Zmluva“) a vytvorení združenia.
Zverejnené dňa: 09.10.2014
9.10.2017Zmluva o združení č. 130/2017/ZoZ
Zmluva o združení za účelom zabezpečenia rekonštrukcie časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava - Vajnory.
rekonštrukcia časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch
Cena: Hlavné mesto SR Bratislava – 19.810,00 Eur vrátane DPH
Mestská časť Vajnory – 3.000,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 09.10.2017
Dátum zverejnenia: 10.10.2017
Zhotoviteľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
IČO: 00304565
Dátum platnosti: 11.10.2017
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
2.10.2015Zmluva o združení č. MAGSP 1500016/2015
Spoločné riešenie nevyhovujúceho stavu dotknutej komunikácie sa účastníci zmluvy dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, na ktorej základe združia finančné prostriedky a zabezpečia opravu tejto komunikácie na prospech všetkých účastníkov zmluvy.
Zverejnené: 02.10.2015
9.6.2017Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov č. MAGSP1700009 na realizáciu stavby "CSS Čsl. tankistov - Bratislavská"
Účelom združenia je zabezpečenie realizácie stavby "CSS v križovatke Bratislavská ul. - ul. Čsl. Tankistov v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica"
Číslo zmluvy: MAGSP1700009
Dátum uzatvorenia: 02.06.2017
Dátum zverejnenia: 09.06.2017
Zhotoviteľ: Generálny investor Bratislavy
IČO: 00 698 393
Dátum účinnosti: 10.06.2017
11.11.2013Zmluvy o dielo na stavbu Trolejbusová trať Gaštanová a Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluvný partner: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava.
Dátum zverejnenia zmluvy: 11.11.2013
16.4.2014ZoD na výkon autorského dozoru stavby NS MHD
Zmluvné strany:Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a PIO KERAMOPROJEKT, a.s. DOlný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru na stavbe Nosný systém MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014
24.10.2013ZoD Nosný systém MHD, 1. časť
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Združenie MHD - Starý most (EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 a SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8). Predmetom zmluvy je realizácia diela "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie". Zmluva bola podpísaná dňa 22.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa 24.10.2013
31.3.2022ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy
ZoD - asanácia rampy a oprava terasy - projektová dokumentácia, inžiniering a realizácia úracích, montážnych a stavebných prác
Dodávateľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno, IČO: 46059105
Cena: 81.000 €
Číslo zmluvy: MAGSP2200009
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Doba platnosti: 20.11,2022
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
30.6.2017Žiadosť o zverejnenie čiastkovej zmluvy Pittel+Brausewetter
Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava povrchu vozovky na komunikáciách Karloveská a nadjazd Vajnory.
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum uzatvorenia: 29.6.2017
Dátum zverejnenia: 30.6.2017
Dátum účinnosti: 01.07.2017

Zobrazených je 11 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.