Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.8.2018Zmluva na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011
Číslo zmluvy: MAGSP1800011
Predmet zmluvy: Stavebný dozor „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Zmluvná strana: IBR Consulting SK, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
Cena za dielo: 6 588 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 10.08.2018
Dátum zverejnenia: 10.08.2018
Dátum účinnosti: 11.08.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
12.9.2017Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" č. MAGSP1700015
Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" - na realizáciu rekonštrukčných prác na stavbe "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" spočívajúcich v statickom zabezpečení odkrytých architektúr a v II. etape stavebných úprav horného hradu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín
Práce realizované v rámci tzv. 2. etapy projektu "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti", financované z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.
22.12.2021Zmluva na zhotovenie diela „Modernizácia a rekonštrukcia výťahu Laurinská 7, Bratislava“ a výkon služieb
Modernizácia a rekonštrukcia výťahu Laurinská 7, Bratislava“ a výkon služieb
Číslo zmluvy: MAGSP2100063
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Cena: 67198,80
Dodávateľ: R+S Service, s.r.o., Košická 58, 82108 Bratislava
Oddelenie vnútornej správy
17.2.2017Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. MAGSP 1600025 NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, nová expozícia
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na vytvorenie umeleckého diela za účelom zriadenia muzeálnej expozície s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“ situovanej v podzemných priestoroch horného hradu NKP hrad Devín
Práce realizované v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmet zmluvy: vytvorenie umeleckého diela za účelom zriadenia muzeálnej expozície s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“ situovanej v podzemných priestoroch horného hradu NKP hrad Devín
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): D & D STUDIO spol. s. r. o., Súkennícka 8, 821 09 Bratislava IČO: 31326820
Dátum uzatvorenia: 17.02.2017
Dátum zverejnenia: 17.02.2017
Dátum účinnosti: 18.02.2017
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.1 Miestna obslužná komunikácia vrátane zelene
SO 01.2.1a Miestna obslužná komunikácia – oporný múr s protihlukovou stenou
SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01 Križovatka Račianska – prístupová komunikácia REDING
SO 01.2.2 Verejné osvetlenie
SO 01.2.8 Preložka napájacích vedení DP Bratislava
SO 02 Električkové priecestie
SO 02.1 Električkové priecestie – koľaj ako spätný vodič
SO 04 Prekládka uličných vpustov
SO 05.1A Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.B Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu
SO 05.2 Elektrická prípojka pre CDS
SO 06 Kamerový dohľad v križovatke s CDS
SO 08 Prekládka Verejného osvetlenia
29.6.2022Zmluva o dielo
Rekonštrukcia osvetlenia na Námestí slobody.
Úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Číslo zmluvy: MAGSP2200035
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 53 684 141
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 924 145,92
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
20.4.2022Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. MAGSP2200015
Dielo: "Rekonštrukcia VO na Balkánska - Rusovce"
Cena: 419 926,93€
Dodávateľ: ELTODO SK, a.s., Mokráň záhoň, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
8.4.2022Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. MAGSP2200013
Úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom "Modernizácia verejného svetlenia na vybraných hlavných ťahoch".
Cena: 697 959,26 € s DPH
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská 3/A 841 04 Bratislava, IČO: 53 684 141
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
29.3.2022Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Podzemné garáže Uršulínska 2 - odstránenie zatekania
Dodávateľ: littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, 82106 Bratislava, IČO: 44768575
Cena: 54576,05 eur
Číslo zmluvy: MAGSP2200011
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Sekcia správy nehnuteľností
26.11.2021Zmluva o Dielo
Predmetom Zmluvy sú stavebné práce: Latorická – Hokejbalové a basketbalové ihrisko, katastrálne územie Bratislava – Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: MAGSP2100071
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 26.11.2021
Dátum účinnosti: 27.11.2021
Sekcia výstavby, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
8.11.2021Zmluva o dielo
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky - 1. etapa
Číslo zmluvy: MAGSP2100064
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.10.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia osvetlenia lávky na moste SNP - Viedenská strana"
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Číslo zmluvy: MAGSP2100055
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Cena: 94 782,15 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
25.10.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na zákazku "Výmena zdroja tepla plynovej kotolne vrátane riadiaceho systému v objekte DPOH, Gorkého 17, Bratislava"
Číslo zmluvy: MAGSP2100059
Dodávateľ: Kalorim, s.r.o., 02341 Nesluša 759, IČO: 50625781
Cena: 72001,60
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Sekcia správy nehnuteľností
23.9.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo MAGSP2100049
Modernizácia verejného osvetlenia DKR
Cena: 510 022,72€
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 21.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
23.9.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo MAGSP2100048
Dobudovanie verejného osvetlenia - Čunovo, Schengenská, Dobudovanie verejného osvetlenia - Ružinov, Cesta k nocľahárni DePaul, Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Lamač, Zlatohorská, Borinská.
Cena: 166838,73 €
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 21.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
11.6.2021Zmluva o dielo
Kúpele Grössling, búracie práce doplnkových stavieb vo dvore na Kúpeľnej ulici
Zmluvná strana: BBAU s.r.o., Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
Cena: 34 926,67 €

Dátum uzatvorenia: 8.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
5.3.2021Zmluva o Dielo
Zmluva o dielo, rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov – Ružinovská ulica Bratislava II

Dátum uzatvorenia 19.12.2020
Dátum zverejnenia 05.03.2021
Dátum účinnosti 06.03.2021
5.3.2021Zmluva o Dielo
Zmluva o dielo, rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov – Odborárska ulica Bratislava III

Dátum uzatvorenia 19.12.2020
Dátum zverejnenia 05.03.2021
Dátum účinnosti 06.03.2021
15.2.2021Zmluva o dielo
Číslo: MAGSP2100005
Komplexná obnova budov, ktorej súčasťou je rekonštrukcia a modernizácia energetického hospodárstva a niektorých ďalších prvkov vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Cena: 382 560,- €
Dátum uzatvorenia: 09.02.2021
Dátum zverejnenia: 15.02.2021
Dodávateľ: D.M.V., s.r.o.
Ulica, číslo: Slatinka 176
Mesto: 991 03 Pôtor
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Hudec - [email protected]
IČO: 46 881 140
Dátum účinnosti: 16.02.2021
Dátum platnosti do: 16.08.2022
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
11.1.2021Zmluva o dielo
Číslo: MAGSP 2000042
Typ: Stavebné práce
Predmet: „Rekonštrukcia osvetlenia lávky a úprava technologických kaziet elektro rozvodov – Most SNP- budapeštianska strana“
Cena: 188 122,313 s DPH
Dátum uzatvorenia: 21.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.01.2021
Dodávateľ: Siemens Mobility, s. r. o.
Ulica, číslo: Lamačská cesta 3/A
Mesto: 841 04 Bratislava
IČO: 51443287
Dátum účinnosti: 12.01.2021
9.4.2015Zmluva o dielo
Predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavbu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
25.6.2014Zmluva o dielo
Zhotovenie stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014
16.12.2011Zmluva o dielo
2.11.2012Zmluva o dielo č. MAGSP1200006

Zobrazených je 25 z celkového počtu 261 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 2 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.