Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 -9- 10 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
21.8.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800012
Číslo zmluvy: MAGSP1800012
Predmet zmluvy: „„Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Zmluvná strana: UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Cena za dielo: 337 059,84 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 21.08.2018
Dátum zverejnenia: 21.08.2018
Dátum účinnosti: 22.08.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
21.9.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000019
16.10.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000026
Zmluva o dielo č. MAGSP2000026 na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava – Staré Mesto“
Dátum uzatvorenia: 16.10.2020
Dátum zverejnenia: 16.10.2020
Dodávateľ: ŠTUKONZ s.r.o.
Ulica, číslo: Veľká Mača 945
Mesto: Veľká Mača
IČO: 44325410
Dátum účinnosti: 17.10.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
24.9.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000030
Zmluva o dielo č. MAGSP2000030 „Kúpele Grössling, dočasná sanácia objektu vytipovaných havarijných miest“
Dátum uzatvorenia: 23.9.2020
Dátum zverejnenia: 24.9.2020
Dodávateľ: SCAMPO s.r.o.
Ulica, číslo: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, Staré Grunty 36
Mesto: Bratislava
IČO: 44246595
Dátum účinnosti: 25.9.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
10.11.2020Zmluva o dielo č. MAGSP2000035
Zmluva o dielo č. MAGSP2000035 „Búracie práce v objekte kúpeľov Grössling a súvisiace práce“
Dátum uzatvorenia: 04.11.2020
Dátum zverejnenia: 10.11.2020
Dodávateľ: SEKOR s,r,o,
Ulica, číslo: Komárovská 26
Mesto: Bratislava
IČO: 47331933
Dátum účinnosti: 11.11.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
28.4.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100019
Zmluva o dielo č. MAGSP2100019 - Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Sklenárova 5, Bratislava
Cena: 54959,24 Eur
Zmluvná strana: SETING Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO 31397778
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
30.9.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100050
Rekonštrukcia bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava na ul. Rezedová 3, 82101 Bratislava. 1.Etapa: Dodávka a montáž okien a balkónových dverí.
Cena: 90888
Dodávateľ: Okienkovo, s.r.o., Platanová 1/A, 010 07 Žilina, IČO 52230937
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Sekcia nájomného bývania
26.10.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100053
Zmluva o dielo na stavebné práce "Rekonštrukcia priestorov telocviční v CVČ Batkova 2, Bratislava"
Cena: 86060,40 eur
Dodávateľ: Business Funding Solutions, s.r.o., Nevädzová 6F, 82101 Bratislava, IČO: 45926174
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Sekcia správy nehnuteľností
29.10.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100056
Zmluva o dielo č. MAGSP2100056 "Rekonštrukcia osvetlenia - Cesta na Kamzík"
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Cena: 345 511,87 € bez DPH
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3//A, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
29.10.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100058
Zmluva o dielo č. MAGSP2100058 "Realizácia modernizácie osvetlenia na výškových stožiarov na uliciach: Hodžovo nám., Štefánikova, Štefánikova/Šancová, Nám. F.Lizsta
Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne , zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Cena: 235 715,54 € bez DPH
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
6.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100065
,,Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave"
Predmetom Zmluvy sú stavebné práce: Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave“ - rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru v okolí zastávky MHD, úprava spevnených plôch, sadovnícke úpravy, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia| (ďalej len “Dielo“ ), katastrálne územie Bratislava - Staré mesto
Cena: 133 586,40 € s DPH
Dodávateľ. DRYADA garden, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 30.11..2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
10.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100073
Zmluva o dielo č. MAGSP2100073 na stavebné práce: Rekonštrukcia priestorov komunálneho podniku: Bazová 8, Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP2100073
Cena: 79533,56 €
Zmluvná strana (dodávateľ): SMM, s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava, IČO 50986121
Dátum uzatvorenia: 10.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
6.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100074
Oprava 8 nájomných bytov
Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s rekonštrukciou bytov vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe "Oprava 8 nájomných bytov", a to: byt č. 31C. na H. Melickovej 11C. v Bratislave, byt č. 11C .na H. Melickovej 11C. v Bratislave, byt č. 25A. na H. Melickovej 11A. v Bratislave, byt č. 7A. na Podzahradna 100A. v Bratislave, byt č. 407. na Bodrocka 44. v Bratislave, byt č. 1B. na Hradska 140B. v Bratislave, byt č. 51. na Pribišova 8. v Bratislave, byt č. 17 . na Veternicova 12. v Bratislave.
