Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Licenčná zmluva č. MsP/22/00019
Licenčná zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava a nadobúdateľom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie sekvencií z audiovizuálnych záznamov spravodajských šotov.
Cena: predbežná odmena 320 € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 12.04.2022.
12.4.2022MsP/22/00019320.00Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu z domácností, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta
12.4.2022B-01/20220.00ŠPEP s.r.o., so sídlom Račianska 188, 830 05 Bratislava, IČO: 46 655 174
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126
uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO

Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
11.4.2022MAGTS220012667 500.00BAMIDA s.r.o., Košická 28, Prešov 080 01, IČO: 36777889
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126    
Kúpna zmluva č. MAGTS2200149
Nákup mobilných telefónov
8.4.2022MAGTS22001496 364.80Henrich Sonnenschein - ITSK
Zmluva č. PZ002000322385_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ002000322385_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre objekt Panenská 11
6.4.2022MAGTS2200119 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kúpna zmluva č. MsP/22/00013
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislavy a predávajúcim IRDistribution, a.s., Ivanská cesta 3421/65, 82104 Bratislava.
Predmet zmluvy: mobilné telefóny.
Cena: 9368 € bez DPH, 11241,60 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 05.04.2022.
5.4.2022MsP/22/000139 368.00IRDistribution a.s, Ivanská cesta 3421/65, 821 04 Bratislava
Ručná benzínová kosačka s variabilným mulčovacím systémom
Ručná benzínová kosačka s variabilným mulčovacím systémom
5.4.2022MAGTS22001322 760.00MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.,
Traktorová kosačka so zberom - typ 2
Traktorová kosačka so zberom - typ 2
5.4.2022MAGTS220013161 495.00Marián Šupa
Traktorová kosačka so zberom - typ 1
Traktorová kosačka so zberom - typ 1
4.4.2022MAGTS220013031 295.00Marián Šupa
Traktorová kosačka so zberom 4x4
Traktorová kosačka so zberom 4x4
4.4.2022MAGTS220012925 490.00Marián Šupa
Kúpna zmluva č. MAGTS2200142
Výzva č. 13 – „Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu“
4.4.2022MAGTS22001422 304.00K&M MEDIA s.r.o.
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta
1.4.2022B-04/2022 TextilEco, a.s.
Zmluva o Dielo - projektová dokumentácia - Živé námestie31.3.2022MAGTS21003771 080 000.00ARGE Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania31.3.2022MAGTS2200143 Bmove Slovakia s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
31.3.2022MAGTS2200147 MPLA s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
31.3.2022MAGTS2200144 HOPIN s.r.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva
31.3.2022MAGTS220013320 000.00TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
Poistná zmluva
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
31.3.2022MAGTS22001451 560.00Premium Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb zo dňa 15.04.2021
úprava čl. 3 a čl. 19 Zmluvy
30.3.2022MAGTS2200135 PosAm, spol. s r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
úprava čl. 7 Zmluvy
30.3.2022MAGTS2200139 PosAm, spol. s r. o.
Mandátna zmluva DOMO-BYT s.r.o.
Mandátna zmluva
30.3.2022MAGTS2200106 DOMO-BYT s.r.o.
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o spolupráci medzi hlavn. mestom SR Bratislava a Metro Bratislava a.s.
Činnosti a presné definovanie projektov parkovacích stavieb, pre ktoré spoločnosť METRO BA a.s. zabezpečuje práce súvisiace s verejným obstarávaním dodávateľa projektovej dokumentácie a stavieb samotných
30.3.2022MAGTS2200137245 219.00Metro Bratislava a.s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
predĺženie doby a navýšenie limitu
30.3.2022MAGTS220013450 000.00Vojčík & Partners BA, s.r.o.
Rámcová zmluva Platforma pro sociální bydlení
Rámcová zmluva uzavretá medzi HM a Platformou pro sociální bydlení z. s. za účelom vzdelávania oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova a poskytovania konzultácií z oblasti tvorby politík bývania na úrovni mesta.
30.3.2022MAGTS22001364 500.00Platforma pro sociální bydlení, z. s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.