Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode MsP/17/00012
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MsP/17/00012 uzatvorený 28.3.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Ing. Jaroslav Marinica-MARINI, Malinová 20, Prešov.
Predmetom dodatku sú zmeny v článkoch II. a IV. Rámcovej dohody.

Zverejnený: 6.4.2017.
6.4.2017Dodatok č. 1 Ing. Jaroslav Marinica-MARINI
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS170000316.12.2020MAGTS2000301 Slovak Telekom, a. s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
22.3.2021MAGTS21000500.00Z +M servis, a.s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
predĺženie doby a navýšenie limitu
30.3.2022MAGTS220013450 000.00Vojčík & Partners BA, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13.02.2021
nové súdne spory
17.9.2021MAGTS2100199  
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene znenia bodov 3.1. a 6.9. Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072 zo dňa 28.4.2021.
31.5.2021MAGTS2100122  
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy.18.12.2012MAGTS1200173 STAR Production, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
nový súdny spor, navýšenie max.ceny
13.4.2022MAGTS220016030 000.00TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
akt. sporov, predĺženie zmluvy, navýšenie limitu
9.2.2022  White & Case, s. r. o.
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Predmetom dodatku je predĺženie trvania dodatku do vyčerpania dohodnutej zmluvnej sumy a predĺženie trvania splatnosti vystavených faktúr
2.8.2021MAGTS2100178  
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o službách
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 - 2023 do dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2015.
10.2.2016MAGTS 1600023 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb, navýšenie počtu projektov o úseky : Kutlíkova ulica - 2. etapa, R52 Patrónka - Dúbravka, Hradská ulica, R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské Nivy
22.9.2021  METRO Bratislava a.s.
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o spolupráci medzi hlavn. mestom SR Bratislava a Metro Bratislava a.s.
Činnosti a presné definovanie projektov parkovacích stavieb, pre ktoré spoločnosť METRO BA a.s. zabezpečuje práce súvisiace s verejným obstarávaním dodávateľa projektovej dokumentácie a stavieb samotných
30.3.2022MAGTS2200137245 219.00Metro Bratislava a.s.
Dodatok č. 1 k Registrátorskej zmluve1.6.2018MAGTS1800051 SK-NIC, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb „SMART TWINS“ č. MAGTS1600105 zo dňa 02.06.2016
Predmetom dodatku k zmluve o poskytnutí služieb „SMART TWINS“ č. MAGTS1600105, zo dňa 02.06.2016 je zmena termínu vyhotovenia a dodania koncepcie SMART TWINS: Bratislava-Viedeň, Implementačnej mapy SMART TWINS a ich grafického dizajnu a tlače.
23.8.2016MAGTS1600105 Solved – The Cleantech Company Oy, organizačná zložka
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci k projektu „INCOMPASS“ č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci k projektu „INCOMPASS“ č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013
2.6.2014  OneClick s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve A-01/2017 o zbere a preprave komunálnych odpadov
Aktualizácia Zmluvy č. A- 01/2017 o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
26.11.2021č. 1 k zmluve A-01/2017 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 095/2014/Z o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 sa týka zmluvy, ktorej predmetom je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis a uverejňovať tlačové správy odberateľa.
14.10.2015MAGTS1500174 Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1400906 na uskutočnenie bežných opráv a údržby pozemných komunikácií14.3.2013  TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. B-11/2018 o zbere a preprave komunálnych odpadov
Upravuje podmienky zasielania evidencie komunálnych odpadov a povinnosti v súlade s aktuálnou legislatívou
25.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-13/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava19.9.2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-13/20180.00A-Z STAV, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-18/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava4.10.2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-18/20180.00TASTA s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 29.10.2018
Dodatkom č. 1 si podnikateľ Eugen Linka rozšíril oprávnenie vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov, podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o ďalšie druhy komunálnych odpadov .
10.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 Eugen Linka
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MAGTS1800095 na zabezpečenie propagácie v rámci projektu EU-GUGLE29.3.2019MAGTS1900096 MONARCH, akciová spoločnosť
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2000084 so spoločnosťou Bittner print, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2000084 so spoločnosťou Bittner print, s.r.o., kde predmetom zmluvy je tlač reklamných, prezentačných materiálov a vizuálov na reklamné nosiče na účely propagácie mesta.
29.3.2021MAGTS2100052  

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.