Cena: 38 942,84 EUR
Dodávateľ: AK builders, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie správy bytov
9.12.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100077
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinnosti Zmluvných strán súvisiacich s rekonštrukciou bytov vo vlastníctve Objednávateľa.
Dodávateľ: FENSTER HAUS a.s., Dvojkrižna 12227/49, 821 06 Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
15.2.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2100085
Zmluva o dielo č. MAGSP2100085 na stavbu: Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2, 85101 Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP2100085
Cena: 158586,76 eur
Dodávateľ: SMM, s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava, IČO: 50986121
Dátum uzatvorenia: 10.2.2022
Dátum zverejnenia: 16.2.2022
Dátum účinnosti: 17.2.2022
28.1.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2100086
Zmluva o dielo č. MAGSP2100086 na stavbu "Ochranná stavba CO Budyšínska 1 - odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok"
Cena: 69526,80 eur
Dodávateľ: Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava, IČO 45515085
Dátum uzatvorenia: 26.01.2022
Dátum zverejnenia: 28.01.2022
Dátum účinnosti: 29.01.2022
Sekcia správy nehnuteľností
12.4.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2200012
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície
Cena: 530 649,12 Eur
Dodávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 12.04.2022
Dátum účinnosti: 13.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
20.4.2022Zmluva o dielo č. MAGSP2200016
Zmluva o dielo č. MAGSP2200016
Číslo zmluvy: MAGSP2200016
Dielo: "Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov"
Dodávateľ: ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Cena: 209 990,78 €
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
3.8.2016Zmluva o dielo č. MAGTS 1600189 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr [PDF, 96 kB]
Zmluva o dielo MAGTS 1600189 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr
Predmet zmluvy: zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr
Dátum zverejnenia: 03.08.2016
Dátum účinnosti: 04.08.2016
3.10.2017Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Stručný popis:Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Predmet zmluvy: Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa Cena: 40 818,89 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.10.2017
Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Dodávateľ:Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
IČO:31349307
Dátum účinnosti:dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
Dátum platnosti do: 30.11.2017
Zodpovedná osoba:Ing. Marcel Held
10.11.2021ZMLUVA O DIELO Č. MAGTS2100289
Zmluva o dielo uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Oplotenie Mestského ovocného sadu v Petržalke“
14.4.2022Zmluva o dielo č. MsP/22/00016
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a zhotoviteľom Liberty Global Invest s.r.o., Východná 2338/21, 91108 Trenčín.
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia priestorov MsP, Gunduličova č. 10, Bratislava.
Cena: 26.689,67 € s DPH
Dátum zverejnenia: 14.04.2022.
14.8.2014Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400013
Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici – vyvolané investície
Zverejnené dňa: 14.8.2014
1.8.2016Zmluva o dielo č. PD-0473/16
Zmluva o dielo č. PD-0473/16 so spoločnosťou ALFAPLAST trade, s.r.o. na výrobu a zabudovanie okien pre objekt Tománkova 5-7 v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 27.7.2016
Dátum zverejnenia: 2.8.2015
Dodávateľ: ALFAPLAST trade, s.r.o.
Ulica, číslo: Šumperská 2
Mesto: Prievidza
IČO: 36325694
Dátum platnosti do: 30.9.2016
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
8.7.2015Zmluva o dielo č. Z201514547Z [PDF, 75 kB]
Zmluva o dielo č. Z201514547Z na vybudovanie priechodu pre chodcov, uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou AP.
Zverejnené dňa: 08.07.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 -9- 10 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.